Mehmet Çelik

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Mehmet Çelik (d. 5 Haziran 1954, Elazığ) Türk tarih profesörü.

İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da, yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslâm Felsefesi Bölümü ile Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı’nı bitirerek tamamladı.[kaynak belirtilmeli] 1980 yılında akademik hayata intisab eden Prof. Dr. ÇELİK, 1982–1987 yılları arasında Mor Gabriel Manastırı’nda Süryanca ve Hristiyan Teolojisi üzerine eğitim aldı.[kaynak belirtilmeli] Fırat Üniversitesi'nde 1990-1995 yılları arasında Yardımcı Doçent, 1995-2001 yılları arasında Doçent, 2001 - 2016 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesi'nde Profesör ünvanıyla öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 2016 yılında ise ANKA Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak atanmış olup bu görevi halihazırda sürdürmektedir. Ülke Tv'de Turgay Güler'in sunduğu Sıradışı Tarih programına da sık sık konuk olmaktadır.Ayrıca Manisa Medya Tv'de Abdullah Polat ile birlikte hazırlayıp sundukları Tozlu Sayfalar isimli program ile her çarşamba ekranlarda yer almaktadır.

Kitapları[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Süryaniler Tarihi, Ankara, 1996.
 • Siyasal Sistem Açısından Bizans İmparatorluğu’nda Din – Devlet İlişkileri-I (Kuruluşundan X. Yüzyıla Kadar), Üçüncü Basım, İzmir, 1999.
 • Ortadoğu Mozaiği I: Süryaniler-Nasturiler, Ankara, 1996.
 • Süryanca Dilbilgisi, Fırat Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları, No:3, 1994.
 • Türkiye’nin Fener Patrikhanesi Meselesi, İzmir, 1998.
 • Fener Patrikhanesinin Ökümeniklik İddiasının Tarihi Seyri (325-1453), İzmir , 2000.
 • Güne Düşülen Notlar 2
 • Tarihin Hafızası

Makale ve Bildirileri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • “Sır Dinleri”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum, 1988.
 • “Synoptic İncillerin Kaynakları ve Tahlili Mukayeseleri”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum, 1988.
 • “Hülafâ-i Râşidin Döneminde Beytü’l-Mal (Kurumlaşması, Gelişmesi ve İşleyişi)”, Fırat Üniversitesi I. Tarih Sempozyumu Bildirileri, Elazığ, 1993.
 • “Ahmet Yesevi’nin Tebliğ Metodu”, Milletler Arası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu Bildirileri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 1993.
 • “Maceranın Huzura Tercihi ve Bir Milletin Dramı”, Askeri Tarih Bülteni, Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 1994.
 • “Sosyal Kültürel ve Dini Açıdan Helenistik Roma Dünyasında Sırlı Tarikatların Halk Hayatındaki Rolü ve Önemi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.6, S.1-2, Elazığ, 1994.
 • “Bizans Devletinin Antakya ve Yöresinde Giriştiği Kitle Katliamları (IV. - VII. Yüzyıllar)”, II. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu Bildirileri, Ayrı Basım, Antakya, 1995.
 • “Fener Patrikhanesinin Ökümeniklik İddiası Kutsal Kilise Kanunlarına ve Tarihi Gerçeklere Aykırıdır”, III. Hatay Tarih ve Folklor Sempozyumu Bildirileri, Ayrı Basım, Antakya, 1995.
 • “Fener Patrikhanesinin Batı Destekli Ökümeniklik İddialarının Siyasal Açıdan Türkiye İçin Doğurduğu Tehlikeler”, Değişen Dünya Dengeleri İçinde Askeri ve Stratejik Açıdan Türkiye Sempozyumu, Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri, Ankara, Genel Kurmay Basımevi, 1996.
 • “Selçukluların Ayrılıkçı Cereyanları Karşı Devlet-Ümmet Bütünlüğünü Sağlama Politikasının Temel Umdeleri”, Meslek Hayatının 25. Yılında Prof.Dr.Abdulhaluk M.Çay Armağanı, C.I , Ankara , 1998.
 • “Bizans ve Osmanlı Toplumlarında Din-Devlet İlişkilerinin İnsan Hakları Açısından Analizi” , Osmanlıda İnsan Hakları Uluslararası Sempozyum Bildirileri , Celal Bayar Üniversitesi , Manisa , 1999.
 • “Büyük Konstantinos ve Cesaropapizm Yönetim Anlayışının İznik Boyutu”, Birinci Uluslar Arası İznik/Nicaea Sempozyumu , İznik , 2000.
 • “Süryani Kaynaklarına Göre İmparator Marcianus’un İskenderiye Kütüphanesini Yaktırması (01 Ağustos 455)” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , C.10 , S. 1, s.51-67, Elazığ, 2000.
 • “Roma –Bizans Döneminde Dini Katliamlara Karşı Bir Korunma Mekanizması Olarak Kapadokya’daki Yer Altı Şehirleri”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir , 2000.
 • “Hristiyanlıkta Tevhid-Teslis Mücadelesinde Bir Portre:Antakya Patriği Samsatlı Pavlos” , Türk Dünyası İnanç Önderleri Sempozyumu, Ankara, 2002.
 • “Süryanilerin Tur Abdine Geri Dönüşleri” , Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu , Fırat Üniversitesi , Elazığ . 2003.
 • “İslam Tarihinde Dinin Politikaya Alet Edilmesinin İlk Örnekleri” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , C.10 , S.1 , s.29-49 , Elazığ , 2000.
 • “Ankara Savaşı Sonrası Anadolu Birliği’nin Parçalanması ve Şehzadeler Arasındaki Saltanat Mücadeleleri” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 6, S. 1-2 , Elazığ.
 • “Milli Hakimiyet Düşüncesinin Manevi Temelleri” , Milli Hakimiyetin İktisadi, Sosyal ve Kültürel Temelleri Sempozyumu Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, No:83.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]