Makam (müzik)

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Türk musikisinde, kullanılan ses dizilerinin (gam) belli kurallar çerçevesinde kullanılmasıdır. Makamların dizileri, aralıkları eşit ve toplamı 53 koma olan sekiz sesten oluşur. Dizileri aynı olan makamlar birbirlerinden seyirlerine göre ayrılır. Bu yüzden makamda seyir çok önemlidir. Türk musikisinde diziler perdelerden oluşur ve 43 adet perde mevcuttur Türk müziğinde. Makamların karar sesleri, güçlüsü, yedeni, asma kararları ve bazen de ikinci güçlüleri olur.

Bölümleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Durak, ilk dörtlü veya beşlinin ilk perdesidir.
 • Güçlü, genellikle ikinci dörtlü veya beşlinin ilk perdesidir ve parçanın ortalarında geçici karar perdesi olarak kullanılır.
 • Yeden, genellikle parçanın bitişinde karar perdesinden önce kullanılan makamına göre yarım veya tam ses olabilen bitiş duygusunu güçlendirici sestir.
 • Asma Karar, eser içerisinde başka bir makama hatırlatma yapmak için kullanılan kısa süreli kalışlardır. Asma kararlar makamın dizisi içinde herhangi bir ses olabildiği gibi genellikle de hatırlatılmak istenen makam ile asıl makamın ortak seslerinden bir olur. Asma kararlarda asla başka bir makama geçiş yapılmaz çünkü asıl makamın özellikleri ortadan kalkar.

Makamın sekiz sesi dörtlü ve beşlilerin birleşmesiyle meydana gelir. Bunlar;

 • Çargah dörtlüsü
 • Çargah beşlisi
 • Rast dörtlüsü
 • Rast beşlisi
 • Uşşak dörtlüsü
 • Hüseyni beşlisi
 • Hicaz dörtlüsü
 • Hicaz beşlisi
 • Kürdi dörtlüsü
 • Kürdi beşlisi
 • Buselik dörtlüsü
 • Buselik beşlisi
 • Segah dörtlüsü
 • Segah beşlisi
 • Saba dörtlüsü
 • Nikriz beşlisi
 • Hüzzam beşlisi
 • Ferahnak beşlisi

Türleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Makamlar, inici, çıkıcı veya inici-çıkıcı bir seyre sahiptir. Basit, bileşik ve şed makamlar olmak üzere üçe ayrılır.

Basit makamlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Tam dörtlü ve tam beşlilerin birleşmesiyle meydana gelen makamlardır. Genellikle birleşme yerindeki ses makamın güçlüsüdür. Türk müziğinde 16 adet basit makam vardır. Bunlar: Çargah Makamı, Buselik Makamı, Kürdî Makamı, Rast Makamı, Uşşak Makamı, Hicaz Makamı, Uzzal Makamı, Hümayun Makamı, Zirgüleli Hicaz Makamı, Neva Makamı, Tahir Makamı, Bayati Makamı, Muhayyer Makamı, Hüseyni Makamı, Karcığar Makamı ve Basit Suzinak Makamı'dır.

Bileşik makamlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Çeşitli makamların birleştirilerek farklı bir makam haline gelmiş makamlardır. Ferahfeza, Dilkeşide, Ruy-i Irak bu makamlara örnektir.

Şedd (Göçürmeli) makamlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Makamın dizisi bozulmadan karar sesinin farklı bir sese göçürülmesinden oluşan; kendine özgü geçkilerle ve seyir yapısı ile ait olduğu basit makamdan ayrılan makamlardır. 16 adet şedd makam vardır. Bunlar:

