Mısırlızade İbrahim Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Mısırlıoğlu İbrahim Paşa sayfasından yönlendirildi)
Mısırlıoğlu İbrahim Paşa
Osmanlı Kaptan-ı deryası
Görev süresi
1685-1688
Yerine geldiği Musahip Mustafa Paşa
Yerine gelen Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa
Görev süresi
1690-1691
Yerine geldiği Mezomorto Hüseyin Paşa
Yerine gelen Palabıyık Yusuf Paşa
Kişisel bilgiler
Ölüm 1697
Zenta

Mısırlızâde İbrahim Paşa, 1685–1688 ile 1690-1691 yılları arasında iki kez Kaptan-ı Deryalık görevinde bulunmuş Osmanlı devlet adamı.

Garp ocaklarından yetişen denizcilerdendir. Mayıs 1675 - Ocak 1677 yılları arasında Trablusgarp Eyaleti'nin valiliği görevinde bulundu. 1682 yılında kapudâne sıfatıyla Rodos sancakbeyi görevine getirildi. Daha sonra da vezir sıfatıyla Kıbrıs beylerbeyliği ile Kalyonlar Baş Kapudanlığı görevine getirildi. 1685 yılında da Kaptan-ı Derya sıfatıyla Osmanlı donanmasının baş komutanı oldu.[1] 1687’de İstanköy, sonra Eğriboz muhafızı oldu. 1689 yılı Ekim ayı başına kadar bu görevde bulunduktan sonra Vezir-i Azam Bekrî Mustafa Paşa tarafından Sofya'ya getirildi.[2] 1693'te Anadolu Eyaleti valisi oldu.[3] 1695 yılında Diyarbekir Beylerbeyi Topal Hüseyin Paşa ile birlikte Şebeş'in geri alınmasında bulundu.[4] 1697'de Zenta Muharebesi'nde öldü.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Bostan, İ., "KADIRGADAN KALYON'A XVII. Yüzyılın İkinci Yansında Osmanlı Gemi Teknolojisinin Değişimi". OSMANLI ARAŞTIRMALARI, XXIV ". Yıl: 2004. URL:http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/osmanli_arastirmalari_dergisi/osmanl%C4%B1_sy24/2004_24_BOSTANI.pdf 26 Kasım 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2017-04-23
  2. ^ Kaya, A. İ., "VENEDİKLİLERİN 1688 AĞRİBOZ MUHASARASI VE OSMANLI MÜDAFAASI ". Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi". Sayı: 7, Yıl: Aralık 2014. URL:http://www.asosjournal.com/Makaleler/1608798998_425%20AL%C4%B0%20%C4%B0FRAN%20KAYA.pdf 24 Nisan 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2017-04-23
  3. ^ Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 165
  4. ^ Bilge, M., "MACARİSTAN'DA OSMANLI HAKİMİYETİNİN VE İDARİ TEŞKİLATININ KURULUŞU VE GELİŞMESİ".Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi". Sayı: 11, Yıl: 2015. URL:http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1267/14566.pdf 8 Kasım 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim: 2017-04-23