Maenad

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bir thyrsus ve bir leopar taşıyan Maenad, başının üzerine kıvrılmış bir yılanla. Antik Yunan Tondo Attika beyaz zemin kyliks 490-480 M.Ö. Vulci . Staatliche Antikensammlungen, Münih, Almanya
Metropolitan Sanat Müzesi'nde MÖ 425-400 dolaylarında Kallimachos'a atfedilen Yunan orijinalinin Dans Eden Maenad Roma kopyası

Yunan mitolojisinde, Manead veya Maneads, Dionysos'un kadın takipçileri ve tanrının maiyeti olan Thiasus'un en önemli üyeleriydi. İsimleri kelimenin tam anlamıyla "çılgın olanlar" olarak tercüme edilir. Maenadlar, Bassarids, Bacchae, Bakkha, Bakkhalar veya Roma Mitolojisinde Bacchantes olarak bilinir.

Çoğu zaman maneadlar, Dionysos'tan esinlenerek dans ve sarhoşluğun bir kombinasyonu yoluyla kendinden geçerek çılgınlık hâlinde tasvir edildi.[1] Bu ayinler sırasında maenadlar geyik derileri giyer ve sarmaşık veya asma yapraklarına sarılmış ve bir çam kozalağı ile çevrili uzun bir çubuk olan thyrsus taşırlardı. Başlarının etrafına sarmaşık çelenkler örerler veya tanrılarının onuruna bir boğa miğferi takarlardı ve genellikle yılanları tutar veya takarlardı.[2]

Bu kadınlar, Nysa'da Dionysos'un hemşireleri olan "deli kadınlar" olarak mitolojikleştirilmiştir . Lycurgus, "Çılgın Dionysos'un bakıcılarını kutsal Nysa'nın tepelerine kadar takip etti ve ölüm saçan Lycurgus onları öküz dürtme değneği ile yere sererken kutsal aletler herkesin elinden yere düştü.".[3] Geceleri dağlara gittiler ve garip ayinler yaptılar.[4]

Plutarkhos'un Alexander'ın Hayatı'na göre, maneadlar, Macedonya'da Mimallones ve Klodones olarak adlandırıldılar, bu sıfatlar kadınsı bir iş olan yün eğirme sözcüğünden türemiştir.[5] Yine de, tepelerdeki bu savaşçı parthenoi ("bakireler"), sahte bir Dionysios ("sahte erkek Dionysos") ile ilişkilendirilmiştir ve düşmanı istila etmek için gönderilmiştir.[6] Güney Yunanistan'da Bacchae, Bassarides, Thyiades, Potniades ve diğer sıfatlarla tanımlanırlar.[7]

Maenad terimi, doğaüstü, mitolojik ve tarihsel olmak üzere çok çeşitli kadınlarla,[8] tanrı Dionysos ve ona tapınmayla ilişkilendirilir hale geldi.

Dans eden maenad. Python tarafından yapılan antik bir Yunan Paestum kırmızı figür skyphos'tan detay, yaklaşık. 330-320 M.Ö. Britanya Müzesi, Londra

Euripides'in Bakkhalar adlı oyununda, Thebai'nin maneadları, kral Pentheus Dionysos'a tapınmayı yasakladıktan sonra kralı öldürür. Pentheus'un kuzeni Dionysos, Pentheus'u ormana gitmeye ikna eder ve burada maneadlar onu parçalara ayırarak öldürür. Cesedi bir aslana ait olduğuna inanarak kafasını koparan annesi Agave parçalanır. Bir grup maenad da ölen karısının yasını tutarken onları eğlendirmeyi reddeden Orpheus'u öldürmüştür.[9]

Seramik sanatında Maenadlar ve Dionysos'un eğlenmesi, genellikle su ve şarabı karıştırmak için kullanılan kraterlerde tasvir edilen bir temadır. Bu sahneler, ormanlarda çılgınca koşan, genellikle karşılaştıkları herhangi bir hayvanı parçalara ayıran maneadları gösterir.