 • Çargâh makamının şeddleri:
 1. Bu makamın Acemaşiran perdesine göçürülmesinden Acemaşiran Makamı
 2. Bu makamın Rast perdesine göçürülmesinden Mahur Makamı elde edilir.
 • Bûselik makamının şeddleri:
 1. Bu makamın Yegâh perdesine göçürülmesinden Sultan-ı Yegâh Makamı
 2. Bu makamın Hüseynîâşiran perdesine göçürülmesinden Ruhnüvaz Makamı
 3. Bu makamın Rast perdesine göçürülmesinden Nihavent Makamı elde edilir.
 • Kürdî makamının şeddleri:
 1. Bu makamın Yegâh perdesine göçürülmesinden Ferahnüma Makamı
 2. Bu makamın Hüseynîâşiran perdesine göçürülmesinden Aşkefza Makamı
 3. Bu makamın Rast perdesine göçürülmesinden Kürdili Hicazkâr Makamı elde edilir. Bazı önemli kaynaklarda, Kürdili Hicazkâr Makamı 'Bileşik makam' olarak değerlendirilmektedir.
 • Zirgüleli Hicaz makamının şeddleri:
 1. Bu makamın Yegâh perdesine göçürülmesinden Şeddaraban Makamı
 2. Bu makamın Hüseynîâşiran perdesine göçürülmesinden Sûzidil Makamı
 3. Bu makamın Irak perdesine göçürülmesinden Evcârâ Makamı
 4. Bu makamın Rast perdesine göçürülmesinden Hicazkâr Makamı ve Zirgüleli Sûz'nâk Makamı elde edilir.
 • Neveser makamının şeddi: Bu makamın Acemâşiran perdesine göçürülmesinden Rengidil Makamı elde edilir.
 • Segâh makamının şeddi: Bu makamın Nim Hicaz (#Do) perdesine göçürülmesinden Heftgâh Makamı elde edilir.
 • Rast makamının şeddi: Bu makamın Dügâh perdesine göçürülmesinden Nişâburek Makamı elde edilir.

Bugüne kadar kullanılmış makamlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Türk müziğinde 590 makam tespit edilmiştir. Ancak bunların birçoğu bugün kullanılmamaktadır. Günümüzde 150 kadar makam kullanılsa da çoğunlukla eser verilen makam sayısı 40 civarındadır

