Pallium

Vikipedi, özgür ansiklopedi
III. İnnocentius pallium kıyafeti ile birlikte.
Palliumun tarihsel gelişimi

Pallium, Papanın hem kendisinin giydiği hem de düzenli aralıklarla Latin Kiliseleri Piskoposlarına verdiği bir kilise kıyafetidir.

Pallium 3. yüzyılda Romalı memurların kıyafeti olarak ortaya çıkmış, Hristiyanlığın MS 380 yılında devlet dini olarak tanınmasının ardından patriklerin kıyafetinin bir parçası haline gelmiştir. Doğu kiliselerinde Omophorion olarak adlandırılan bu kıyafet parçası, doğuda piskopos kıyafeti olarak da bilinmekteyken, batı kiliselerinde MS 7. yüzyıldan itibaren Papa tarafından başpiskoposlara ve metropolitlere verilmeye başlaması ile simgesel bir değer de kazanmaya başlamıştır.