Kült[değiştir | kaynağı değiştir]

Bacchanalia[değiştir | kaynağı değiştir]

Yunan şarap tanrısı Dionysos'a (veya Roma mitolojisinde Bakkhos'a) tapınmayla ilişkili kültist ayinler, yüksek sesli müzik ve zillerin sesiyle çılgınca dans etmeleri ile karakterize edilirdi; burada Bakkhantes adı verilen eğlence düşkünlerinin döne döne dönüp; sarhoş olup birbirlerini daha da kışkırtarak çığlıklar atmaya ve ziller çalmaya başlardı. Amaç, kutlama yapanların ruhlarının geçici olarak dünyevi bedenlerinden kurtulduğu ve Bakkhos/Dionysos ile iletişim kurabildikleri ve bir gün sonsuzlukta deneyimleyecekleri şeye bir bakış ve bir hazırlık kazanabildikleri bir coşku durumuna ulaşmaktı. Örneğin ağaçları kökünden sökmek, sparagmos denilen boğayı(Dionysos sembolü) çıplak elle parçalamak, omophagia denilen etini çiğ yemek gibi performans çılgınlık ve delilik içinde doruğa ulaşırdı.nBu son ayin, katılımcıların sembolik olarak çiğ eti yiyip onun sembolik enkarnasyonunun kanını içerek tanrının gücünü ve karakterini üstlendiği komünyona benzer bir ayindi. Et yemiş ve kanını içmiş olan -

kutlamacılar, Dionysos tarafından ele geçirilirdi.

İki satir ve bir maenad. Eski bir Yunan kırmızı figür çanak-krater A Yüzü, Apulia, M.Ö.380-370, Louvre, Paris.
Dionysos ve iki manead, MÖ 550-530 dolaylarında Amasis Ressamı tarafından tasvir edildi

Dionysos Rahibeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Maenadlar daha sonraki anlatımlarda, Dionysos kültünün rahibeleri olarak gösterilir. MÖ 3. yüzyılda, bir Anadolu şehri, Dionysos'un bir maenadic kültü yaratmak istediğinde, Delphic kahin onlardan hem eğitim hem de üç profesyonel maenad için Thebai'ye göndermelerini istedi ve şunları belirtti: "Kutsal Thebai ovasına gidin, Kadmos kızı Ino ailesinden gelen maneadları bulun. Size hem ayinleri hem de iyi uygulamaları anlatacaklar ve şehrinizde Bakhhos'un dans gruplarını (thiasoi) kuracaklar."[kaynak belirtilmeli]

Mitler[değiştir | kaynağı değiştir]

Dionysos, doğduğu yer olan Thebes'e geldi, burada kral olan ne kuzeni Pentheus, ne de Pentheus'un annesi Agave (Dionysos'un teyzesi ve Semele'nin kız kardeşi) onun tanrılığını kabul etmedi. Dionysos, Agave'yi delirterek cezalandırmış ve bu durumda oğlunu öldürüp paramparça etmiştir. Dionysos Thebai'den Argos'a gitti ve burada Kral Proetus'un kızları dışındaki tüm kadınlar ona tapındı . Dionysos onları delirterek cezalandırdı ve kadınlar memelerinden emen bebekleri öldürdüler. Aynı şeyi Boetia'daki Orchomenos Kralı Minyas'ın kızlarına da yaptı ve sonra onları yarasaya çevirdi.

Opian'a göre, Dionysos çocukken çocukları paramparça etmekten ve onları yeniden hayata döndürmekten zevk alırdı. O, "öfkeli" ve "deli" olarak nitelendirilir ve maneadların doğası, bu nedenle, adlarını aldıkları doğa anadır.[10]

MÖ 3. yüzyılın ortalarında bir savaş sırasında, büyülenmiş Thyiades (maenadlar) yollarını kaybettiler ve Delphi yakınlarındaki bir şehir olan Amphissa'ya geldiler. Orada pazar yerinde bitkin bir halde yere yığıldılar ve derin bir uykuya yenik düştüler. Amphissa'nın kadınları etraflarında koruyucu bir halka oluşturdular ve uyandıklarında rahatsız edilmeden evlerine dönmelerini sağladılar.

