Muhammed Mazhar

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Muhammed Mazhar İş’an Can-ı Canan sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara

Muhammed Mazhar[1] (d. 1832, Hindistan - ö. 1883, Medine), Hint din adamı, mutasavvıf. Süleymanlı cemaatinin inandığı Silsilei Saadaat'ın ( Büyükler Zinciri ) 31. Halkasıdır. Şeyh Selahaddin İbn-i Mevlana Siracüddin'in bağlı olduğu şeyhtir. Habibullah Cân-ı Cânân'ın (Ahmed Saîd) oğludur. Büyük ba-bası Hafız Ebû Saîd Sâhib'in halifelerindendir. Hicret'in 1248. (M.1832) yılında Hindistan'ın (Lekhenva) köyünde doğdu."Mazhâr-ı Muhammed" doğumlarına tarih düşmüştür.

Hayâtı[değiştir | kaynağı değiştir]

Büyük babası Ebû Saîd Müceddidî'den 7 yaşında Tarîkât-ı Aliyye'yi ahzetmiş, 15 yaşında Kur'an-ı Kerîm'i ezberlemiş ve 20 yaşında da Tarîkat-ı Aliyye-i Nakşibendiyye'den icâzet almıştır. Büyük babasının da sohbetlerinde bulunarak (Kaadiriyye, Sühreverdiyye, Çeştiyye ve Kübreviyye) tarîkatlarından da icâzet almıştı. Sarf ve Nahvi, Mevlana Habîbullah'tan, Hadîs, Tefsir, Usûl, Mektûbât ve Risâle-i Kuşeyriye gibi kıymetli ilim ve kitapları Büyük Babasından okudu.Babasının Farsça yazdığı (Enhâr-ı Erbaa) isimli kıymetli eseri, Arapça'ya tercüme etti.Harameyni'ş-Şerifeyn'i ziyaret etme arzusu çoğaldığı için, Hicret'in 1256 . (M. 1840) yılından önce Mekke-i Mükerreme ve Hac'dan sonra da Medine-i Münevvere'ye giderek birçok inâyet ve kerâmetlere mazhar olarak Dehlî'ye geri döndü. Bir müddet Dehli'de ikaamet etikten sonra bütün âile efradı ile beraber Mekke-i Mükerreme'ye gitti. Bazen Mekke-i Mükerreme Bazen Medîne-i Münevvere ve bazen de Tâif'te otururlardı.

Çalışmaları[değiştir | kaynağı değiştir]

Babası Medine'de irtihal ettikten sonra da Hindistan'a dönmeyerek Mekke'de irşada devam etti. Ramazan-ı Şerif'te, Buhârî-i Şerifi okumak, teravihlerde her gece üç cüz Kur'an-ı Kerîm tilâvet etmek sûretiyle on gecede bir hatim indirmek, Muharrem'in 10. günü Müslîm'i hatmetmek, yine Muharrem'in 10'u ile Pazartesi, Perşembe ve her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmak, her gün öğleden sonra tefsîr-i şerîf, hadîs-i şerîf ve Mektûbât-ı İmam-ı Rabbanî'yi okutmak gibi âdetleri vardı. Zâhirî ve bâtınî ilimlerde mükemmel idi. Pederleri müridlere teveccüh işini ona havale ederdi. Nice Hak yolunu isteyen insanlar, kıymetli sohbetleriyle müşerref olur ve hidayet bulurlardı.İmamı Rabbani'nin iki ciltlik Mektûbât-ı Kudsiyye kitabını tercüme eden Muhammed Murad Kazânî, Şeyh Mazhar-ı Îşân Can-ı Cânân'ın halifelerindendi. Muhammed Murad Kazânî aynı zamanda aslı farsça olan Reşahat kitabını da kenarlarına arapça zeyller yaparak arapçaya tercüme etmiştir ki, bu haliyle Reşahat kitabı çok daha kıymetli bir eser haline gelmiştir.

Ehlince malumdur ki, Reşahat kitabı Silsile-i Sâdât-ı Nakşıbendiye'yi Hâce Ubeydullah Ahrar'a kadar anlatmıştır. Zira Reşahat kitâbının müellifi Şeyh Ali Hirevî, Ubeydullah Ahrar'ın halifelerindendir. Ubeydullah Ahrar'dan sonra gelen Muhammed Zâhid Bedahşî'den itibaren Muhammed Mazhar'a (Mazhar Îşân) kadar olan kısmı da işte bu Arapça Reşahat kitabının zeylinde buluyoruz. Bu Zeyl, bilhassa Abdullah Dehlevî'nden sonra gelen silsilenin mühim kaynaklarından biridir.

Şeyh Mazahar-ı Îşân Cân-ı Cânân Hicret'in 1301. (M. 1883) yılında vefat etti.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]