Portal:Spiritüalizm

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Vikipedi Portalleri: Sanat • Kültür • Coğrafya • Sağlık • Tarih • Matematik • Bilim • Askeriye • Toplum • Din • Teknoloji


Doğru yolu bulmak, iyi insan olmak, özetle tekamül etmek için hiçbir ahlak hocasına gerek yoktur.
Zaten ayrı ayrı her insanın özel ihtiyaçlarını bilen, her insanın kendi iç yaşamına göre ahlaki kurallar koyan bir ahlak hocasının var olabileceğini düşünmek anlamsızdır.
Her insanın kusurları, eksik tarafları, zaafları aynı değildir.
Herhangi bir insanın ihtiyacı karşısında yapılan öğütler bir başka insanın ihtiyaçlarına yeterli gelmez ve ona yararlı olmaz.
Sonuç olarak, insanın ahlak hocası dışında değil kendi içindedir (vicdan).
Bu yüzden her şeyden önce vicdan özgürlüğü gerekir.

Kurtuluş yolu, vicdanların birtakım dogmatik ve klasik bağlardan çözülmesidir. (Dr.Bedri Ruhselman)
Optical-feedback-2-short.gif
Géode V 3 1 duale.gif

Klasik Spiritüalizm Terimleri

Neo-spiritüalist Yeni Kavramlar

Metapsişik Terimleri


 • Aparisyon.....................................................En.ve Fr. apparition
 • Apor.................................................................En.ve Fr. apport
 • Aspor........................................................................En. asport
 • Şuur projeksiyonu
 • Bilokasyon....................................................En.ve Fr. bilocation
 • Biyoaktinik.............................................................En. bioactinic
 • Darbeler...........................................................En. raps, rapping
 • Dedublüman................................................En. dedoublement
 • Demateryalizasyon..................................Fr. dématérialisation
 • Dermo-optik.................................................En. eyeless vision
 • Durugörü..................................................En.ve Fr. clairvoyance
 • Duruişiti................................................En.ve Fr. clairaudience
 • Duyarlığın dışarılaşması.......Fr. extériorisation de la sensibilité
 • Düşünce aktarımı............................En. thought transference
 • Düşünce okuma........................................En. thought-reading
 • Eflüv......................................................................Fr. effluve
 • Eflüvyoğrafi.................................................Fr. effluviographie
 • Ektoplazma.........................................................En. ectoplasm
 • Ekminezi...............................................En. past-life regression
 • Elongasyon..........................................................En. elongation
 • Etken....................................................................En.ve Fr. agent
 • Psişik fakülte (psişik yetenek).................................En. faculty
 • Fantom.................................................................En. phantom
 • Glosolali...............................................................En.glossolalia
 • Hayvansal manyetizma
 • İdeoplasti.............................................................En. ideoplasie
 • Kriptoskopi..........................................................Fr.cryptoscopie
 • Ksenoglosi..........................................................En.xenoglossy
 • Levitasyon..................................................En.ve Fr. levitation
 • Medyumluk.......................................................En. mediumship
 • Mumyalama (manyetik dondurulma)......En. mummification
 • Otoskopi
 • Postkognisyon.....................................En.ve Fr. postcognition
 • Prekognisyon..................................................En. precognition
 • Premonisyon..........................................En.ve Fr. premonition
 • Psikometri.......................................................En. psychometry
 • Psişik cerrahlık.........................................En. psychic surgery
 • Radyestezi.....................................En. dowsing, radiesthesia
 • Renkli cam etkisi.................En. stained-glass window effect
 • Telekinezi............................................................En. telekinesis
 • Telepati...............................................................En. telepathy
 • Trans
 • Transfigürasyon...............................En. ve Fr. transfiguration
 • Uzaktan hipnotizma.....................En. hypnosis-at-a distance
 • Vizyonİlgili Kadim KitaplarAmerika'daki Reenkarnasyonist Kuruluşlar


 • the National Spiritual Alliance
 • Association for Research and Enlightenment
 • Rudolf Steiner Foundation

Avrupa'daki Spiritüalist KurumlarReenkarnasyonist Sistem,Akım ve Topluluklar

 • Neo-pisagorculuk

Deneysel Spiritüalizm-öncesi Reenkarnasyonistler

Spiritüalizm'le İlgili Linkler

Parapsikoloji Terimleri


Parapsikolojik araştırma kurumları


Parapsikolojinin okutulduğu üniversitelerden bazıları

 • Virginia Üniversitesi, Psikiyatrik Tıp Bölümü, Algı Etüdleri Dalı/Kürsüsü
 • Arizona Üniversitesi, Veritas Laboratuvarı
 • Buenos Ayres Üniversitesi
 • London Üniversitesi
 • California Üniversitesi