 1. Arabân-Nigâr
 2. Arabân-ı-Cedîd
 3. Arazbâr
 4. Arazbâr-Bûselik
 5. Arazbâr-Zemzeme
 6. Âvâz-ı Zenbûr
 7. Azrâ
 8. Aşîrân
 9. Aşîrân-Mâye
 10. Aşîrân-Vefâdar
 11. Aşîrân-Zemzeme
 12. Aşk-Efzâ
 13. Bâd-ı-Sabâ
 14. Bahâr
 15. Bahr-i-Nâzik
 16. Bayâti
 17. Bayâti-Arabân
 18. Bayâti-Arabân-Bûselik
 19. Bayâti-Aşîrân
 20. Bayâti-Bûselik
 21. Bayâti-Hisâr
 22. Bayâti-Isfahân
 23. Bayâti-Kürdî
 24. Bend-i-Bûselik
 25. Bend-i-Hisâr
 26. Beste-Hisâr
 27. Beste-Isfahân
 28. Beste-Nigâr
 29. Beste-Nigâr-Hisarek
 30. Beste-Nigâr-ı-Atîyk
 31. Beste-Nigâr-ı-Kadîm
 32. Beynel-Bahreyn
 33. Beyzâ
 34. Bezm-i Tarâb
 35. Bezmâra
 36. Buhârî
 37. Bûselik
 38. Bûselik-Aşîrân
 39. Bûselik-Gerdâniye
 40. Bûselik-Geveyşt
 41. Bûselik-Mâye
 42. Bûselik-Nevrûz
 43. Bûselik-Selmek
 44. Bûselik-Şehnaz
 45. Bûstan
 46. Büzürk
 47. Büzürk-Gerdâniye
 48. Büzürk-Geveyşt
 49. Büzürk-Mâye
 50. Büzürk-Nevrûz
 51. Büzürk-Selmek
 52. Büzürk-Şehnâz
 53. Canfezâ
 54. Çârgâh
 55. Çârgâh-Âcem
 56. Çârgâh-Gerdâniye
 57. Çârgâh-Mahûr
 58. Çehâr-Âgâazin
 59. Daği-Bayâti
 60. Danişverân
 61. Dil Âvîz
 62. Dil-Ârâ
 63. Dil-Efruz
 64. Dil-Keşîde
 65. Dil-Nişîn
 66. Dil-Rübâ
 67. Dil-Sûz
 68. Dildâr
 69. Dilkeş-Hâverân
 70. Dilküşâ
 71. Dost-Gahî
 72. Dügâh
 73. Dügâh-Bûselik
 74. Dügâh-Mâye
 75. Dügâh-ı Acem
 76. Dügâh-ı Kadîm
 77. Ebû-Selik
 78. Efrûhiten
 79. Evcârâ
 80. Evc (Eviç)
 81. Evc-Aşirân)
 82. Evc-Bûselik
 83. Evc-Gerdâniye
 84. Evc-i Muhâlif
 85. Evc-Isfahân
 86. Evc-Maklüb
 87. Evc-Mâye
 88. Evc-Nihâvendi
 89. Ferâh
 90. Ferâh-Âver
 91. Ferâh-Zâyi
 92. Ferâhfezâ
 93. Ferâhnâk
 94. Ferâhnümâ
 95. Ferâhzâr
 96. Gamz-Edâ
 97. Gazâl
 98. Gerdâniye
 99. Gerdâniye-Bûselik
 100. Gerdâniye-Büzürk
 101. Gerdâniye-Hicâz
 102. Gerdâniye-Hüseynî
 103. Gerdâniye-Irak
 104. Gerdâniye-Isfahân
 105. Gerdâniye-Kûçek
 106. Gerdâniye-Kürdî
 107. Gerdâniye-Nevâ
 108. Gerdâniye-Nigâr
 109. Gerdâniye-Nikrîzi
 110. Gerdâniye-Rast
 111. Gerdâniye-Rehâvî
 112. Gerdâniye-Uşşâk
 113. Gerdâniye-Zirgüle
 114. Geveyşt
 115. Geveyşt-Bûselik
 116. Geveyşt-Büzürk
 117. Geveyşt-Gerdâniye
 118. Geveyşt-Hicâz
 119. Geveyşt-Hüseynî
 120. Geveyşt-Irak
 121. Geveyşt-Isfahân
 122. Geveyşt-Kûçek
 123. Geveyşt-Nevâ
 124. Geveyşt-Rehâvî
 125. Geveyşt-Uşşâk
 126. Geveyşt-Zirgüle
 127. Gonca-i-Rânâ
 128. Gururî
 129. Gül-Ruh
 130. Güldeste
 131. Gülistân
 132. Gülizâr
 133. Gülnâri
 134. Gülzâr
 135. Gülşen-i Vefâ
 136. Hadrâ (Hazrâ)
 137. Harran
 138. Hâver
 139. Hayâl-i Murâd
 140. Hayân
 141. Hazân
 142. Heftgâh
 143. Hicâz
 144. Hicâz Aşirân
 145. Hicâz-Acem
 146. Hicâz-Bûselik
 147. Hicâz-Büzürk
 148. Hicâz-Gerdâniye
 149. Hicâz-Geveyşt
