Pendnâme

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Pendname 16. yüzyıl divan edebiyatının eserlerindendir. Bir ahlak kitabıdır. Fabl ağırlıklıdır. Eserde 500 kadar atasözü ve deyime yer verilmiştir. Mesnevi türünde yazılmış eserin sahibi olan Güvahi'nin, Osmanlı padişahı I. Selim'in Mısır seferine katılmış bir sipahi şair olduğu bilinmektedir.Asıl adı Mehmed olan bir sipahidir.Edebi açıdan pek parlak olmayan eser,içinde anlatılanlar ile değer kazanmıştır.Eser "Kenzul Bedayi" adıyla da anılır 2133 beyitlik bir öğüt kitabı olup,eserde 60 hikâye ve fıkra vardır.