Molek

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Molek için kurban edilen bir çocuk sunuluşunu gösteren bir Babil silindir mührü.
İnsanların Molek'e çocuklarını kurban olarak sunmasını yasaklayan İbrani tanrısı YHVH, Musa'ya şöyle der: Musa, İsraillilere de ki, "sizlerden ya da aranızda yaşayan yabancılardan kim çocuğunu Molek'e sunmaya cürret ederse, o kesinlikle öldürülecektir. Vatanın halkı onu taşlaya taşlaya öldürecektir."

Molek (İbraniceמֹלֶךְ, romanize: mōleḵ; YunancaΜόλοχ), İsrail'in komşusu Ammonluların, Kenanlıların ve Fenikelilerin tanrısıdır. Bazı modern bilginler Molok'un Baal'in bir unvanı olduğunu öne sürdüler.[1] Hristiyan kaynaklarına göre o bir ateş tanrısıydı.[2]

Molek'ten Tanah'taki Levililer Kitabı'nda birkaç defa bahsedilir. Molek kendisine "Ge ben Hinnom" vadisinde canlı kız ve çocuk yakılarak kurban edildiği bir tanrıdır. (Yeremya 32:35) İbrani tanrısı YHVH, Molek ile bağlantılı uygulamaları (ona çocuk kurban etme dahil) şiddetle reddeder ve bunu yapanları mahkûm eder.

Melek, mâlik, mülk, mâlik’ül mülk, memlük gibi kelimelerin köken aldığı "m-l-k" ile İsraillilerin komşuları olan Ammonluların tanrısı Molek aynı sessiz harfleri paylaşan kelimelerdir ve olasılıkla aynı etimolojik orijine sahiptirler. İslam inancında cehennemin bekçisi Mâlik'in adı, İbranice "m-l-k" kökünden gelir.[3] Buna göre Molek'e çocukların kurban olarak sunulduğu Hinnom Vadisi (Uzun şekli: Ge ben Hinnom, kısa şekli: Ge Hinnom) cehenneme, Molek ise Mâlik'e dönüşmüştür.

Cehennem bekçisine şöyle feryad ederler: "Mâlik! Ne olur, tükendik artık! Rabbin canımızı alsın, bitirsin işimizi!" O da: "Ölüp kurtulmak yok, ebedî kalacaksınız burada!" der.—Zuhruf 77

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]