Mentalizm

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Mentalizm, bir kişide var olan veya olduğu düşünülen zihinsel durum ve özelliğe karşı takınılan ayrımcılık ve yapılan baskıdır. Ayrımcılık ruhsal bozukluk ve bilişsel bozukluğa dair basmakalıp anlatılara dayanmaktadır. Ayrımcılığın hedefinde otizm, öğrenme güçlüğü, DEHB, bipolar bozukluk, şizofreni gibi kişilik bozukluklarının yanında kekemelik, tikler ve mental retardasyon olabilir.

Cinsiyetçilik veya ırkçılık başta olmak üzere diğer ayrımcılık türlerinde olduğu gibi, mentalizm de sosyal eşitsizliği beslemektedir. Bu ayrımcılığın erken formları ilgili kişiyi küçümseme ve hakarettir. En uç formu ise bu kişileri insan olarak görmemektir.

Mentalizm, zihin anlamındaki mental sözcüğünden türetilmiştir. Kimi zaman engelli ayrımcılığıyla benzer motivasyonla toplumsal damgalanmaya yol açsa da, aynı anlamda kullanılamaz. Engelli ayrımcılığı daha çok fiziksel engellileri hedef almaktadır.