Amphissa'nın Kadınları, Lawrence Alma-Tadema

Başka bir durumda, maneadların üzerine Parnassos'ta kar yağdı ve bir kurtarma ekibi göndermek gerekliydi. Kurtarmaya katılanların kıyafetleri dondu. Omuzlarına geyik derisi giymiş olsalar bile, maneadların erkeklerden daha sıkı giyinmiş olmaları pek olası değildir.[11]

Bakıcılar ve periler[değiştir | kaynağı değiştir]

Doğaüstü alemde, genç Dionysos'u emziren ve bakımını üstlenen ve yaşı gelinceye kadar ibadetine devam eden periler kategorisi vardır. Tanrı Hermes'in genç Dionysos'u Nysa'nın perilerine emanet ettiği söylenir.

Bir başka efsanede ise annesi Semele öldürülünce genç Dionysos'un bakımını, Semele'nin kız kardeşleri maneadlar İno, Agave ve Autonoe'a geçer.

Yeni dine karşı çıkanlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Maenad ve satir . Eski Yunan kyliks tarafından Makron, M.ö. 490-480. Staatliche Antikensammlungen München Kat. 94

"Maenadlar" terimi aynı zamanda mitolojide Dionysos'a tapınmaya direnen ve onun tarafından çıldırılan, kendi istekleri dışında çoğu zaman korkunç ayinlere katılmaya zorlanan kadınları ifade eder. Thebai'nin şüpheci kadınları, ilkel maenadlar veya "deli kadınlar", yakınlardaki Kithaeron dağının vahşi doğasında yaşamak için evlerini terk ettiler. Pentheus'un bir maenad gibi giyinmiş olarak onları gözetlediğini keşfettiklerinde, onu parçalara ayırdılar.[12]

Minyas'ın Dionysos'u reddeden ve ev işlerine sadık kalan, görünmez davullar, flütler, ziller tarafından şaşkına dönen ve dokuma tezgâhlarından sarkan sarmaşığı gören üç kızının da başına gelir. Direnmelerinin cezası olarak, dağdaki kadınların genç hayvanlara yaptığı gibi, içlerinden birinin çocuğunu kura ile seçip paramparça ederek delirirler. Proetus'un kızları için trajik bir sonla benzer bir hikâye anlatılır.

Gönüllü eğlenceler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bununla birlikte, tüm kadınlar Dionysos'un çağrısına direnmeye meyilli değildi. Dionysos'un ruhuna sahip olan Maenadlar, kutsallığının tanınması arayışında onunla Trakya'dan Yunanistan anakarasına seyahat etti. Dionysos'un Delphi bakireleri eşliğinde Parnassos'tan aşağıya dans ettiği söylenir ve Boeotia'daki kadınların genç kızlar olarak bile sadece kapalı ayinleri değil, aynı zamanda thyrsus ve dansları da uyguladıkları bilinmektedir.

Olası bir kuruluş efsanesi, Agrionia adlı eski festivaldir. Plutarch gibi Yunan yazarlara göre, Dionysios'un kadın takipçileri onu aramaya çıkmış ve bulamayınca bir ziyafet hazırlamıştır. Plutarch bu festivali kaydettiğine göre, bir rahip bir grup bakireyi kılıçla kovalardı. Bu kadınların, oğullarını Dionysios adına kurban eden kadınların soyundan geldiği sanılıyordu. Rahip, kadınlardan birini yakalar ve onu idam ederdi. Bu insan kurbanı daha sonra festivalden çıkarıldı. Sonunda kadınlar, festivalin yoğun vecd deneyiminden kurtulacak ve olağan hayatlarına geri döneceklerdi. Agrionia, birkaç Yunan şehrinde, özellikle Boeotia'da kutlandı. Her Boiotia şehrinin kendine özgü bir kuruluş efsanesi vardı, ancak model aşağı yukarı aynıydı: Dionysos'un gelişi, ona direniş, kadınların dağa kaçışı, Dionysos'a zulmedeninin öldürülmesi ve sonunda tanrıyla uzlaşma.

