Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Osmanlı tarihi sayfasından yönlendirildi)

Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi:

1299-1399[değiştir | kaynağı değiştir]

Osman Gazi
Örnek bir medrese
 • 1303 - Marmaracık Kalesi'nin Fethi 1304 - Lefke, Akhisar, Mekece, Gevye fethi.
 • 1306 - Dinboz Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin fethi.
 • 1306 - İlk askeri antlaşma
 • 1307 - İznik'in sıkıştırılması ve Yalova akını.
 • 1308 - Ulubat gölü üzerindeki Alyos adası, Aygut Alp’in oğlu Kara Ali tarafından barış yoluyla teslim alındı.
 • 1308 - İmralı Adası'nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası'na dayanmaları.
 • 1308 - Koçhisar'ın Fethi
 • 1313 - Harmankaya Tekfuru Köse Mihal'in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.
Karesi Beyliği
Orhan Gazi
I. Murat

1400-1499[değiştir | kaynağı değiştir]

I. Bayezid
 • 1400 - Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
 • 1402 - Ankara Muharebesi ve Yıldırım Bayezid'in esir düşmesi
 • 1402 - 1413 - Fetret Devri, iç karışıklıklar 1406 - Saltanat için Emir Süleyman ile Çelebi Mehmed'in savaşı. 1410 - Emir Süleyman'ın Çelebi Musa'ya karşı Rumeli'de ki zaferi. 1411 - Çelebi Mehmed'in Çelebi Süleymanı bertaraf edip Konstantinopolis'i kuşatması.
Timur'un Anadolu'ya seferi ve Ankara Muharebesi'nden sonra Anadolu'da önemli ilerlemeleri
 • 1411 - I. Mehmed'in tahta çıkışı
 • 1413 - I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
 • 1416 - Şeyh Bedreddin isyanı
 • 1416 - Macaristan Seferi
I. Mehmet
II. Murat
II. Mehmed İstanbul'u Fethederken (1453)
II. Mehmed (1480)
1481'de Osmanlı Devleti
II. Beyazid

1500-1599[değiştir | kaynağı değiştir]

I. Selim
Piri Reis'in Haritası
I. Süleyman
I. Süleyman'ın ölümünde Osmanlı Devleti (1566)
Zigetvar Savaşı
II. Selim
III. Murat
III. Mehmet

1600-1699[değiştir | kaynağı değiştir]

I. Ahmet
Sultan Mustafa
II. Osman
IV. Murad
IV. Mehmed
Viyana Kuşatması
II. Mustafa

1700-1799[değiştir | kaynağı değiştir]

III. Ahmed
I. Mahmut
III. Mustafa
I. Abdülhamit
III. Selim
1795'te İstanbul'da kurulan Mühendishane-i Berri-i Hümayun Topçu Mektebi'nin öğrencileri (1903)

