Molek

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Molek için kurban edilen bir çocuk sunuluşunu gösteren bir Babil silindir mührü.
İnsanların Molek'e çocuklarını kurban olarak sunmasını yasaklayan İbrani tanrısı YHVH, Musa'ya şöyle der: Musa, İsraillilere de ki, "sizlerden ya da aranızda yaşayan yabancılardan kim çocuğunu Molek'e sunmaya cürret ederse, o kesinlikle öldürülecektir. Vatanın halkı onu taşlaya taşlaya öldürecektir."

Molek (İbraniceמֹלֶךְ, romanize: mōleḵ; YunancaΜόλοχ), İsrail'in komşusu Ammonluların, Kenanilerin ve Fenikelilerin tanrısıdır. Bazı modern bilginler Molok'un Baal in bir ünvanı olduğunu öne sürdüler.[1] Hıristiyan kaynaklarına göre O bir ateş tanrısıydı.[2]

Molek'ten Tanah'taki Levililer Kitabı'nda birkaç defa bahsedilir. Molek kendisine "Ge ben Hinnom" vadisinde canlı kız ve çocuk yakılarak kurban edildiği bir tanrıdır.(Yeremya 32:35) İbrani tanrısı YHVH, Molek ile bağlantılı uygulamaları (ona çocuk kurban etme dahil) şiddetle reddeder ve bunu yapanları mahkûm eder.

Melek, malik, mülk, malik’ül mülk, memlük gibi kelimelerin köken aldığı "m-l-k" ile İsraillilerin komşuları olan Ammonluların tanrısı Molek aynı sessiz harfleri paylaşan kelimelerdir ve olasılıkla aynı etimolojik orijine sahiptirler. (İngilizce: molech, moloch)

Güncel etkiler;

Cehennemin bekçisi Mâlik; Malik İbranice "m-l-k" kökünden gelir.[3]

Buna göre Molek'e çocukların kurban olarak sunulduğu Hinnom Vadisi (Uzun şekli: Ge ben Hinnom, kısa şekli: Ge Hinnom) cehenneme, Molek ise Malik'e dönüşmüştür.

Cehennem bekçisine şöyle feryad ederler: "Mâlik! Ne olur, tükendik artık! Rabbin canımızı alsın, bitirsin işimizi!" O da: "Ölüp kurtulmak yok, ebedî kalacaksınız burada!" der.—Zuhruf 77

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]