Maenadların Listesi[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Alcimacheia - Harpalion ve Limni'den Dionysos'un Hint seferini takip eden bir maneadın kızıdır. Hint savaşı sırasında Didnasos'un oğlu ve Hint general Morrheus tarafından öldürüldü.[13]
 • Bromie - Lycurgus'u öldürmeye çalışan maenadlardan biri.[14]
 • Calybe - Hint Savaşı'nda Dionysos'un bir başka takipçisi.[15]
 • Chalcomede - Hint seferinde Dionysos'u takip etti, Eros'un oklarından birinin isabet ettiği Hint general Morrheus ona aşık oldu ve onu yakalamak üzereyken onu korumak için koynundan bir yılan onu ısırdı.[16]
 • Charopeia - Bakkhos dansının lideri. Dionysos'u Hindistan seferinde takip etti.[17]
 • Kore - Argos'a karşı yaptığı seferde Dionysos'u takip etti. Perseus'un Kore de dahil olmak üzere tüm kadınları kılıçtan geçirdiği söylenir, ancak daha yüksek bir rütbeye sahip olduğu için ortak bir mezara gömülmedi, bazılarının büyük bir onur olarak gördüğü, elle tutulur veya maddi hiçbir şey olmamasına rağmen ayrı bir mezarı vardı.[18]
 • Cisseis - Lycurgus'u öldürmeye çalışan maenadlardan biri.[19]
 • Clite - Lycurgus'u öldürmeye çalışan maenadlardan biri.[20]
 • Codone - Hint savaşında Dionysos'un takipçisi. Morrheus tarafından öldürüldü.[21]
 • Coronis - Bir Teselyalıdır ve Betus tarafından tecavüze uğradı. İkincisi, kardeşi Lycurgus'a karşı komplo kurdu ve sürgüne gitmek zorunda kaldı. Kikladlar'dan geçerek, o ve arkadaşları Teselya'ya geldi. Orada adamlar üzerlerine hücum ederken korkudan kaçan maenadlarla karşılaştılar. Ancak Butes Coronis'i yakaladı ve ona tecavüz etti ve nöbete ve gördüğü muameleye kızarak Dionysos'u çağırdı, onun duasını işitince onu deliye çevirdi. Butes daha sonra kendini bir kuyuya attı ve öldü.[22]
 • Eriphe - Lycurgus'u öldürmeye çalışan maenadlardan biri.[23]
 • Eurypyle - Hint savaşında Dionysos'un takipçisi. Morrheus tarafından öldürüldü.[24]
 • Gigarto - Lycurgus'u öldürmeye çalışan maenadlardan biri. Morrheus tarafından öldürüldü.[25]
 • Gorge - Hint Savaşı'nda Dionysos'un takipçilerinden biri.[26]
 • Melictaina - Hint Savaşı'nda Dionysos'un takipçilerinden biri.[27]
 • Myrto - Hint Savaşı'nda Dionysos'un takipçilerinden biri.[15]
 • Nyse - Hint Savaşı'nda Dionysos'un takipçilerinden biri.[28]
 • Oenone - Hint Savaşı'nda Dionysos'un takipçilerinden biri.[29]
 • Phasyleia - kervanına bir hizmetçi Meşe . Bacchanal dansının lideriydi. Methe'den sonra şarap fazlalığı (sarhoşluk) denilmiştir. Asur Kralı Staphylus ile evliydi ve krala ait sarayda Dionysos'u eğlendirdi; ondan sonra yabanmersini salkımı denildi.[30]
 • Phlio - Lycurgus'u öldürmeye çalışan maenadlardan biri.[31]
 • Polyxo - Lycurgus'u öldürmeye çalışan maenadlardan biri.[32]
 • Soe - Hindistan seferinde Dionysos'a katılan maenadlardan biri. Hint general Morrheus tarafından öldürüldü.[24]
 • Staphyle - Hint Savaşı'nda Dionysos'un takipçilerinden biri. Morrheus tarafından öldürüldü.[33]
 • Sterope - Hint Savaşı'nda Dionysos'un takipçilerinden biri. Morrheus tarafından öldürüldü.[34]
 • Terpsichore - Hint Savaşı'nda Dionysos'u takip eden ve dansıyla Hint ordusunu uzaklaştıran bir maenad.[34]
 • Theope - Lycurgus'u öldürmeye çalışan maenadlardan biri.[35]