1800-1899[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 1800 - Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (21 Mart)
 • 1801 - Mısır'ın Fransızlaca tahliye edilmesine dair mütareke (9 Ekim)
 • 1802 - Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi
1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşında Rus Gemileri
IV. Mustafa
Alemdar Mustafa Paşa
II. Mahmud
Navarin Deniz Savaşı
Kavalalı Mehmet Ali Paşa
1830'da Osmanlı Devleti
Kavalalı İbrahim Paşa
Abdülmecit
Sultan Abdülmecit Cuma selamlığına giderken (1840)
Namık Kemal
Beylerbeyi Sarayı
Abdülhak Hamit Tarhan
Kırım Savaşı
 • 1848 - Avrupa'da 1848 Devrimleri'nin Osmanlılara tâbi Boğdan'a (Nisan) ve Eflak'a (Haziran) sıçraması, Ömer Lütfü Paşa'nın Eflak'taki isyanı bastırması (15 Eylül), Osmanlıların muvafakatıyla Boğdan'ı işgali
 • 1848 - Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
 • 1848 - İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması (16 Mart)
 • 1848 - Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi (18 Kasım)
 • 1849 - Avrupa'da 1848 Devrimleri bağlamında Avusturya’ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Lajos Kossuth liderliğindeki Macar milliyetçilerin Osmanlı Devleti'ne sığınması
 • 1849 - Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Baltalimanı Sözleşmesi'yle (1 Mayıs) Eflak ve Boğdan'da ortak Osmanlı-Rus himayesi
 • 1849 - Yemen harekatı ve Tihame'de yeniden Osmanlı idaresinin kurulması
Dolmabahçe Sarayı
 • 1850 - 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tespit edilmesi kararı
 • 1850 - Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1850 - İlk faizsiz kaimenin çıkarılması
 • 1850 - Muallim Naci'nin doğumu
 • 1850 - Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması (12 Mart)
 • 1851 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1851 - Londra Sergisi
Telgraf Modeli
Şinasi
 • 1855 - Gayrimüslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
 • 1855 - Paris Sergisi
 • 1855 - İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı) (16 Ağustos)
 • 1855 - Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi (9 Eylül)
 • 1855 - Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması (14 Kasım)
 • 1856 - Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
Tercüman-ı Ahval
1862'de Osmanlı Devleti
 • 1856 - Sohumkale'ni Ruslara kaybı (10 Temmuz)
 • 1857 - Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayrimüslim çatışmalarına müdahalesi
 • 1857 - Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
 • 1857-1862 - Beyrut-Şam şosesinin yapımı
 • 1857 - Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması (17 Mart)
 • 1857 - Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması (6 Kasım)
 • 1858 - Birinci Karadağ Harekatı
 • 1858 - Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
 • 1858 - Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
 • 1858-1859 - Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
 • 1858 - Brezilya'yla ilk anlaşma (5 Şubat)
Abdülaziz
Mithat Paşa
 • 1861 - Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tespiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi (9 Haziran)
 • 1861 - David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması (9 Haziran)
 • 1861 - Fransız ve İngilizlerle Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması (29 Nisan)
 • 1862 - 1859'da birleşen Eflak ve Boğdan'ın Romanya adını alması (21 Şubat)
 • 1862 - İkinci Karadağ Harekatı'nda Osmanlı zaferi
 • 1862 - Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
 • 1862 - Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
 • 1862 - Altının değerinin 100 kuruş olarak tespiti
 • 1862 - Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
 • 1862 - Mahrec-i Aklam'ın kurulması
 • 1862 - Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması (20 Temmuz)
İyonya
Girit İsyanı yaşandı. (Piri Reis'in haritası)
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
İsmail Paşa

1900-1922[değiştir | kaynağı değiştir]

II. Abdülhamit
V. Mehmed

Zaman çizelgesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Osmanlı Devleti dağılma dönemiÇöküş DönemiDuraklama DönemiGelişme DönemiYükseliş DönemiOsmanlı Devleti kuruluş dönemiFransız İhtilaliKuzey RönesansModern Avrupaİlk Modern AvrupaOrta ÇağV MuratIV. MustafaIII. MustafaII. MustafaI. İbrahimI. SelimII. MehmetI. BayezidVI. MehmetAbdülazizIII. SelimIII. OsmanII. AhmetIV. MuratI. AhmetII. SelimII. MuratI. MuratV. MehmetAbdülmecitI. AbdülhamitI. MahmutII. SüleymanI. MustafaIII. MuratII. BayezidII. MuratI. OrhanII. AbdülhamitII. MahmutIII. AhmetIV. MehmetII. OsmanI. MustafaI. SüleymanII. MehmetI. MehmetI. OsmanBirinci Meşrutiyetİkinci MeşrutiyetTanzimat DönemiYunan İsyanıRus - Türk SavaşlarıAskeri ReformlarMilliyetçilikLâle DevriII. Viyana KuşatmasıI. Viyana KuşatmasıÇaldıran MuharebesiAvrupa SavaşlarıYakın Doğu Savaşlarıİstanbul'un fethiSelanik KuşatmasıAnkara MuharebesiI. Kosova MuharebesiOsmanlı Hanedanı