Kullanıcı:Kahve6/yeni

  Vikipedi, özgür ansiklopedi
  1. Gençliği
  2. Siyasî olaylar
   • Tahta çıkışı ve I. Meşrutiyet
   • Balkanlarda huzursuzluk
   • 93 Harbi
   • Parçalanma
   • Düyun-u Umumiye
   • Ermeni Sorunu
   • Kuveyt'in özerklik kazanması (1899)
   • 1892 Çarşafın yasaklanması
   • Theodor Herzl ile görüşmesi
   • Rus Konsolosu Rostkovski'nin öldürülüşü
   • Hafiye teşkilatı
   • İkinci Meşrutiyet
   • Tahttan indirilişi
  3. Kişiliği
   • Fizikî görünüşü ve şahsiyeti
   • Kitap koleksiyonu
   • Hakkındaki görüşler
  4. Projeleri
   • Gerçekleştirdiği projeler
    • Ordu ve donanma
    • Eğitim
    • Ulaşım
    • Haberleşme
    • Sağlık
    • Sosyal yardımlaşma
    • Sanat
   • Gerçekleştiremediği projeleri
  5. Sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler
  6. Ailesi
  7. Popüler kültürdeki yeri
  8. Kaynakça
  9. Dış bağlantılar
  1. Şehzadelik dönemi
  2. Saltanatın ilk yılları
   • I. Meşrutiyet
   • Balkanlardaki sorunlar
   • 93 Harbi
  3. 1880-1900
  4. 20.yy'daki gelişmeler
   • Abdulhamid'in Jubilesi
   • İkinci Meşrutiyet
   • Saltanatın son yılları
  5. Kişiliği
   • Fizikî görünüşü ve şahsiyeti
   • Kitap koleksiyonu
   • Hakkındaki görüşler
  6. Projeleri
   • Gerçekleştirdiği projeler
    • Ordu ve donanma
    • Eğitim
    • Ulaşım
    • Haberleşme
    • Sağlık
    • Sosyal yardımlaşma
   • Gerçekleştiremediği projeleri
  7. Sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler
  8. Ailesi
  9. Popüler kültürdeki yeri
  10. Kaynakça
  11. Dış bağlantılar

  Şehzadeliği[değiştir | kaynağı değiştir]

  II. Abdülhamid, Sultan Abdülmecid'in Tirimüjgan Kadın Efendi'den olan oğludur. 21 Eylül 1842 yılında, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da, Topkapı Sarayı'nda dünyaya geldi. Henüz 10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan ölünce bakımını Abdülmecid'in diğer çocuksuz eşi Piristû Kadın Efendi üstlendi. Piristû Kadın Efendi, Abdülhamid'i kendi çocuğu gibi büyüttü. Babasının ölümünden sonra yerine tahta geçen amcası Abdülaziz, diğer şehzadelerle birlikte Abdülhamid'in eğitimiyle de yakından ilgilendi.

  Balmoral Kalesi, İskoçya, Büyük Britanya gezisi, Temmuz 1867. Sandalyede oturup kılıcıyla verdiği meşhur pozun fotoğraflandığı kale.
  Büyük Britanya gezisi, Temmuz 1867, Kraliçe Victoria, Abdülaziz, Abdülhamid II.

  II. Abdülhamid, Gerdankıran Ömer Efendi'den Türkçe ve Edebiyât, Ali Mahvî Efendi'den Farsça, Vakanüvis Lütfi Efendi'den Osmanlı Tarihi, İbrahim Edhem Paşa ve Mösyö Gardet'den Fransızca, Miralay Lombardi ile Callisto Guatelli'den Musikî dersleri almıştır. Gençlik günlerinde veliaht olarak büyük kardeşi Şehzade V. Murad görüldüğü için saray çevrelerinde fazla ilgi görmeyen Abdülhamid, bu nedenle aşırılıktan uzak, sade bir hayat yaşamıştır.[1][2][3]

  Opera ile ilgilenen, birden çok opera klasik eserlerini Türkçe'ye bizzat tercüme eden ve tercüme ettiren II. Abdülhamid, II. Mahmud'un zamanında kurduğu Mızıka-yı Hümâyun için opera eserleri bestelemiştir. Marangozluk zanaatinde de çok maharetli olan Abdülhamid, bugün Yıldız Sarayı ve içerisindeki Şale Köşkü ile Beylerbeyi Sarayı'nda görülebilecek birçok yüksek kalite mobilyanın da zanaatkârıdır.[4]

  II.Abdülhamid kendisinden önceki diğer padişahların aksine şehzadeliği sırasında yurtdışı ziyaretlerine çıkmış, tahta çıkmasından 9 yıl önce amcası Sultan Abdülaziz'in 1867 yılında çıktığı Avrupa gezisinde amcasına refakat etmiştir. Bu gezide 30 Haziran - 10 Temmuz 1867 tarihlerinde Paris, 12 - 23 Temmuz 1867 tarihlerinde Londra, 28 - 30 Temmuz 1867 tarihlerinde Viyana ziyaretlerinde bulunmuş, 21 Haziran 1867'de henüz 24 yaşında iken İstanbul'dan başlayan yolculukları, bu şehirlerin dışında diğer Avrupa başkentleri ve önemli şehirleri de ziyaret edildikten sonra 7 Ağustos 1867 tarihinde yeniden İstanbul'da sona ermiştir.[5][6][7]


  1. ^ Cevdet Paşa, Tezâkir (nşr. M. Cavid Baysun), Ankara 1960, II; 1967, IV.
  2. ^ Lutfî, Târih, IX, 106, 144; X, 115;
  3. ^ A. H. Ongunsu, “Abdülhamid II.”, İA, I, 76-80.
  4. ^ Tahsin Paşa, Abdülhamid’in Yıldız Hatıraları, İstanbul 1931.
  5. ^ http://sultanabdulhamid.yildiz.edu.tr/ii-abdulhamid/
  6. ^ Necib Âsım, “Sultan Aziz’in Avrupa Seyahati”, TOEM, XLIX (1916)
  7. ^ B. Şehsuvaroğlu, “Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sy. 1, İstanbul 1967, s. 41-51