Nevin Selen

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Nevin Selen (d. 1925, Antalya - ö. Haziran 2005, İstanbul), Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı (1984-1990).

Ankara Kız Lisesini 1944'te “pekiyi” derece ile bitirdi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne 3. dönemden başlayıp 1946-1947 öğretim yılında “iyi” derece ile bitirdi. 1947 yılında aynı bölüme “fahri asistan”, 1951 yılında da “asli asistan” oldu.

1953-54 öğretim yılında Bonn Üniversitesi Fonetik Enstitüsünde Prof. Dr. Menzerath yanında 9 ay kalarak doktora çalışmalarında bulundu; 1956 yılında “Alman ve Türk dillerindeki sesler ve bu seslerin kelime anlamı ve yapısındaki rolü üzerine mukayeseli bir araştırma” başlıklı doktora tezini tamamlamış; 1958 Haziran ayında başarı ile verdiği doktora sınavını ile doktor olmuştur.

Nevin Selen, doçentlik tezini hazırlamak amacıyla 1959 yazında bir aylık süreyle Tübingen Üniversitesi'nde Fonetik kurslarına katıldı; 1962 yılında da 10 ay süreyle Köln Üniversitesi Karşılaştırmalı Dilbilim Enstitüsünde (Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft); 1963 yılında 3 ay süreyle Hamburg Üniversitesi Fonetik Enstitüsü’nde inceleme ve araştırma çalışmalarında bulundu. “Die Phoneme und Phonemkombinationen in An- und Auslaut der deutschen Einsilbler” başlıklı doçentlik tezi 23 Ekim 1967'de jüri tarafından kabul edildi; 20 Kasım 1967’de doçentlik sözlü sınavını; 24 Kasım 1967 günü de “Über die Bedeutung und Auswertung der Satzmelodie” konulu doçentlik dersini başarıyla verdikten sonra kendisine doçentlik unvanı verildi. 23 Ocak 1968'de ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı kürsüsüne doçent (o dönemde “eylemli doçet”) olarak atandı.

1975 yılında DTCF Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına profesörlüğe yükseltilerek ataması yapıldı. Ankara Üniversitesi DTCF’ndeki görevi yanında Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı kürsüsünün kuruluşunda görev aldı ve 5 yıl süreyle başkanlığını yaparak bu bölümün gelişmesine katkıda bulundu.

1983-1984 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40b maddesi uyarınca Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda görev yaptı. 1985 yılından emekli olduğu 1991 yılına kadar Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu.

2005 yılında İstanbul'da ölen Prof. Dr. Selen, Türkiye'de "Alman Dilbilimi", "Karşılaştırmalı Dilbilgisi", "Uygulamalı Dilbilim" alanlarında yaptığı özgün çalışmalarla değerli katkılar sağlarken; derleme ve ders kitabı niteliğindeki eserleriyle de Üniversitelerimizdeki öğretim elemanlarının ve öğrencilerin son derece yararlandığı temel kaynakları ortaya koymuş; özellikle genç araştırmacılara öncülük etmiştir.

Akademik yaşamı boyunca çok sayıdaki lisans, yükseklisans ve doktora tezlerinin yöneticiliğini yaparak başarı ile sonuçlandırılmasını sağlamıştır. Tezini yönettiği Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’ndeki öğrencilerine, bilimsel özelliklerinin yanı sıra yönetici ve geliştirici özelliklerini de aktarmasıyla bu öğrencilerinin alanlarında öğretim üyesi olarak görev almalarına öncülük etmiştir.

Yükseklisans veya doktora tez danışmanlığını yaptığı öğrencilerden bazıları
Prof. Dr. İclal Ergenç (DTCF-Doktora), Prof.Dr. İbrahim İlkhan (Konya Selçuk Universitesi-Doktora), Prof.Dr. Tahir Balcı (Çukurova Üniversitesi- YL), Prof. Dr. Mustafa Çakır (Anadolu Üniversitesi-YL), Prof. Dr. Asuman Ağaçsapan(Anadolu Üniversitesi-YL), Prof. Dr. Kadriye Öztürk(Anadolu Üniversitesi-YL), Prof.Dr. Mustafa Kınsız (Akdeniz Üniversitesi-YL), Doç.Dr. Ayhan Bayrak (Anadolu Üniversitesi-YL).

