H ve P İbareleri

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(P-ibareleri listesi sayfasından yönlendirildi)

Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) Birleşmiş Milletler tarafından, tehlikeli kimyasalları aynı şekilde sınıflandırılması ve etiketlenmesi için geliştirilmiş bir sistemdir. 1 Haziran 2015 yılı itibarıyla sadece GHS sistemi kullanılacaktır.
Bu sistemde eski AB sınıflandırma direktiflerinde geçen R-ibarelerinin (Risk Phrases) yerini Tehlike Cümleleri/Zarar ifadeleri (H-İfadeleri/H-İbareleri: Hazard Statements) ve S-ibarelerinin (Safety Phrases) yerini Önlem Cümleleri/Önlem İfadeleri (P-İfadeleri/P-İbareleri: Precautionary Statements) alacaktır.

GHS'de kullanılan H ve P İbarelerinin Anlamları[değiştir | kaynağı değiştir]

Tehlike İfadeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

H200 Serisi: Fiziksel zarar ifadeleri ve kodları[değiştir | kaynağı değiştir]

 • H200 Kararsız patlayıcı.
 • H201 Patlayıcı; kütlesel patlama zararı.
 • H202 Patlayıcı; ciddi yansıtım zararı.
 • H203 Patlayıcı; yangın, patlama veya yansıtım zararı.
 • H204 Yangın veya yansıtım zararı.
 • H205 Yangında kütlesel patlamaya yol açabilir.
 • H220 Aşın alevlenir gaz.
 • H221 Alevlenir gaz.
 • H222 Aşın alevlenir aerosol.
 • H223 Alevlenir aerosol.
 • H224 Aşın alevlenir sıvı ve buhar.
 • H225 Çok alevlenir sıvı ve buhar.
 • H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
 • H228 Alevlenir katı.
 • H240 Isıtma patlamaya yol açabilir.
 • H241 Isıtma yangına veya patlamaya yol açabilir.
 • H242 Isıtma yangına yol açabilir.
 • H250 Hava ile temas ettiğinde ani yangınlara yol açabilir.
 • H251 Kendiliğinden ısınır; alev alabilir.
 • H252 Büyük miktarlarda kendiliğinden ısınır; yangına yol açabilir.
 • H260 Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar.
 • H261 Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayar.
 • H270 Yangına yol açabilir veya yangını şiddetlendirebilir; oksitleyici.
 • H271 Yangına veya patlamaya yol açabilir; güçlü oksitleyici.
 • H272 Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
 • H280 Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.
 • H281 Soğutulmuş gaz içerir; soğuktan yanma veya yaralanmalara yol açabilir.
 • H290 Metalleri aşındırabilir.


H300 Serisi: Sağlığa ilişkin zarar ifadeleri ve kodları[değiştir | kaynağı değiştir]

 • H300 Yutulması halinde öldürücüdür.
 • H301 Yutulması halinde toksiktir.
 • H302 Yutulması halinde zararlıdır.
 • H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
 • H310 Cilt ile teması halinde öldürücüdür.
 • H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.
 • H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
 • H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
 • H315 Cilt tahrişine yol açar.
 • H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
 • H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
 • H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
 • H330 Solunması halinde öldürücüdür.
 • H331 Solunması halinde toksiktir.
 • H332 Solunması halinde zararlıdır.
 • H334 Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
 • H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
 • H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
 • H340 Genetik hasara yol açabilir.
 • H341 Genetik hasara yol açma şüphesi var.
 • H350 Kansere yol açabilir.
 • H351 Kansere yol açma şüphesi var.
 • H360 Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.
 • H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.
 • H362 Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
 • H370 Organlarda hasara yol açar.
 • H371 Organlarda hasara yol açabilir.
 • H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.
 • H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir .
 • H300+H310 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde öldürücüdür.
 • H300+H330 Yutulduğunda veya solunduğunda öldürücüdür.
 • H310+H330 Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda öldürücüdür.
 • H300+H310+H330 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda öldürücüdür.
 • H301+H311 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde toksiktir.
 • H301+H331 Yutulduğunda veya solunduğunda toksiktir.
 • H311+H331 Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir.
 • H301 +H311+H331 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir.
 • H302+H312 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde zararlıdır.
 • H302+H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
 • H312+H332 Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
 • H302+H312+H332 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
 • H350İ Soluma ile kansere yol açabilir.
 • H360F Üremeye zarar verebilir.
 • H360D Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.
 • H361f Üremeye zarar verme şüphesi var.
 • H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
 • H360FD Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.
 • H361fd Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
 • H360Fd Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
 • H360Df Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi var.


H400 Serisi: Çevresel zarar ifadeleri ve kodları[değiştir | kaynağı değiştir]

 • H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
 • H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
 • H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
 • H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
 • H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

İlave zarar ifadeleri ve kodları[değiştir | kaynağı değiştir]

Avrupa Birliğinde ayrıca aşağıdaki diğer H ifadeleri kullanılır.