Psişik araştırmaların uygulama alanları


 • Psişik tedavi
 • Psişik arkeoloji………..........................En.psychic archeology
 • Psişik kriminoloji…......................…En….psychic criminology

Brain animated color nevit.gif

Psişik tedavi-Alternatif tıp

 • Hipnoterapi-ekminezik tedavi
 • Manyetik tedavi
  • Hayvansal manyetizma tekniği…En. animal magnetism
  • Terapötik dokunma tekniği……........En.therapeutic touch
 • Refleksoloji
 • Psişik cerrahlık……..…..................………En. psychic surgery
 • Akupunktur
 • Ruhsal şifacılık
 • Kromoterapi (renklerle tedavi)
 • Müzikle tedavi
 • Sofroloji………….................................................Fr.sophrologie

Türk Spiritüalist Kurumlar ve Linkleri

Ünlü Yazarlar

Ünlü Zihinsel Medyumlar

1950’lerin Türk Zihinsel Medyumları

Ünlü Fiziksel Medyumlar

Ünlü Spiritüalistler

Deneysel Fotoğraflara İlişkin Linkler

İlişkili Alanlar

İlgili Kategoriler

Ayrıca bakınız

Deneysel Spiritüalizm’in kapsamadığı, ruhsallıkla ilgili diğer terimler

 • Teozofi…………….......................................…En.Theosophy
 • Antropozofi……….................................…En.Anthroposophy
 • Dördüncü yol….........................................…En.Fourth Way
 • Yeni çağ……................................................….En.New Age
 • Yeni dinsel akımlar….........En.New religious movements
 • Shabd yolları……....................................… En.Shabd paths
 • Transcendentalism
 • Şamanizm…..................................................En.Shamanism
 • Neopaganizm……................................…En.Neopaganism
 • Neurotheology
 • Transpersonal psychology
 • Transhumanism
 • Ruhsallık çalışmaları…….....….… En.Spirituality Studies
 • Akaşik kayıtlar..................................... En.Akashic records
 • Aura analizleri….........................................En.Aura analysis
 • Od gücü….................................................…..En.Odic force
 • Yüksek bilinç…….....................En.Higher Consciousness
 • Yüksek benlik….........................................….En.Higher Self
 • İlahlar, doğaüstü veya mitolojik varlıklar

Yapılacaklar

 • Portal:Spiritüalizm/Madde istekleri
  • Bu portaldaki maddelerden Vikipedi'de henüz bulunmayanları hazırlanacak,siz de katkıda bulunabilirsiniz.
 • Geliştirilecekler:
  • Vikipedide bulunmalarına karşın içeriği eksik veya sınırlı olan maddelerin içeriği tamamlanacak veya zenginleştirilecek.
 • Düzenlenecekler:
 • Taslaklar:
 • Çift Maddeler:
I. Dünya Savaşı • Afrika • Amerika Birleşik Devletleri • Anime ve manga • Ankara • Antropoloji • Askeriye • Astronomi • Asya • Avrupa Birliği • Azerbaycan • BBC • Beşiktaş • Bilim • Bilim tarihi • Bizans İmparatorluğu • Bosna-Hersek • Caz • Cinsellik • Coğrafya • Çin • Dil • Din • Edebiyat • Enerji • Ermenistan • Eurovision • Evrimsel biyoloji • Felsefe • Feminizm • Fenerbahçe • Filistin • Fizik • Fransa • Futbol • Galatasaray • Güney Kore • Gürcistan • Harry Potter • Havacılık • Hristiyanlık • Irak • İngiltere • İnsan hakları • İnternet • İran • İslam • İstanbul • İzmir • Japonya • Kazakistan • Kıbrıs • Kuveyt • Kuzey Kore • Kuzey Makedonya • Kültür • Lady Gaga • LGBT • Liberalizm • Madonna • Matematik • Medya • Meksika • Michael Jackson • Mustafa Kemal Atatürk • Müzik • Orta Doğu • Orta Dünya • Osmanlı İmparatorluğu • Otomobil • Pakistan • Psikoloji • Rusya • Sanat • Simpsonlar • Sinema • Siyaset • Sosyalizm • Sovyetler Birliği • Spiritüalizm • Spor • Suriye • Tarih • Teknoloji • Televizyon • Terörizm • Tıp • Tiyatro • Toplum • Türk Silahlı Kuvvetleri • Türk tarihi • Türkiye • Video oyunları • Yahudilik • Yıldız Geçidi