Mûkattâ'at

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Mûkattâ’at (Arapça: مقطعات ‎) Kur'an-ı Kerîm'deki yirmi dokuz surenin başında yer alan ve sadece harflerden oluşan müteşâbih âyetlere verilen isimdir.

Kur'an’da ki Matematik yapı[değiştir | kaynağı değiştir]

1974 yılında Mısırlı biyokimyacı Reşad Halife Mûkattâ’at adı verilen bu harflerden oluşan bir matematik yapının Kur'an-ı Kerîm'de mevcud olduğu tezini öne sürmüştür.[1]

Kur'an’da Müteşâbih âyetler[değiştir | kaynağı değiştir]

Ana madde: Müteşâbih

Aşağıda sıralandığı gibi bazen sadece (Arapça: مقطعات) "Mûkattâ'at" adı verilen harflerin bileşimlerinden oluşan bu âyetler, ikinci ya da üçüncü âyetler öncesinde zikredilmekte, bazen de birinci âyetin içerisinde yer alan harflerden oluşmaktadırlar. Gerçek mânâları bilinmeyen bu harfler, bâtınî anlamlar ihtivâ eden ilâhî âyetler olarak kabul edilmektedirler.

Kur'an-ı Kerîm'de yer alan Mûkattâ’at âyetlerin "Ağaç Şeması" (Sağdan sola doğru)
 • Bakara (2nci Sûre): 1-Elif, Lâm, Mîm. (1); 2-İşte o Kitâp, kendisinde hiç şüphe yok; korunacaklar için hidayetin tâ kendisi.
 • Âl-i İmrân (3üncü Sûre): 1-Elif, Lâm, Mîm. (2); 2-Allah, ki O’ndan başka tanrı yoktur, daima diri kalan sonsuz yaşam sahibi, bütün varlıkları koruyup ayakta tutan ve gözeten yöneteticidir.
 • A’râf (7nci Sûre): 1-Elif, Lâm, Mîm, Sâd. (3); 2-Kendisiyle uyarasın diye ve mü’minlere ihtar olmak üzere sana indirilen bir Kitâp’tır. O’nunla uyarman ve insanlara nâsihat etmen hususunda sakın ola ki yüreğinde bir sıkıntı olmasın!
 • Yûnus (10uncu Sûre): 1-Elif, Lâm, Râ. (İşte) bunlar, (sana gönderilen) o hikmetli Kitâb’ın âyetleridir. (1)
 • Hûd (11inci Sûre): 1-Elif, Lâm, Râ. Bu, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan “Allah” tarafından âyeleri sağlamlaştırılmış, sonra da ayrıntılı olarak açıklanmış bir Kitâp’tır. (2)
 • Yûsuf (12nci Sûre): 1-Elif, Lâm, Râ. (İşte) bunlar, (sana gönderilen) o apaçık Kitâb’ın âyetleridir. (3)
 • Ra’d (13üncü Sûre): 1-Elif, Lâm, Mîm, Ra. (İşte) bunlar (sana) o Kitâb’ın âyetleridir ve Rab’inden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir, ama insanların çoğu imân etmezler. (4)
 • İbrahim (14üncü Sûre): 1-Elif, Lâm, Râ. Sana bir Kitâp indirdik ki, bütün izzet ve hamdin mutlak sahibi Rabb’lerinin izniyle insanları karanlıklardan doğruca O yüce ve övülmeye lâyık olanın yoluna ileterek nûra çıkarasın. (4)
 • Hicr (15inci Sûre): 1-Elif, Lâm, Râ. (İşte) bunlar (sana gönderilen) Kitâb’ın ve o apaçık Kur’an’ın âyetleridir. (5)
 • Meryem (19uncu Sûre): 1-Kâf hâ yâ, Ayn, Sâd. ; 2-Bu, Rabb’inin Zekeriyyâ kuluna olan rahmetini, bir anıştır.
 • Tâhâ (20inci Sûre): 1-Tâ, Hâ. ; 2-Kur’an’ı sana güçlük çekesin diye indirmedik. ; 3-Ancak hürmetkârlara bir öğüt (olarak indirdik).
