Mustafa Akif Tütenk

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Mustafa Akif Tütenk (d. 1875 Diyarbakır, Türkiye), (ö. 18 Ekim 1952), Türk siyasetçi Öğretmen.

Hafız Ahmet Cemil Efendi’nin oğludur, ilk ve orta öğrenimini özel okul ve rüştiye de tamamlamış olup Darül - muallimin (öğretmen okulu) den diploma aldı. 1909 yılına kadar Diyarbakır idaalizi ve “Hadimi Terakki” okulunda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 15 sene süresince öğretmenliği ve idareciliği sayesinde vatana binlerce aydın yetiştirmiştir. 1909 yılında Maarif idaresine girerek çeşitli kalemlerde kâtiplik görevinde bulundu. Bu arada vilayet gazetesini ve 1908'de Meşrutiyetin ilânından sonra yayına başlayan “Dicle ve Peyman” gazetelerini Ziya Gökalp Bey’le birlikte yönetti. 1914’te Diyarbakır Vakıflar Müdürlüğü başkâtipliğine getirildi. Bu ara Van Efkaf Müdürlüğüne vekâlet etti.

TBMM’nin Birinci Dönemi için 4 Nisan 1920’de yapılan seçimde Diyarbakır Milletvekili olarak 23 Nisan 1920’de Meclisin açılışında hazır bulundu. Mecliste Şeriye-Evkaf ve Dilekçe Komisyonlarında çalıştı. İkinci toplantı yılından itibaren Dilekçe Komisyonluğunun kâtipliğini yaptı. Milletvekilliği sona erince Diyarbakır’a döndü. Bir ara daha önceki görevinde çalıştıktan sonra Maraş Efkaf Müdürlüğüne atandı, 1 Mayıs 1932’de Urfa Efkaf Müdürlüğünden emekli oldu, özel okullarda öğretmenliğini sürdürdü. Evli ve dört çocuk babasıydı. Arapça ve Farsça bildiği yabancı diller arasındadır.

Kaynakça