Muska

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Muska örneği

Muska, bazı hastalıkları, kabus kötülükleri ve nazarı uzaklaştırmak için boyna asılan veya üstte taşınan yazılı kâğıt. Genellikle olası bir hastalıktan korunmak amacıyla veya tedavi için taşınır. Çoğunlukla üçgen biçimindedir. Deri, meşin, gümüş ve altın kılıflar içine konarak boyuna asılır ya da kola takılır.

Dört köşeli olan ve hamaylı (hamail) adıyla bilinen türü bütün İslâm dünyasında yaygın biçimde kullanılmaktadır. Müslümanlar'da muskalara sure, ayet, hadis veya bir dua yahut da Allah’ın isimleri yazılabilir. Bunun dışında meleklerin, peygamberlerin, hatta efsanevi kişilerin adları ve anlaşılmaz tılsımlı sözler, simgeler, yıldız işaretleri, rakamlar, işaretler, insan ve hayvan resimleri ile garip harf şekilleri dahi yazılıp çizilmiştir.

Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Muska sözcüğü Arapça "nasaha" (kopyaladı, temize çekti) fiilinden adlaşmış olan "nüsha"dan türemiştir.

Tumar, ya da Tomar, ise Türk, Altay ve Orta Asya Türki toplulukları halk kültüründe ve halk inancında kullandıkları muska bir eşdeğeri eşyadır. Tom veya Tum kökünden türemiştir. Kıvrılmış kâğıt demektir. Yuvarlamak, kıvırmak anlamları Türkçe, Tunguzca ve Moğolca'nın tüm lehçelerinde mevcuttur. Ayrıca Tom veya Yom sözcüğü kutsallık ve talih ifade eder. Tunguzcada Tomka veya Tomko, Moğolcada Tom, Tomu veya Tomo sözcükleri yuvarlamak, bükmek manalarını ihtiva eder.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]