 • Şuarâ (26ncı Sûre): 1-Tâ, Sîn, Mîm. (1) ; 2- (İşte) bunlar, (sana gönderilen) o apaçık Kitâb’ın âyetleridir.
 • Neml (27inci Sûre): 1-Tâ, Sîn. (İşte) bunlar, (sana gönderilen) Kur’an’ın ve o apaçık Kitâb’ın âyetleridir.
 • Kasas (28inci Sûre): 1-Tâ, Sîn, Mîm. (2) ; 2- (İşte) bunlar, (sana gönderilen) o apaçık Kitâb’ın âyetleridir.
 • Ankebût (29uncu Sûre): 1-Elif, Lâm, Mîm. (3) ; 2-İnsanlar “İnandık” demeleriyle bırakılıp ta hiç sınanmayacaklarını mı sandılar?
 • Rûm (30uncu Sûre): 1-Elif, Lâm, Mîm. (6) ; 2-Rûm yenildi.
 • Lokman (31inci Sûre): 1- Elif, Lâm, Mîm. ; 2- (İşte) bunlar, (sana gönderilen) o hikmetli Kitâb’ın âyetleridir. (7)
 • Secde (32nci Sûre): 1-Elif, Lâm, Mîm. (Kendisinin içeriği hakkında) şüphe olmayan bu Kitâb’ın indirilişi âlemleri Rabb’ı tarafındandır. (8)
 • Yâsîn (36ncı Sûre): 1-Yâ Sîn. ; 2-Hikmetli Kur’an hakkı için! (Hikmetli Kur’an’a and olsun ki!)
 • Sâd (38inci Sûre): 1-Sâd. Zikirli Kur’an hakkı için! (Uyarıcı Kur’an’a and olsun ki! / Bu öğütle dolu Kur’an’a bak.)
 • Mü’min (40ıncı Sûre): 1-Hâ, Mîm. ; 2-Bu Kitâb’ın indirilişi o çok güçlü ve alîm Allah’tandır. (1)
 • Fussilet (41inci Sûre): 1-Hâ, Mîm. ; 2-O Rahmân ve Rahîm tarafından indirilmiştir. (2)
 • Şûrâ (42nci Sûre): 1- Hâ, Mîm. (3)
 • Şûrâ (42nci Sûre): 2- Ayn, Sîn, Kaf. ; 3-O çok güçlü ve hikmet sahibi Allah, sana ve senden evvelkilere de işte böyle vahyeder.
 • Zuhruf (43üncü Sûre): 1-Hâ, Mîm. ; 2- O apaçık Kitâp hakkı için! (O apaçık Kitâb’a and olsun! / Bu parlak Kitâb’ın kadrini bilin!) (4)
 • Duhân (44üncü Sûre): 1-Hâ, Mîm. 2- O apaçık Kitâp hakkı için! (O apaçık Kitâb’a and olsun! / Bu parlak Kitâb’ın kadrini bilin!) (5)
 • Câsiye (45inci Sûre): 1-Hâ, Mîm. ; 2-Kitâb’ın indirişi o güçlü ve hikmet sahibi Allah’tandır. (6)
 • Ahkaf (46ncı Sûre): 1-Hâ, Mîm. ; 2-Kitâb’ın indirişi o güçlü ve hikmet sahibi Allah’tandır. (7)
 • Kaf (50inci Sûre): 1-Kaf. Mecîd (Şanlı, şerefli) Kur’an hakkı için! (Kur’an’a and olsun ki!)
 • Kalem (68inci Sûre): 1-Nûn. Kaleme ve kalem ehlinin (satıra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için!) yazdıklarına and olsun ki!

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Bibliyografya[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Rehman, Ahsan (2012). Morpho Phonemic Patterns in the Prefixed Chapters of the Qur'an; A Stylistic Approach. PhD Thesis. Islamabad: International Islamic University
 • Rehman, Ahsan. The Consonant Saad in three Qur'anic Chapters. International Journal of Academic Research; Jan 2011, Vol. 3 Issue 1, p1006

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Rashad Khalifa, Quran: Visual Presentation of the Miracle, Islamic Productions International, 1982. ISBN 0-934894-30-2