Fiziksel özellikler[değiştir | kaynağı değiştir]
 • EUH001 Kuru haldeyken patlayıcıdır.
 • EUH006 Hava ile teması halinde ve havasız ortamda patlayıcıdır.
 • EUH014 Su ile şiddetli tepkime verir.
 • EUH018 Kullanım sırasında alevlenen/patlayan buhar-hava karışımı oluşturabilir.
 • EUH019 Patlayıcı peroksitler oluşturabilir.
 • EUH044 Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski var.
Sağlığa ilişkin özellikler[değiştir | kaynağı değiştir]
 • EUH029 Su ile temasında toksik gaz çıkarır.
 • EUH031 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
 • EUH032 Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.
 • EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
 • EUH070 Gözle teması halinde toksiktir.
 • EUH071 Solunum yolunda aşınmaya yol açar.
Bazı karışımlara ilişkin ilave etiket unsurları/bilgileri[değiştir | kaynağı değiştir]
 • EUH 201/201A Kurşun içerir. Çocuklar tarafından çiğnenebilecek veya emilebilecek yüzeyler üzerinde kullanılmamalıdır.

Dikkat! Kurşun içerir.

 • EUH202 Siyanoakrilat. Tehlikelidir. Cildi ve gözleri saniyeler içinde yapıştırır. Çocukların erişiminden uzak tutun.
 • EUH203 Krom (VI) içerir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
 • EUH204 İzosiyanat içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
 • EUH205 Epoksi bileşenleri içerir. Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.
 • EUH206 Dikkat! Diğer ürünlerle birlikte kullanmayın. Tehlikeli gazlar açığa çıkarabilir (klorür).
 • EUH207 Dikkat! Kadmiyum içerir. Kullanım esnasında tehlikeli dumanlar ortaya çıkar. İmalatçı tarafından sağlanan bilgilere başvurun. Güvenlik talimatlarına uyun.
 • EUH208 (Hassaslaştırıcı maddenin ismi) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.”
 • EUH209/209A Kullanım esnasında çok alevlenir hale gelebilir. Kullanım esnasında alevlenir hale gelebilir.
 • EUH210 Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.
 • EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.


Önlem İfadeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

P100 Serisi: Genel amaçlı önlem ifadeleri ve kodları[değiştir | kaynağı değiştir]

 • P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
 • P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
 • P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.


P200 Serisi: Tedbir amaçlı önlem ifadeleri ve kodları[değiştir | kaynağı değiştir]

 • P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
 • P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
 • P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
 • P211 Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.
 • P220 Kıyafetlerden/.. ./yanıcı malzemelerden uzak tutun/saklayın.
 • P221 Yanıcılarla/... karışmasını önleyici her türlü önlemi alın.
 • P222 Hava ile temasına izin vermeyin.
 • P223 Şiddetli tepkime ve alevlenme olasılığından dolayı, su ile herhangi olası temasından kaçının.
 • P230 ... ile ıslak tutun.
 • P231 Asal gaz ile elleçleyin.
 • P232 Nemden koruyun.
 • P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.
 • P234 Sadece orijinal kabında saklayın.
 • P235 Soğuk tutun.
 • P240 Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.
 • P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/.../malzeme kullanın.
 • P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın.
 • P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
 • P244 Kısma vanalarını gres ve yağdan uzak tutun.
 • P250 Öğütme/şok/.../sürtünmeye maruz bırakmayın.
 • P251 Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.
 • P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
 • P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
 • P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
 • P263 Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının.
 • P264 Elleçlemeden sonra ... ile iyice yıkayın.
 • P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
 • P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
 • P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
 • P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
 • P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
 • P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
 • P282 Soğuk geçirmez eldiven/yüz kalkanı/göz koruyucu kullanın.
 • P283 Ateş/alev dayanıklı/geciktirici kıyafet giyin.
 • P284 Solunum koruyucu giyin.
 • P285 Yetersiz havalandırma varsa, solunum koruyucu giyin.
 • P231+P232 Asal gazla elleçleyin. Nemden koruyun.
 • P235+P410 Soğuk saklayın. Güneş ışığından koruyun.


P300 Serisi: Müdahale amaçlı önlem ifadeleri ve kodları[değiştir | kaynağı değiştir]