Çeşitli vazo resimlerine göre maenadların isimleri şunlardı: Anthe ("Çiçek"), Bacche, Kale ("Güzellik"), Kalyke ("Tomurcuk"), Choiros ("Domuz"), Choro ("Dans"), Chrysis ("Altın"), Kisso ("Sarmaşık"), Klyto, Komodia ("Komedi"), Dorkis, Doro, Eudia ("Sakin"), Eudaimonia ("Mutluluk"), Euthymia ("İyi Neşe "), Erophyllis, Galene ("Sakin") Hebe ("Gençlik"), lo, Kraipale, Lilaia, Mainas, Makaria ("Ne mutlu"), Molpe ("Şarkı"), Myro, Naia, Nymphaia, Nymphe, Opora ("Hasat"), Oinanthe, Oreias ("Mountain-Nymph"), Paidia, Pannychis ("All-night Revel"), Periklymene ("Ünlü"), Phanope, Philomela, Polyerate ("İyi sevilen"), Rodo ("Gül"), Sime ("Kalkık burun"), Terpsikome, Thaleia, Tragoedia ("Trajedi") ve Xantho ("Fair-saç").[36][37]

Sanatta[değiştir | kaynağı değiştir]

Maenadlar sanatta, Euripides'in Bakkhalar adlı oyununda olduğu gibi, sarhoş bir çılgınlık içinde düzensiz ve delirmiş kadınlar olarak tasvir edilmiştir. Euripides'in oyununda ve diğer sanat biçimlerinde ve eserlerinde, tanrının çılgın dansları, öforik sahiplenmenin doğrudan dışavurumlarıdır ve tapanlar, bazen tanrıyı geçici olarak enkarne ederek bir insan ya da hayvanın etini yerler.

Maenadların tasvirleri genellikle hem kırmızı hem de siyah figürlü Yunan çanak çömleklerinde, heykellerinde ve mücevherlerinde bulunur. Ayrıca Korint'te Dionysos'a tapan kadın rölyeflerin parçaları bulunmuştur.[38] Mark W. Edwards'ın "Arkaik Kırmızı Figürlü Vazolarda Maenadların Temsili" başlıklı makalesinde kırmızı figürlü vazolardaki maenad tasvirlerinin evriminin izini sürmektedir.[39]

