Laik (anlam ayrımı)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
 • Laik, dinden bağımsız, dinî ya da ruhanî olmayan; manastır düzeninin bir parçası olmayan.
 • Laiklik, ahiret ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki siyasi düşünce.
 • Laiklik, bir Atatürk ilkesi.
 • Laikleştirme, din temeline dayalı olan devlet yönetimini sona erdirme ve dinden ayrıştırma hareketi.
 • Laikat, ruhban sınıfından olmayanların tümünü nitelendirmek maksadıyla kullanılan bir Hristiyanlık tabiri.
 • Laik kişi, belirli bir bilgi sahasında veya meslekî alanda uzman olmayanlar.
 • Laik havari, Roma Katolik Kilisesi'nin laikat sınıfına bağlı, gönüllü olarak hizmet veren laik kişiler.
 • Laik birader, Hristiyanlıkta avam tabakasından gelen ve rahiplik mesleğinde uzman olmayan laik din adamı.
 • Laik ahlak, seküler etik.
 • Laik devlet, laikliği temel politika olarak benimseyen devlet.
 • Laik hukuk, seküler hukuk.
 • Laïcité, sekülerizmin Fransız geleneklerine göre düzenlenmiş özel hali.
 • Laisizasyon, seküler bir devlet yapısını laïcité modeli ile benimseyen Fransa'nın lâisizme geçiş süreci.
 • Türk laikliği, Atatürk'ün Devrimleri'nin sonrasında sekülerizmin Türkiye'de uygulanmakta olan hali.