Monera

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Aybeg (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 09.27, 12 Şubat 2016 tarihli sürüm

Monera (daha önce prokaryot hücreye sahip olan canlılar monera alemi olarak kabul edilmekteydi. Prokaryotae), diğer alemlerden ayrılarak, Prokaryot (Prokaryotae) denilen bir üst alemde toplanmıştır. Monera alemi olarak isimlendirildiği dönemde Siyanobakteriler (mavi - yeşil algler) ve bakteriler olmak üzere iki alt alemi içermekteydi. Bu dönemde Arkeler Monera içinde ayrı bir yere yerleştirilmemiştir. Halen Türkiye'de bazı özel dershanelerde bu eski taksonomik yaklaşım devam etmektedir. Zarla çevrili bir çekirdeği ve organelleri olan gelişmiş tekhücreliler üst alemine Eukaryot denilmiştir. Prokayotlar, genellikle bir hücrelidir, ancak bazen dış görünüşleri bakımından çok hücreliymiş gibi görünenleri de bulunmaktadır. Emilim (absorbisyon) ile ardıbeslek; fotosentez ile kendibeslek ve kemosentetik beslenen grupları içerirler. Çoğalmaları bölünme ya da tomurcuklanma ile eşeysiz olarak gerçekleşir. Kalıtsal materyallerini konjugasyon, transformasyon, transdüksiyon ve plazmit değişimi ile değiştirebilirler. Hareketleri, kamçılarla, süzülme ya da yavaş kayma şeklinde olur. Binlerce türü bilinmekte olup, sınıflandırılmaları tam olarak yapılamayan bir gruptur, üç domain (saha) canlı grubu kabul görmektedir. 1- Eubacteria 2- Archea 3- Eucaryota. Daha önceki yıllarda ise Monera aleminin alt alemleri;

Eubacteria; kükürt (S) kullanan ya da kullanmayan yeşil bakterileri, mor bakterileri, spiroketleri, cyanobakterileri ve gram pozitif bakterileri kapsar. Archaebacteria; metanojen, termoasidofil ve halofil bakterileri kapsar.

Dış bağlantılar