 150. Hicâz-Irak
 151. Hicâz-Mâye
 152. Hicâz-Nevrûz
 153. Hicâz-Selmek
 154. Hicâz-ı Muhâlif
 155. Hicâz-ı Reke
 156. Hicâz-ı Türkî
 157. Hicâz-ı-Hicâz
 158. Hicâz-Zemzeme
 159. Hicâz-Şehnâz
 160. Hicâzeyn
 161. Hicâzî Hüseynî
 162. Hicâzî Isfahân
 163. Hicâzî Uşşâk
 164. Hicâzkâr
 165. Hicâzkâr-Bûselik
 166. Hicâzkârı-Kürdî
 167. Hisâr
 168. Hisâr- Vech-i Şehnâz
 169. Hisâr-Aşîrân
 170. Hisâr-Bûselik
 171. Hisâr-Evc
 172. Hisâr-ı Büzürk
 173. Hisâr-ı Gayr-ı Müstear
 174. Hisâr-ı Kâdim
 175. Hisâr-ı Kürdî
 176. Hisâr-ı Nîk
 177. Hisârek
 178. Hocest
 179. Horasan
 180. Hoş-Serâ
 181. Hucet
 182. Hudavendigâr
 183. Hufte-Isfahân
 184. Hûzi
 185. Huzî-Aşîrân
 186. Hûzi-Bûselik
 187. Hümâyûn
 188. Hüseynî
 189. Hüseynî- Geveyşt
 190. Hüseynî-Acem
 191. Hüseynî-Aşîrân
 192. Hüseynî-Bûselik
 193. Hüseynî-Gerdâniye
 194. Hüseynî-Horasâni
 195. Hüseynî-Kürdî (Zemzeme)
 196. Hüseynî-Nevrûz
 197. Hüseynî-Nikrîz
 198. Hüseynî-Rehâvi
 199. Hüseynî-Sabâ
 200. Hüseynî-Şehnâz
 201. Hüsn-ü Ân
 202. Hüzzâm
 203. Hüzzâm-ı Cedîd
 204. Hüzzâm-ı Kadîm
 205. Hüzzâm-ı Rûmi
 206. Irak
 207. Irak-Geceyşt
 208. Irak-Gerdâniye
 209. Irak-Mâye
 210. Irak-Nevrûz
 211. Irak-Selmek
 212. Irak-Şehnâz
 213. Irakı Acem
 214. Isfahân
 215. Isfahân-Bûselik
 216. Isfahân-Gerdâniye
 217. Isfahân-Geveyşt
 218. Isfahân-Irak
 219. Isfahân-Mâye
 220. Isfahân-Nevrûz
 221. Isfahân-Selmek
 222. Ifahân-ı Cedîd
 223. Isfahân-ı Sultâni
 224. Isfahân-Zemzeme
 225. Isfahân-Şehnâz
 226. Isfahânek-i Atîyk
 227. Isfahânek-i Cedîd
 228. Isfahânek
 229. Kâbilî
 230. Karcığar
 231. Kebûter
 232. Kûçek
 233. Kûçek-Geveyşt
 234. Kûçek-Mâye
 235. Kûçek-Nevrûz
 236. Kûçek-Selmek
 237. Kûçek-Sümbüle
 238. Kûçek-Zemzeme
 239. Kûçek-Şehnâz
 240. Kürdî
 241. Kürdî-Aşîrân
 242. Kürdîli Çârgâh
 243. Kürdîli Hicâzkâr
 244. Kürdîli Hümâyûn
 245. Lâle-Gül
 246. Lâle-Rûh
 247. Mâhûr
 248. Mâhûr-Aşîrân
 249. Mâhûr-Bûselik
 250. Mâhûr-Hân
 251. Mâhûr-i Kebîr
 252. Mâhûr-i Kebîr-i Kadîm
 253. Mâhûr-i Sagîyr
 254. Mâhûrek (Mâhûr-i Sagîyr)
 255. Mâhûri
 256. Matlûb
 257. Matlûbek
 258. Mâverâünnehr
 259. Mâye
 260. Mâye-Bûselik
 261. Mâye-Büzürk
 262. Mâye-Hicâz
 263. Mâye-Hüseynî
 264. Mâye-i Atîyk
 265. Mâye-i Kebîr
 266. Mâye-i Kevser
 267. Mâye-Irak
 268. Mâye-Isfahân
 269. Mâye-Kûçek
 270. Mâye-Nevâ
 271. Mâye-Rast (Rast-Mâye)
 272. Mâye-Rehâvî
 273. Mâye-Uşşâk
 274. Mâye-Zirgüle
 275. Mâşûk
 276. Meclis-Efrûz
 277. Mellâhi
 278. Mezmîm
 279. Mihr-i Cân
 280. Muhâlif
 281. Muhâlif-i Irak
 282. Muhâlif-i Rast
 283. Muhâlifek
 284. Muhayyer
 285. Muhayyer Bûselik
 286. Muhayyer Irak
 287. Muhayyer Kürdî
 288. Muhayyer Segâh
