Muhammed'in askerî harekâtları

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bu sayfada İslam dininin peygamberi Muhammed’in İslamı ilk tebliğinden ölümüne kadarki süreçte bizzat katıldığı veya katılmayıp emrini verdiği askeri harekatların listesi bulunmaktadır.

Muhammed Mekke’de peygamberliğini ilan ettiği 610 yılından Medine’ye hicret ettiği 622 yılına kadarki on iki yıllık süreçte sadece teklife dayalı bir tebliğ metodu denemiştir. Mekkeli putperestlerin sert muhalefetine ve baskılarına gerek tebliğ dönemi içinde olması gerekse askeri destek imkanı olmadığı için silah yoluyla bir karşılıkta bulunmamıştır.

Muhammed yaklaşık 10 yıl süren Medine döneminde savaş, baskın, savunma ve seriyye gibi çatışma içeren veya içermeyen çok sayıda askeri harekat düzenlemiştir.

İlk dönem İslam alimleri tarafından Muhammed’in askeri harekatları hakkında yazılan kitaplara megazi denilmektedir. Megazi, gazve isminin çoğul şeklidir. İslam literatüründe Muhammed’in katılıp bizzat komuta ettiği askeri harekatlara gazve denilir. Emrini verdiği fakat bizzat katılmadığı askeri harekatlara da seriyye denilmektedir. Mecazi türü kitapların ilk örnekleri de Halife Ömer döneminden itibaren verilmeye başlamıştır. İbn Şihab ez-Zühri’nin Meğazi en-Nebeviyye bu türdeki eserlerin ilkidir.

Harekâtlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Not: Harekât türü olarak S (seriyye: Muhammed'in katılmadığı harekâtlar) - G (gazve: Muhammed'in katıldığı harekâtlar)