Yayımlarından bir kısmı[değiştir | kaynağı değiştir]

Kitapları[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Nevin Selen: Phonologie Morphologie Syntax der Deutschen Sprache. Ankara: DTCF Yayınları, 1993.
 • Nevin Selen: Entonasyon Analizleri. Ankara: DTCF Yayınları No: 231, 1973.
 • Nevin Selen: Linguistik und Methodik [Dil Bilimi ve Dil Öğretimi]. (Editör: Mustafa Çakır), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 602 - Açıköğretim Fakültesi Yay. No: 296, 1992. ss. V-187. (ISBN 975-492-316-7).
 • Nevin Selen: Söyleyiş Sesbilimi, Akustik Sesbilim ve Türkiye Türkçesi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 454, 1979.
 • Nevin Selen: Alman Dilinin Fonolojisi. Ankara: 1975
 • Nevin Selen: Alman dilinin fonetik ve entonasyon kuralları – [3. bs.]. – Eskişehir : Anadolu Üniversitesi, 1985. – (Anadolu Üniversitesi yayınları ; no. 115. Eğitim Fakültesi yayınları ; no. 2)
 • Nevin Selen: Eine Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft für Türken mit Fehleranalysen Eskişehir : Anadolu Üniversitesi, 1984. 166 s. – (Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı yayınları ; no. 9)
 • Selen, Nevin: Toplumsal Dilbilime Giriş: Uygulamalı Çalışma Örnekleriyle. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2001. – (T.C. Anadolu Üniversitesi yayınları ; no. 1280. Eğitim Fakültesi Yayınları ; no. 77)

Makaleleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Nevin Selen: Alman ve Türk dilinde ezgi (intonation) türleri karşılaştırmalı (kontrastiv) bir inceleme: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Şubat 1986, Cilt: 1, Sayı: 2, Sayfa: 1-14.
 • Nevin Selen: Yabancı dil öğreniminde yapılan sesel yanlışlar. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Şubat 1986, Cilt: 1, Sayı: 2, Sayfa: 15-23.
 • Nevin Selen: Dilde çift anlamlılık olayı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ekim 1984, Cilt: 1, Sayı: 1, Sayfa: 1-8.
 • Nevin Selen: Nesnelerle, onlara verilen isimler arasında, o nesnenin özelliğine uygun bir ses uyuşumu var mıdır? Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dergisi XXV (1967), Nr.3-4, s. 115-120.
 • Nevin Selen: Fonolojik Statistik. Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dergisi. C.26, S.1-2, 1968 (1970), s. 39-80.
 • Nevin Selen: Ses Dili. Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dergisi C. 28. S.1-2, 1970 (1974), s. 67-73.
 • Nevin Selen: Lautmalerei (Orhan Oğuz ile beraber) Ankara Üniversitesi Yıllığı, C. 13, (tarihsiz), s. 19-46.
 • Nevin Selen: Söz Söyleme Sanatının Tarihsel Gelişimi. Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dergisi. C. 29, S.1, 1971-78 (1979), s. 1-23.
 • Nevin Selen: Konuşma Eğitimi. Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tiyatro Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. (1978), s. 97-101.

Çevirileri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Nevin Selen: Alman Halk Efsaneleri Gustav Schwab, [Çeviren: Dr. Nevin Selen], 1968, 496 S., MEB Dünya Edebiyatından Tercümeler, Alman Klasikleri: 105.
 • Nevin Selen: Alman Halk Efsaneleri Gustav Schwab, [Çeviren: Dr. Nevin Selen], 1991 (2. Baskı), Milli Eğitim Bakanlığı: 2026-9476, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi: 337, Batı Klasikleri: 65.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]