Mikrotarih

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Mikrotarih iyi tanımlanmış küçük araştırma birimleri (genellikle tek bir olay, bir köy topluluğu veya bir kişi) üzerinde gerçekleştirilen yoğun tarihsel çalışmadır. Temel amacı, Charles Joyner'ın tanımını kullanmak gerekirse, "küçük yerlerde geniş sorular" sormayı öncelediğinden basit vaka analizinden ayrı tutulabilir.[1]

Temelleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Mikro tarih esasen İtalya'da 1970'lerde gelişti.[2] Yaklaşımın önderlerinden biri olan Giovanni Levi'ye göre, mevcut tarihyazımsal yaklaşımlardaki fark edilen krize bir tepki olarak başladı.[3] Carlo Ginzburg, bir başka mikrotarih kurucusu, 1977'de ilk kez terimin kullanıldığını duyduğunu yazdı ve hemen sonra Levi ve Simona Cerutti ile mikrotarih çalışmaları dizisi Microstorie üzerine çalışmaya başladı.[4]

"Mikrotarih" sözcüğü, Gettysburg Savaşı'nın son günü hakkında bir hikâyeyi anlatan Pickett's Charge: A Microhistory of the Final Attack on Gettysburg, July 3, 1863 kitabını Amerikalı tarihçi George R. Stewart'ın yayımladığı tarih olan 1959 yılına kadar gider.[5] Bir diğer erken kullanım da Annales Okulu'ndan tarihçi Fernand Braudel'den gelir. Kendisine göre olay tarihiyle çok fazla ilgilendiği için mefhumun olumsuz bir çağrışımı vardır.[6] Üçüncü bir erken kullanım Luis González'in 1968 tarihli çalışması Pueblo en vilo: Microhistoria de San José de Gracia'nın başlığında bulunur.[6] González kendince, yerel tarihle eşanlamlı bulduğu mikrotarih ile kısa hikâyeler üzerine odaklı "petite histoire" (küçük tarih) arasında bir ayrım yapmıştır.[6]

Yaklaşım[değiştir | kaynağı değiştir]

Mikrotarihin en özgün yaklaşımı küçük ölçekli sorgulamalardır.[2] Mikrotarihçiler, sosyal bilimler tarafından yapılan ve dar alanlara uymayan genellemelere bir tepki olarak toplumun küçük birimlerine odaklanır.[7] Örneğin, Ginzburg'un 1976 tarihli çalışması Peynir ve Kurtlar – "her halde en popüler ve herkesçe okunmuş mikrotarih çalışmasıdır"[2] – bir on altıncı yüzyıl İtalyan değirmencisi, Menocchio'nun hayatını inceler. Bireylerin mikrotarihsel çalışmaları Robert Tristano'nun tasviriryle "küçük insanlar" denen kişilerle sıkça ilgilenir, özellikle de sapkın görülenlerle.[8]

Carlo Ginzburg, mikrotarihte başat ilkenin kaynaklarda engel çıkaran şeylerin, boşluklar gibi, tarihsel kaynağın bir parçası olduğunu yazmıştır.[9] Bununla alakalı olarak Levi, araştırmacının bakış açısının mikrotarih kaynağının bir parçası haline geldiğini söyler.[10] Mikrotarihin tarihsel bir yaklaşım olarak başka önemli noktaları ise popüler kültürle seçkin kültürün ilişkilenimi[11] ve tarihin mikro ve makro seviyelerinin ilişkisidir.[12]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Önemli mikrotarihçiler[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Joyner, C. W. Shared Traditions: Southern History and Folk Culture, (Urbana: University of Illinois, 1999), p. 1.
 2. ^ a b c Tristano, Richard M. (1996). "Microhistory and Holy Family Parish: Some Historical Considerations". U.S. Catholic Historian. 14 (3). s. 26. 
 3. ^ Levi, Giovanni (1991). "On Microhistory". Burke, Peter (Ed.). New Perspectives on Historical Writing. Cambridge: Polity Press. ss. 93–94. 
 4. ^ Ginzburg, Carlo (1993). "Microhistory, Two or Three Things That I Know about It". Critical Inquiry. 20 (1). s. 10. 
 5. ^ Ginzburg, Carlo (1993). "Microhistory, Two or Three Things That I Know about It". Critical Inquiry. 20 (1). s. 11. 
 6. ^ a b c Ginzburg, Carlo (1993). "Microhistory, Two or Three Things That I Know about It". Critical Inquiry. 20 (1). s. 12. 
 7. ^ Magnússon, Sigurdur Gylfi (2003). "'The Singularization of History': Social History and Microhistory within the Postmodern State of Knowledge". Journal of Social History. 36 (3). s. 709. 
 8. ^ Tristano, Richard M. (1996). "Microhistory and Holy Family Parish: Some Historical Considerations". U.S. Catholic Historian. 14 (3). ss. 26–27. 
 9. ^ Ginzburg, Carlo (1993). "Microhistory, Two or Three Things That I Know about It". Critical Inquiry. 20 (1). s. 28. 
 10. ^ Levi, Giovanni (1991). "On Microhistory". Burke, Peter (Ed.). New Perspectives on Historical Writing. Cambridge: Polity Press. s. 106. 
 11. ^ Tristano, Richard M. (1996). "Microhistory and Holy Family Parish: Some Historical Considerations". U.S. Catholic Historian. 14 (3). s. 28. 
 12. ^ Tristano, Richard M. (1996). "Microhistory and Holy Family Parish: Some Historical Considerations". U.S. Catholic Historian. 14 (3). s. 27. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]