Le Chatelier ilkesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Le Chatelier İlkesine göre, kimyada dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etkide bulunulduğunda, sistem bu etkiyi azaltıcı yönde yeni bir denge hali oluşturur.

Henry Louis Le Chatelier ve Karl Ferdinand Braun bu ilkeyi birbirlerinden bağımsız olarak bulmuştur. Bu yüzden Le Chatelier-Braun İlkesi olarak da bilinir.

Henry Louis Le Chatelier Kimyasal Tepkimelerde Denge Sabiti Formülü:
Kd = 1/KP(RT)n (‡T = Mutlak sıcaklık (K)‡, R = ideal gaz sabiti‡, n = Gaz fazındaki ve çözelti hâlindeki ürünlerin kat sayıları toplamı

Gaz fazındaki ve çözelti hâlindeki girenlerin katsayıları toplamı derişim sıcaklık ve basınç değiştirmedikçe denge konumu korunur. Ancak bu koşullardan biri veya birkaçı değiştirildiğinde tepkimenin denge konumu bozulur ve sistem bu etkiyi azaltacak yöne kayar.