Muhammed Mehdi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara
Muhammed El-Mehdi

Muhammed Mehdî, Sâhib-i Zaman, ya da El-Ga'îb (Saklanan Mehdî) (d: 873 - ö: Gayba halinde) Şiîliğin İsnâaşerîyye mezhebinde ve onun kolları olan Câferîlik ile Alevîlik'te "On İkinci İmâm" ve sonuncu imâm olarak yer alır. Ehl-i Beyt soyundan gelen İslam Devleti'ni 656-661 yılları arasında dördüncü İslam halifesi ve İslam peygamberi Muhammed'in amcasının oğlu Ali el-Mûrtezâ'nın torunlarından On Birinci imâm Hasan el-Askerî'nin oğludur. Son İmâm olup, İmâmet (İsnâ'aşerîyye i'tikadı)'na göre halen sağ olup "gayba" hâlindedir, yani saklanmaktadır.

Şii İslam unvanları
Önce gelen:
Hasan el-Askerî
On İkinci İsnâ‘aşer’îyye
Şîʿa İslâm İmâmı
873 - Gayba
Sonra gelen:
Gayba