Müessir fiil

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Müessir fiil, bir kimseye bedensel zarar veren, bedensel bütünlüğünü ve sağlığını bozan, akli melekelerinde karışıklığa yol açan ve cezayı gerektiren eylem. Müessir fiilin en tipik örnekleri adam dövme ve yaralamadır. İçinde oturanları korkutmak için ev önünde fişek patlatma, bir kimseye bilerek ve isteyerek hastalık bulaştırma gibi eylemler de müessir fiil kapsamına girer.

Hukuk sistemlerinin çoğu bireyleri fiziksel saldırıdan ve buna yönelik korkutma ya da tehditten korumak amacıyla adam öldürmenin yanı sıra müessir fiil suçuna da yer vermiştir. Genellikle bir kişi zarar vermek için kasten ya da ağır bir kusurla hareket etmedikçe müessir fiil işlemiş sayılmaz. Gelenek hukukunu temel alan İngiltere ve ABD'de müessir fiile teşebbüs de ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Birçok ülkede öldürücü bir silahla müessir fiile teşebbüs ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilir.

Türk Ceza Kanunu (TCK) müessir fiilleri kasıtlı işlenen ve taksirle işlenen müessir fiiller olarak ikiye ayırmıştır. Kasıtlı işlenen müessir fiillerde mağdura doğrudan bir saldırı söz konusudur. Taksirle işlenen müessir fiiller ise tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik ya da kurallara uymama gibi nedenlerden kaynaklanır. Müessir fiiller ağırlık derecelerine göre iki grupta toplanır. Basit müessir fiil, mağdurun hastalığına ya da çalışmaktan geri kalmasına yol açmayan ya da bu durumlara yol açtığında 10 günden fazla etki bırakmayan eylemleri kapsar. Silah ya da aşındırıcı ecza ile işlenmemesi durumunda bu eylemlerin kovuşturulması şikayete bağlıdır. Ağır müessir fiil, eylemin duyu organlarında arıza yaratması, konuşmada sürekli güçlüğe yol açması, yüzde kalıcı iz bırakması, sürekli bir sakatlığa yol açması, gebe birinin çocuk düşürmesine yol açması gibi durumlarda söz konusu olur.