 289. Muhayyer Sümbüle
 290. Muhayyer Zirgüle
 291. Muhayyer-Zîrkeş
 292. Mûtedil
 293. Mûtrıbân
 294. Mûvafık
 295. Müberkâa
 296. Mücenebûr-Remel
 297. Müjdegâni
 298. Mürgâk
 299. Müsteâr
 300. Müsteârek
 301. Müteaddi
 302. Müşküye (Segâh-Aşîrân)
 303. Na-Murâd
 304. Nağme-i Kâbil
 305. Nâz
 306. Nâz-u Niyaz
 307. Nâzenin
 308. Necd-i Hüseynî
 309. Nesîm
 310. Nev-Edâ
 311. Nev-Eser
 312. Nev-Resîde
 313. Nevâ
 314. Nevâ-Acem
 315. Nevâ-Aşîrân
 316. Nevâ-Bûselik
 317. Nevâ-Gerdâniye
 318. Nevâ-Geveyşt
 319. Nevâ-Hüseynî
 320. Nevâ-Kürdî
 321. Nevâ-Mâye
 322. Nevâ-Nevrûz
 323. Nevâ-Selmek
 324. Nevâ-Şehnâz
 325. Nevây-ı Uşşâk
 326. Nevâziş
 327. Nevbahâr
 328. Nevrûz
 329. Nevrûz-Bayâti
 330. Nevrûz-Bûselik
 331. Nevrûz-Büzürk
 332. Nevrûz-Hicâz
 333. Nevrûz-Hüseynî
 334. Nevrûz-i Acem
 335. Nevrûz-i Arâb
 336. Nevrûz-i Hârâ
 337. Nevrûz-i Rast
 338. Nevrûz-i Rûmî
 339. Nevrûz-i Sultâni
 340. Nevrûz-Irak
 341. Nevrûz-Isfahân
 342. Nevrûz-Kûçek
 343. Nevrûz-Nevâ
 344. Nevrûz-Rehâvî
 345. Nevrûz-Sabâ
 346. Nevrûz-Uşşâk
 347. Nevrûz-Zirgüle
 348. Neşât-Âver
 349. Nigâr
 350. Nigâr-ı Nîk
 351. Nigâr-ı Nîk-Acem
 352. Nigârçek
 353. Nigârek
 354. Nihâvend
 355. Nihâvendi Cedîd
 356. Nihâvendi Kebir
 357. Nihâvendi Rûmî
 358. Nihâvendi Sagîyr
 359. Nikrîz
 360. Nikrîz-i Kebir
 361. Nikrîz-i Sagîyr
 362. Nikrîz-Segâh
 363. Nişâbûr (Nişâpûr)
 364. Nişâbûrek
 365. Nühüft (Nihift)
 366. Nühüft-Hicâzî
 367. Nühüft-i Kâdîm
 368. Pay-Zen-i Sabâ
 369. Pençgâh
 370. Pençgâh-ı Aşl
 371. Pençgâh-ı Zâid (Zâide
 372. Perzerîn
 373. Pesendîde
 374. Pûşegân
 375. Râh-i Gül
 376. Râh-i Hâr-Ken
 377. Râh-i Hâr-Keş
 378. Râh-i Hûsrevâni
 379. Râh-i Rûh
 380. Râh-i Şeb-Diz
 381. Rahat-Fezâ
 382. Rahâtül-Ervâh
 383. Râmiş-Huva
 384. Râmiş-i Cân
 385. Rast
 386. Rast-Acem
 387. Rast-Gerdâniye
 388. Rast-Geveyşt
 389. Rast-Hâverân
 390. Rast-Kürdî
 391. Rast-Mâhir
 392. Rast-Mâye
 393. Rast-Nevrûz
 394. Rast-Selmek
 395. Rast-ı Cedîd
 396. Rast-ı Kebîr
 397. Rast-Şehnâz
 398. Rehâvî (Rehâvî)
 399. Rehâvî-Gerdanîye
 400. Rehâvî-Geveyşt
 401. Rehâvî-Mâye
 402. Rehâvî-Nevrûz
 403. Rehâvî-Selmek
 404. Rehâvî-Şehnâz
 405. Rekb (Çârgâh-Rekb)
 406. Rekb-i Nevrûz
 407. Reng-i Dil
 408. Revâ-Irak
 409. Revnâk-Nümâ
 410. Ridâyî
 411. Rûh
 412. Rûh-Efzâ
 413. Rûhnevâz (Rûhnüvâz)
 414. Rûy-i Aşîrân
 415. Rûy-i Hicâz
 416. Rûy-i Irak
 417. Rıdvân
 418. Sabâ
 419. Sabâ-Aşîrân
 420. Sabâ-Bûselik
 421. Sabâ-Uşşâk
 422. Sabâ-Zemzeme
 423. Safâ
 424. Sâzkâr
 425. Se-Bahr
 426. Sebz-Ender-Sebz
 427. Sebz-Ender-Sebz-i Hisâr
 428. Sebz-Ender-Sebz-i Kadîm
 429. Sebz-î Hisâr
 430. Sebz-î Tâze
 431. Sebzî