 • P301 Yutulması halinde:
 • P302 Cildin üzerinde olması halinde:
 • P303 Cildin(veya saçın) üzerinde olması halinde:
 • P304 Solunması halinde:
 • P305 Gözle teması halinde:
 • P306 Giysi ile teması halinde:
 • P307 Maruz kalınma halinde:
 • P308 Maruz kalınma veya etkileşme halinde:
 • P309 Maruz kalınma veya kendini kötü hissetme halinde:
 • P310 Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
 • P311 ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
 • P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
 • P313 Tıbbi tavsiye alın/doktorunuza başvurun.
 • P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.
 • P315 Hemen tıbbi tavsiye/müdahale alın.
 • P320 Özel acil müdahale gerekli (etikete bakın)
 • P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
 • P322 Özel önlemler (etikete bakın)
 • P330 Ağzınızı çalkalayın.
 • P331 Kustur MAYIN.
 • P332 Cilt tahrişi oluşması halinde:
 • P333 Cilt tahrişi veya pişik oluşması halinde:
 • P334 Soğuk suya batırın veya ıslak bandaja sarın.
 • P335 Ciltte kalan parçalan temizleyin.
 • P336 Donmuş kısımları ılık su ile eritin. Etkilenmiş alanı silmeyin.
 • P337 Göz tahrişinin geçmemesi halinde:
 • P338 Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli çalkalayın.
 • P340 Maruz kalan kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın.
 • P341 Nefes almakta güçlük çekiyorsa, maruz kalan kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın.
 • P342 Solunum bulgularının görülmesi halinde:
 • P350 Bol sabun ve su ile iyice yıkayın.
 • P351 Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
 • P352 Bol sabun ve su ile yıkayın.
 • P353 Cildinizi su/duş ile durulayın.
 • P360 Kirlenmiş giysi ve cildinizi, giysilerinizi çıkarmadan önce bol su ile hemen durulayın.
 • P361 Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın.
 • P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
 • P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
 • P370 Yangın çıkması durumunda:
 • P371 Büyük yangın ve büyük miktarlar durumunda:
 • P372 Yangın durumunda patlama riski.
 • P373 Yangın patlayıcılara ulaştığında, yangına MÜDAHALE ETMEYİN.
 • P374 Yangına makul bir mesafeden normal önlemler alarak müdahale edin.
 • P375 Patlama riskine karşı yangına uzaktan müdahale edin.
 • P376 Güvenli ise sızıntıyı durdurun.
 • P377 Gaz sızıntısına bağlı yangın: Sızıntı güvenli olarak durdurulmadan söndürmeyin.
 • P378 Söndürme için ... kullanın.
 • P380 Alanı boşaltın.
 • P381 Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın.
 • P390 Maddi hasarı önlemek için sıvı döküntüleri temizleyin.
 • P391 Döküntüleri toplayın.
 • P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
 • P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
 • P301+P330+P331 YUTULDUĞUNDA: ağzınızı durulayın. istifra etmeye ÇALIŞMAYIN.
 • P302+P334 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Soğuk suya daldırın/ıslak bezlerle sarın.
 • P302+P350 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile iyice yıkayın.
 • P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
 • P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
 • P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
 • P304+P341 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
 • P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
 • P306+P360 GİYSİ İLE TEMASI HALİNDE: Kirlenmiş giysi ve cildinizi, giysilerinizi çıkarmadan önce bol su ile hemen durulayın.
 • P307+P311 Maruz kalınma halinde: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
 • P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
 • P309+P311 Maruz kalınma veya kendini iyi hissetmeme halinde: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
 • P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
 • P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
 • P335+P334 Parçacıkları cildinizden hafifçe temizleyin. Soğuk suya daldırın/ıslak bezlerle sarın.
 • P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
 • P342+P311 Solunum bulguları gösterirse: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
 • P370+P376 Yangın durumunda: Güvenli ise sızıntıyı durdurun.
 • P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için ... kullanın, (uygun malzeme üretici tarafından belirtilir).
 • P370+P380 Yangın durumunda: Alanı boşaltın.
 • P370+P380+P375 Yangın durumunda: Alanı boşaltın. Patlama riskine karşı yangınla uzaktan savaşın.
 • P371+P380+P375 Büyük yangın ve büyük miktarlar durumunda: Tahliye alanı. Patlama riskine karşı yangına uzaktan müdahale edin.


400 Serisi: Depolama ile ilgili önlem ifadeleri ve kodları[değiştir | kaynağı değiştir]

 • P401 ... depolayın, (üretici tarafından belirtilir).
 • P402 Kuru yerde depolayın.
 • P403 İyi havalandırılan yerde depolayın.
 • P404 Kapalı kapta saklayın.
 • P405 Kilit altında saklayın.
 • P406 Aşındırıcılara karşı dayanıklı/dayanıklı bir iç astara sahip ... kapta depolayın.
 • P407 Yığınlar/paletler arasında hava boşluğu temin edin.
 • P410 Güneş ışığından koruyun.
 • P411 ... °C/... °F aşmayacak sıcaklıklarda depolayın.
 • P412 50 °C/122 °F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.
 • P413 ... °C/... °F aşmayacak sıcaklıklarda ... kg/... lbs’den büyük kütle miktarları halinde depolayın.
 • P420 Diğer malzemelerden uzakta depolayın.
 • P422 İçindekileri ... altında depolayın.
 • P402+P404 Kuru alanda depolayanız. Kapalı bir kapta depolayın.
 • P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
 • P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
 • P410+P403 Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılmış bir alanda depolayın.
 • P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122 °F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.
 • P411+P235 ... °C/... °F aşmayacak sıcaklıklarda depolayın. Soğuk tutun.


500 Serisi: Bertaraf amaçlı önlem ifadeleri ve kodları[değiştir | kaynağı değiştir]

 • P501 İçeriği/kabı ... bertaraf edin.
 • P502 Geri dönüşüm/ Geri kazanım için üreticinizden/tedarikçinizden bilgi talep edin.


Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]


Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]