Sıra Tür Harekât Adı Bölge Miladi Hicri Komutan Kaynak
1 S Hamza bin Abdülmuttalib Seferi Sifülbahr Mart 623 Ramazan 1 Hamza bin Abdülmuttalib [1]
2 S Rabiğ Seferi Rebiğ Nisan 623 Şevval 1 Ubeyde bin Hâris [2]
3 S Harrar Seferi Rebiğ Mayıs 623 Zilkade 1 Sa'd bin Ebû Vakkas [3]
4 G Ebva Seferi Ebva Ağustos 623 Safer 2 Muhammed bin Abdullah [4]
5 G Buvat Seferi Buvat Eylül 623 Rebiülevvel 2 Muhammed bin Abdullah [5]
6 G Safevan Seferi Bedir Eylül 623 Rebiülevvel 2 Muhammed bin Abdullah [6]
7 G Uşeyre Gazvesi Yenbu Aralık 623 Cemaziyelevvel 2 Muhammed bin Abdullah
8 S Batn-ı Nahle Seferi Nahle Ocak 624 Receb 2 Abdullah bin Cahş [7]
9 G Bedir Muharebesi Medine'nin 120 km. GB 15 Mart 624 17 Ramazan 2 Muhammed bin Abdullah
10 G Beni Kaynuka Kuşatması Medine Nisan 624 Zilkade 2 Muhammed bin Abdullah
11 G Sevik Seferi Medine 29 Mayıs 624 5 Zilhicce 2 Muhammed bin Abdullah
12 G Karkaratülküdr Seferi Hayber Temmuz 624 Muharrem 3 Muhammed bin Abdullah
13 G Zuemer Seferi Zuemer Eylül 624 Rebiülevvel 3 Muhammed bin Abdullah
14 G Bahran Seferi Bahran Kasım 624 Cemaziyelevvel 3 Muhammed bin Abdullah
15 S Karede Seferi Necid Kasım 624 Cemâziyelahir 3 Zeyd bin Hârise
16 G Uhud Muharebesi Uhud Dağı 23 Mart 625 7 Şevval 3
17 G Hamraülesed Seferi Medine 12 km. 28 Mart 625 12 Şevval 3
18 S Katan Seferi Necid Haziran 625 Zilhicce 3 Ebu Seleme
19 S Abdullah bin Üneys Seferi Necid Haziran 625 Muharrem 4 Abdullah bin Üneys
20 S Reci Seferi Medine Temmuz 625 Muharrem 4 Abdullah bin Üneys
21 S Bi'rimaune Olayı Maune Temmuz 625 Muharrem 4 Belli değil
22 G Beni Nadir Seferi Medine Ağustos 625 Rebiülevvel 4 Muhammed bin Abdullah
23 G Bedrü'l-Mevid Seferi Medine 4 Nisan 626 1 Zilkade 4 Muhammed bin Abdullah
24 G Zâtürrikā Seferi Zâtürrikā 11 Haziran 626 10 Muharrem 5 Muhammed bin Abdullah
25 G Dumetülcendel Seferi Dumetülcendel Ağustos 626 Rebiülevvel 5 Muhammed bin Abdullah
26 G Müreysi Seferi Dumetülcendel 28 Aralık 626 3 Şaban 5 Muhammed bin Abdullah
27 G Hendek Muharebesi Medine 1 Mart 627 7 Şevval 5 Muhammed bin Abdullah
28 G Beni Kurayza Seferi Mayıs 627 5 Muhammed bin Abdullah
29 S Kurata Seferi Necid Haziran 627 Muharrem 6 Muhammed bin Mesleme
30 G Beni Lihyan Seferi Batn Garran Temmuz 627 6 Muhammed bin Abdullah
31 G Gabe Seferi Zükared Ağustos 627 6
32 S Gamre Seferi Gamre Ağustos 627 Rebiülevvel 6 Ukkaşe bin Mihsan
33 S 1. Beni Talebe Seferi Cizan 627 6 Muhammed bin Mesleme
34 S 2. Beni Talebe Seferi Cizan 627 6 Ebu Ubeyde bin Cerrah
35 S 1. Zeyd bin Harise Seferi Cumum Eylül 627 Rebiülahir 6 Zeyd bin Harise
36 S 2. Zeyd bin Harise Seferi El-İs Eylül 627 6 Zeyd bin Harise
37 S 3. Beni Talebe Seferi 627 6
38 S 3. Zeyd bin Harise Seferi (Hisma) 627 6 Zeyd bin Harise
39 S Abdurrahman bin Avf Seferi 627 6 Abdurrahman bin Avf
40 S Fedek Seferi Fedek Aralık 627 Şaban 6 Ali
41 S 2. Vadi Kurra Seferi Ocak 628 6
42 S Kurz bin Cabir Seferi Medine Şubat 628 6
43 S Abdullah bin Revaha Seferi Şubat 628 6
44 G Hudeybiye Antlaşması Mart 628 6 Muhammed bin Abdullah
45 G Fedek'in Fethi Mart 628 7 Muhammed bin Abdullah
46 G Hayber Muharebesi Mart - Nisan 628 7 Muhammed bin Abdullah
47 S 3. Vadi'l Kura Seferi Mayıs 628 7
48 S Ömer bin Hattab Seferi Aralık 628 7
49 S Ebu Bekir Sıddık Seferi Aralık 628 7
50 S Beşir bin Sad Seferi (Fedek) Aralık 628 7
51 S Meyfaa Seferi Meyfaa Ocak 629 Ramazan 7 Galib bin Abdullah
52 S Beşir bin Sad Seferi (Yemen) Şubat 629 7
53 S Ibn Ebi el-Avca el-Sülemi Seferi Nisan 629 7
54 S Galib bin Abdullah Seferi (Fedek) Mayıs 629 7
55 S Galib bin Abdullah Seferi (Kadid) Haziran 629 8
56 S Siy Seferi Siy, Medine Temmuz 629 Rebiülevvel 8 Şüca bin Vehb [8]
57 S Kab bin Umeyr Seferi Temmuz 629 8
58 S Mute Muharebesi Eylül 629 8
59 S Amr bin As Seferi Ekim 629 8
60 S Ebu Ubeyde bin Cerrah Seferi Kabaliyye Ekim 629 Receb 8 Ebu Ubeyde bin Cerrah
61 S Ebu Hadrad Seferi 629 8
62 S Ebu Katade Seferi (Hadire) Aralık 629 Şaban 8
63 S Ebu Katade Seferi (Batn İdam) Aralık 629 8
64 G Mekke'nin Fethi Mekke Ocak 630 20 Ramazan 8 Muhammed bin Abdullah
65 S Halid bin Velid Seferi (Nahle) Ocak 630 8 Halid bin Velid
66 S Amr bin As Seferi (Sevaa) Ocak 630 Ramazan 8 Amr bin As
67 S Sad bin Zeyd Seferi Ocak 630 8
68 S Halid bin Velid Seferi (Beni Cezime) Ocak 630 Şevval 8
69 G Huneyn Muharebesi 630 8 Muhammed bin Abdullah
70 S Tufeyl bin Amr Seferi Ocak 630 8
71 G Evtas Muharebesi Evtas Aralık 630 8
72 S Ebu Amir Seferi Evtas Ocak 630 8
73 S Ebu Musa Seferi Ocak 630 8
74 G Taif Kuşatması Şubat 630 8
75 S Uyeyne bin Hısn Seferi Nisan 630 9
76 S Kutbe bin Amir Seferi Mayıs 630 9
77 S Dahhak el-Kilabi Seferi Haziran 630 9
78 S Alkame Seferi Temmuz 630 9
79 S Ali bin Talib Seferi (el-Fuls) Temmuz 630 9
80 S Ukaşe bin Mihsan Seferi Ağustos 630 9
81 S Tebük Seferi Tebük Aralık 630 9
82 S Halid bin Velid Seferi (Dumatul Cendel) Kasım 630 9
83 S Süfyan bin Harb Seferi Aralık 630 9
84 S Dirar Seferi 630 9
85 S Halid bin Velid Seferi (2. Dumatul Cendel) Nisan 631 9
86 S Surad bin Abdullah Seferi Nisan 631 9
87 S Halid bin Velid Seferi (Necran) Haziran 631 10 Halid bin Velid
88 S Ali bin Ebu Talib Seferi (Mudhic) Aralık 631 10 Ali bin Ebu Talib
89 S Ali bin Ebu Talib Seferi (Hemdan) Yemen 632 10 Ali bin Ebu Talib
90 S Zülhalesa Seferi 631 10 Cerir bin Abdullah
91 S Usame bin Zeyd'in Seferi Mayıs 632 Safer 10 Usame bin Zeyd