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Greek Theater Performance: An Introduction. Cambridge, England: Cambridge University Press. 2000. 23 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Aralık 2021. 
 2. ^ Abel, Ernest L. (2006). Intoxication in Mythology: A Worldwide Dictionary of Gods, Rites, Intoxicants, and Place. Jefferson, NC and London: McFarland & Co., Inc.
 3. ^ Homer, Iliad 6.130 ff., in E.V. Rieu's translation.
 4. ^ The Art of Greek Comedy. 1956. 
 5. ^ According to Grace Harriet Macurdy, "Klodones, Mimallones and Dionysus Pseudanor," The Classical Review 27.6 (September 1913), pp. 191-192, and Troy and Paeonia. With Glimpses of Ancient Balkan History and Religion, 1925, p. 166.
 6. ^ According to the second-century CE Macedonian military writer Polyaenus, IV.1; Polyaenus gives a fanciful etymology..
 7. ^ Harrison, Jane Ellen (1922). "The Maenads". Prolegomena to the Study of Greek Religion, 3rd ed. p.388-400.
 8. ^ Prolegomena to the Study of Greek Religion, 3rd ed. (1922). p.388
 9. ^ Apollodorus, 1.3.2 12 Temmuz 2003 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. "Orpheus also invented the mysteries of Dionysus, and having been torn in pieces by the maenads he is buried in Pieria."
 10. ^ Otto, Walter F. (1965). Dionysus: Myth and Cult. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. p.135
 11. ^ Dionysos: Archetypal Image of Indestructible Life; translated from the German by Ralph Manheim; Bollingen Series LXV 2; Princeton University Press 1976. pg. 220.
 12. ^ Euripides, The Bacchae
 13. ^ Nonnus, 27.330 & 30.192–194
 14. ^ Nonnus, 21.88
 15. ^ a b Nonnus, 29.270
 16. ^ Nonnus, 33.17, 33.190 ff. & 35.204 ff.
 17. ^ Nonnus, 36.256
 18. ^ Pausanias, 2.20.4
 19. ^ Nonnus, 21.89
 20. ^ Nonnus, 21.77
 21. ^ Nonnus, 30.213
 22. ^ Diodorus Siculus, 4.70.3, 5.50.2 & 5.50.5
 23. ^ Nonnus, 21.81
 24. ^ a b Nonnus, 30.222
 25. ^ Nonnus, 21.77, 30.223 & 33.15
 26. ^ Nonnus, 29.266
 27. ^ Nonnus, 30.225
 28. ^ Nonnus, 29.272
 29. ^ Nonnus, 29.253
 30. ^ Nonnus, 20.125 & 21.84
 31. ^ Nonnus, 21.80
 32. ^ Hyginus, De Astronomica 2.21; on Fabulae 182 & 192; Nonnus, 21.69
 33. ^ Nonnus, 29.257 & 30.223
 34. ^ a b Nonnus, 29.237
 35. ^ Nonnus, 21.86
 36. ^ History of Ancient Pottery: Greek, Etruscan, and Roman: Based on the Work of Samuel Birch. 2. 1905. ss. 66. 
 37. ^ Eudaemonia, Euthymia, Paidia, Pannychis and Thalia were name of the Charites
 38. ^ Richardson, Rufus B. "A Group of Dionsiac Sculptures from Corinth". American Journal of Archaeology 8, no.3 (July–September 1904): 288-296.
 39. ^ Edwards, Mark W. "Representation of Maenads on Archaic Red-Figure Vases". The Journal of Hellenistic Studies 80 (1960): 78-87.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Konuyla ilgili yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Abel, Ernest L. (2006). Mitolojide Sarhoşluk: Dünya Çapında Tanrılar, Ayinler, Sarhoş edici Maddeler ve Yer Sözlüğü . Jefferson, NC ve Londra: McFarland & Co., Inc., Publishers.
 • Edwards, Mark W. "Arkaik Kırmızı Figürlü Vazolarda Maenadların Temsili." Helenistik Araştırmalar Dergisi 80 (1960): 78-87.
 • Manheim, Ralph (çevirmen) (1976). Dionysos: Yok Edilemez Yaşamın Arketip İmgesi . Bollingen Serisi LXV 2; Princeton Üniversitesi Yayınları.
 • Mikalson, Jon D. (2005). Antik Yunan Dini . Malden, MA: Blackwell Yayıncılık Ltd.
 • Morford, Mark PO ve Lenardon, Robert J. (2003). Klasik Mitoloji, 7. baskı. Oxford, İngiltere: Oxford University Press.
 • Otto, Walter F. (1965). Dionysos: Mit ve Kült . Bloomington ve Indianapolis: Indiana University Press.
 • Richardson, Rufus B. "Korint'ten Bir Grup Dionsiac Heykeli." American Journal of Archeology 8, no.3 (Temmuz-Eylül 1904): 288–296.