Matematiksel nesne

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Matematiksel nesneler, matematikte karşılaşılan soyut kavramlara denir. Matematiğin alışıldık dilinde nesne, formal olarak tanımlanmış veya tanımlanabilecek ve matematiksel kanıtlarda kullanılabilecek herhangi bir şey olabilir. Her matematik dalının kendi nesneleri vardır, bu dallara göre bazı örnekler:

permütasyonlar, kombinasyonlar

kümeler, küme ayrışımları/bölütleri, işlevler, bağıntılar

noktalar, doğrular, doğru parçaları, çokgenler (üçgenler, dörtgenler, beşgenler, altıgenler, ...), daireler, elipsler, paraboller, hiperboller, küreler, elipsoitler, paraboloitler, hiperboloitler, silindirler, koniler

çizgeler, ağaçlar, düğümler, kenarlar

topolojik uzaylar ve çok katlılar

skalerler, vektörler, matrisler, tensörler

gruplar, halkalar, modüller, alanlar, vektör uzayları