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Algül, Hüseyin (1997). "Hamza maddesi". TDV İslâm Ansiklopedisi. Cilt 15. s. 500. 25 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Haziran 2020. 
  2. ^ Küçükaşcı, Mustafa Sabri (2007). "Râbiğ Seriyyesi maddesi". TDV İslâm Ansiklopedisi. Cilt 34. s. 382. 26 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Haziran 2020. 
  3. ^ Sarıçam, İbrahim (1997). "Harrâr Seferi maddesi". TDV İslâm Ansiklopedisi. Cilt 16. s. 242. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2020. [ölü/kırık bağlantı]
  4. ^ Fayda, Mustafa (1994). "Ebvâ maddesi". TDV İslâm Ansiklopedisi. Cilt 10. s. 378. 20 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2020. 
  5. ^ Önkal, Ahmet (1992). "Buvât Gazvesi maddesi". TDV İslâm Ansiklopedisi. Cilt 6. s. 478. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2020. [ölü/kırık bağlantı]
  6. ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2022. 
  7. ^ "Arşivlenmiş kopya". 24 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Kasım 2022. 
  8. ^ Ahatlı, Erdinç (2010). "Şücâ' b. Vehb maddesi". TDV İslâm Ansiklopedisi. Cilt 39. s. 246. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2020. [ölü/kırık bağlantı]