 432. Segâh
 433. Segâh-Acem
 434. Segâh-Arabân
 435. Segâh-Mâye (Mâye)
 436. Segâh-Muhayyer
 437. Selmek (Selmekî)
 438. Selmek-Büzürk
 439. Selmek-Hicâz
 440. Selmek-Hüseynî
 441. Selmek-i Kebîr
 442. Selmek-i Sagîyr
 443. Selmek-Irak
 444. Selmek-Isfahân
 445. Selmek-Kûçek
 446. Selmek-Rast
 447. Selmek-Rehâvî
 448. Selmek-Zirgüle
 449. Ser-Bülendi
 450. Ser-Henk
 451. Serendâz (Seng-Endâz)
 452. Sipihr
 453. Sipihr-Hüseynî
 454. Sipihr-Uşşâk
 455. Sireng
 456. Sultân-ı Bûselik
 457. Sultân-ı Cedîd
 458. Sultân-ı Nevâ
 459. Sultân-ı Segâh
 460. Sultân-ı Yegâh
 461. Sultân-ı-Irak
 462. Suz-i Dil
 463. Suz-i Dilâra
 464. Sûznâk (Basit Sûzinâk)
 465. Sünbüle
 466. Sünbüle-i Kâdîm
 467. Sünbüle-Nihâvend
 468. Şâd-Kâmı
 469. Şâh
 470. Şâhî
 471. Şâhvâr (Şehvâr)
 472. Şedd-i Arabân
 473. Şehnâz
 474. Şehnâz-Aşîrân
 475. Şehnâz-Bûselik
 476. Şehnâz-Büzürk
 477. Şehnâz-Hâverân (Irak)
 478. Şehnâz-Hicâz
 479. Şehnâz-Hüseynî
 480. Şehnâz-Kûçek
 481. Şehnâz-Kürdî
 482. Şehnâz-Nevâ
 483. Şehnâz-Rast
 484. Şehnâz-Rehâvî
 485. Şehnâz-Uşşâk
 486. Şehnâz-Zirgüle
 487. Şehr-i Naz (Şehr-Nâz)
 488. Şehvâr
 489. Şems-Efrûz
 490. Şeref-Nümâ
 491. Şevk-Âver
 492. Şevk-Efzâ
 493. Şevk-Engîz
 494. Şevk-i Cedîd
 495. Şevk-i Dil
 496. Şevk-i Serâb
 497. Şevk-i Tarâb
 498. Şeşgâh
 499. Şiâr
 500. Şinâver
 501. Şirâz
 502. Şirâz-Sünbüle
 503. Şirîn
 504. Şîvekâr
 505. Şîvekeş
 506. Şîvenümâ
 507. Şûrî
 508. Şüster
 509. Tâhir
 510. Tâhir-Bûselik
 511. Tâhir-i Kebîr
 512. Tâhir-i Sagîyr
 513. Tâhir-Kürdî
 514. Tanık
 515. Tarz-ı Bihîn
 516. Tarz-ı Cedîd
 517. Tarz-ı Nevîn
 518. Tebrîz
 519. Tehrîzî
 520. Tereşşüd
 521. Terkîb-i Sabâ
 522. Tüvânger
 523. Urfa-Mâhûr
 524. Uzzâl
 525. Uzzâl-Acem
 526. Uzzâl-Hüseynî
 527. Uzzâl-Şehnâz
 528. Uşşâk
 529. Uşşâk-Aşîrân
 530. Uşşâk-Gerdâniye
 531. Uşşâk-Geveyşt
 532. Uşşâk-Mâye
 533. Uşşâk-Nevrûz
 534. Uşşâk-Selmek
 535. Uşşâk-Şehnâz
 536. Vâmık
 537. Vech-i Arazbâr
 538. Vech-i Bûselik
 539. Vech-i Hüseynî
 540. Vech-i Şehnâz
 541. Yâr
 542. Yegâh
 543. Zâd-ı Dil
 544. Zâvîl (Zavil)
 545. Zâvîli (Zâvûli)
 546. Zâvîli Isfahân
 547. Zâvîli Segâh
 548. Zemzem
 549. Zemzeme (Eski Zemzeme)
 550. Zemzeme-Kürdî
 551. Zende-Rûd
 552. Zengüle (Zirgüle)
 553. Zengüle-Bûselik
 554. Zengüle-Gerdâniye
 555. Zengüle-Geveyşt
 556. Zengüle-Mâye
 557. Zengüle-Nevrûz
 558. Zengüle-Selmek
 559. Zengüle-Şehnâz
 560. Zengüleli Sûznak
 561. Zevk-Bahş
 562. Zevk-i Dil
 563. Zevk-u Tarâb
 564. Zirefkend
 565. Zirefkend Şarkı
 566. Zirefkend-i Büzürk
 567. Zirefkend-i Kûçek
 568. Zirefkend-i Rûmi
 569. Zirkeş-Hâveran
 570. Zirkeş-Hüseynî
 571. Zirkeşîde
 572. Zülf-i Nigâr