Mekke'nin Fethi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
23.43, 10 Ocak 2017 tarihinde Vincent Vega (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 18034535 numaralı sürüm (Gerekçe: Bunun saygıyla alakası yoktur. VP:TBA ile vardır.)
Mekke'nin Fethi
Tarih11 Ocak 630[1]
Bölge
Sonuç Müslümanların kesin zaferi, Mekke'nin alınması.
Taraflar
Müslümanlar
Kureyş
Komutanlar ve liderler
Muhammed bin Abdullah
Halid bin Velid
Zübeyr bin Avvam
Sa'd bin Ubade
Ebu Ubeyde bin Cerrah
Ebu Süfyan bin Harb
İkrime bin Ebu Cehil
Safvan bin Ümeyye
Güçler
10.000 ?
Kayıplar
2 13

Şablon:İslamiyetin İlk Savaşları

Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630 [2] (Hicrî: 20 Ramazan 8) tarihinde Müslümanların, Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethi olayı.

Nedenleri

Bir süre önce Müslümanlarla Mekkeli Kureyşliler arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı. Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi bu antlaşmaya aykırı biçimde, Müslümanların himayesindeki Huzaa kabilesine saldırdı.[3][4]

İslam peygamberi Muhammed Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi halde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve harbe hazırlanacaklarını bildirdiler.[5] Mekkeliler daha sonra fikir değiştirip Ebu Süfyan'ı Müslümanları bir barışa ikna etmesi için Medine'ye gönderdiler. Ancak görüşmelerden hiçbir netice alınamadı.

Fetih

Muhammed ve ashabını Mekke'ye ilerlerken gösteren bir betimleme. Kanatlı betimlenen varlıklar İslam'daki Dört Büyük Melek olan Cebrail, Azrail, Mikâil ve İsrafil'dir. Kur'an'da yasak edilmemesine rağmen, İslam'da meleklerin betimlenmesi pek hoş karşılanmaz ve sıklıkla rastlanmaz. Siyer-i Nebi; 1595.

İslam peygamberi Muhammed, Hicret'in 8. yılı, Ramazan ayının 10. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı (1 Ocak 630).[6][7] 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:

"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."

Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi.[8] 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.[9]

Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. ayetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlarla Kabe'yi tavaf etti.

Sonrası

Fetihten hemen sonra Muhammed, Kâbe'de ilk hutbesini verdi. Mekkelilerin şüphelerini de gidermek adına hutbesinde şu sözlere de yer verdi:

"Benim halimle sizin haliniz, Yusuf'un kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi ben de diyorum: 'Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah, sizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Yusuf Suresi 92).' Gidiniz; sizler serbestsiniz."

Kaynakça

  1. ^ http://www.diyanet.gov.tr/yayin/basiliyayin/yweboku.asp?sayfa=30&yid=1
  2. ^ Muhammad: Islam’s First Great General, by Richard A. Gabriel, p176.
  3. ^ İbn-i, Hişam (1971). es-Siretun Nebeviyye(Sîre). Beyrut. c. 4 s.32.  Bilinmeyen parametre |yazarurl= görmezden gelindi (yardım)
  4. ^ SURUÇ, Salih (2005). Peygamberimizin Hayatı. İstanbul: Nesil Yayınları. ISBN 975-408-019-4 c. 2 s.470.  Bilinmeyen parametre |yazarurl= görmezden gelindi (yardım)
  5. ^ SURUÇ, Salih. a.g.e. c. 2 s.469,470,471.  Bilinmeyen parametre |yazarurl= görmezden gelindi (yardım)
  6. ^ http://www.besiktasmuftulugu.gov.tr/?&Bid=261886
  7. ^ http://www.izmirdiyanet-sen.org/?Syf=18&Hbr=618215&/1-OCAK-630-MEKKEN%C4%B0N-FETH%C4%B0
  8. ^ Sahih-i Buhari, Mekke'nin Fethi Gazası URL erişim tarihi:04 Ağustos 2008
  9. ^ Hamidullah, Muhammad. a.g.e. Yenişafak. s. 88.  Bilinmeyen parametre |yazarurl= görmezden gelindi (yardım)
  • Ünal Kılıç, Psikolojik Taktik Ölümsüz Zafer Mekke'nin Fethi, Kayıhan Yayınları, İstanbul 2009, 151 sayfa