Pontus Rum Cemiyeti

Vikipedi, özgür ansiklopedi
20.38, 5 Mart 2016 tarihinde Kudelski (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 16764987 numaralı sürüm (Ekşisözlük vb ''kaynak''lar kaldırıldı, tarafsızlaştırıldı, standardizasyon yapıldı.)
Karadeniz'de kurulmak istenen Pontus Cumhuriyeti.

Merkezi Samsun olan Pontus Rum Cemiyeti Trabzon, Samsun ve diğer Kuzey Anadolu illerinde Pontus Cumhuriyeti kurmak için faaliyet göstermiş bir cemiyet.

Kuruluşu ve faaliyetleri

Cemiyet bu dönemde faaliyet gösteren Hınçak ve Taşnaksütyun gibi gayrimüslim cemiyetlerdendir.[kaynak belirtilmeli] Cemiyet, adını eski çağlarda bölgenin eski adı Pontus'tan almıştır.

Pontus Rum Cumhuriyeti'nin planlanan sınırları.

Mondros Mütarekesi'nin getirdiği şartlar altında Rumlar bir devlet kurmak üzere propaganda faaliyetlerine başlamış, Pontus adında bir gazete kurmuştur. Bu cemiyet, 25.000 kişiyi örgütleyip faaliyetlere başlamış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarıyla kurulan Merkezî Ordu tarafından dağıtılmıştır.[kaynak belirtilmeli]

1 Aralık 1922'de Lozan Konferansı'nın birinci kısım toplantılarında 13 ayrı oturum sonunda Türkiye-Yunanistan Nüfus MübadelesiAntlaşması kabul edildi. Bu karar gereği Trabzon vilayetinde (o zaman Samsun'dan Rize'ye kadardı) yaşayan 193.000 Rum, 1923 yılı başında vapurlarla Yunanistan'a göç ettiler. bu mübadele sonucu, Karadeniz bölgesinde Rum ahalisi kalmadı.[kaynak belirtilmeli]