İçeriğe atla

Myelodysplasia

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Uzmanlık alanı: Hematoloji, onkoloji Semptomlar: Yorgunluk hissi, nefes darlığı, kolay kanama, sık enfeksiyonlar Genellikle görüldüğü yaş : 70 Risk faktörleri: Önceki kemoterapi, radyasyon tedavisi, tütün dumanı, böcek ilaçları ve benzen gibi belirli kimyasallar, cıva veya kurşuna maruz kalma. Tedavi: Destekleyici bakım, ilaçlar, kök hücre nakli. İlaç: Lenalidomid, antitimosit globulin, azasitidin Tahminen hastalığın sonucu: Tipik sağkalım süresi 2,5 yıl.

Miyelodisplastik sendrom (MDS), kemik iliğindeki olgunlaşmamış kan hücrelerinin olgunlaşmadığı, dolayısıyla sağlıklı kan hücrelerine dönüşmediği bir grup kanserden biridir. Erken dönemlerde tipik olarak hiçbir belirti görülmez. Daha sonra belirtiler arasında yorgunluk hissi, nefes darlığı, kanama bozuklukları, anemi veya sık görülen enfeksiyonlar yer alabilir. Bazı tipler akut miyeloid lösemiye dönüşebilir.

Risk faktörleri arasında önceki kemoterapi veya radyasyon tedavisi, tütün dumanı, böcek ilaçları ve benzen gibi belirli kimyasallara maruz kalma ve cıva veya kurşun gibi ağır metallere maruz kalma sayılabilir. Kan hücresi oluşumu ile ilgili sorunlar, düşük kırmızı kan hücresi, trombosit ve beyaz kan hücresi sayımlarının bazı kombinasyonlarıyla sonuçlanır.Bazı türlerde kemik iliğinde veya kanda blast adı verilen olgunlaşmamış kan hücrelerinde artış vardır. MDS türleri, kan hücrelerindeki ve kemik iliğindeki spesifik değişikliklere dayanmaktadır.

Tedaviler destekleyici bakım, ilaç tedavisi ve hematopoietik kök hücre naklini içerebilir. Destekleyici bakım, kan naklini, kırmızı kan hücrelerinin yapımını artırmaya yönelik ilaçları ve antibiyotikleri içerebilir. İlaç tedavisi lenalidomid, antitimosit globulin ve azasitidin ilaçlarını içerebilir. Bazı insanlar kemoterapi ile tedavi edilebilir ve ardından bir donörden kök hücre nakli yapılabilir.

100.000 kişiden yaklaşık yedisi, her yıl 100.000 kişiden yaklaşık dördü bu durumu yeni edinmektedir. Tipik başlangıç yaşı 70'tir. Görünüm, etkilenen hücrelerin türüne, kemik iliğindeki veya kandaki blast sayısına ve etkilenen hücrelerin kromozomlarında bulunan değişikliklere bağlıdır. Tanıyı takiben tipik sağkalım süresi 2,5 yıldır. Koşullar ilk olarak 1900'lerin başında kabul edildi. Mevcut isim 1976'da kullanıma girdi.