İçeriğe atla

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
Kuruluş22 Ağustos 1961[1]
KurucuGençlik ve Spor Bakanlığı
TürSosyal yardım kurumu
MerkezKurtuluş, Ankara, Türkiye
LiderRecep Ali Er
Bütçe₺11.580.936.000 (2021)[2]
Resmî sitekygm.gsb.gov.tr
Genel müdürlük binası

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, 22 Ağustos 1961 tarihinde kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veren bir kamu kurumudur.[3]

Kurum, 1961 Anayasası'nın 50’nci maddesinde “Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar” hükmünden sonra anayasa ile devlete ait olduğu bildirilen bu görevlerin yerine getirilmesi için 22 Ağustos 1961 tarihinde yürürlüğe giren 351 sayılı Kanun[1] ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kurulmuştur. Kurum, başlangıçta Millî Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde iken, bu denetim 6 Şubat 1970 günlü Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmiş, daha sonra 13 Aralık 1983 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 179 sayılı KHK’nin 52/b maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu, 4 Mayıs 2009 tarih ve 27218 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı'nın onayı ile Başbakanlığa bağlı kuruluş haline getirilmiş, 10 Aralık 2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6082 sayılı Kanun ile Başbakanlığa bağlanmıştır.[3] 8 Temmuz 2011 tarihli ve 27988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi gereğince de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlanmıştır.[4]

Kurum;

 • 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu gereğince, 1962 yılından itibaren öğrenim kredisi,
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince, 1985 yılından itibaren katkı kredisi,
 • 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun gereğince, 2004 yılından itibaren de burs, vermektedir.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:[5]

 • Yurt ihtiyacını belirlemek, yurtların her türlü ihtiyacını temin etmek, yurtların sevk ve idaresini yapmak, öğrencilerin iaşe, ibate ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için yurt alanlarında ilgili düzenlemeleri yapmak,
 • Yurtlarda barınacak öğrencilerin başvuru, değerlendirme, kayıt ve kabulüne ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak, yurtlarda kalan öğrencilerin sosyal, sağlık, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak ve ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
 • Yurt hizmetlerini sınıflandırmak, standartlarını belirlemek ve bunların ücret tarifelerini tespit etmek,
 • Yurt hizmetinden faydalananlar ile hizmet sunucuları arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usul ve esasları belirlemek,
 • Yurtların ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun bir şekilde kullanıma hazır bulundurulmasını sağlamak,
 • Yurt ve tesislerde konaklayacaklarla ilgili usul ve esasları belirlemek, ikili anlaşmalar gereği eğitim ve öğretim görmek üzere ülkemize gelen diğer ülke öğrencilerinin yurtlardan yararlandırılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Öğrenci disiplin işlemleri ile ilgili işlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Öğrencilerin beslenme hizmetlerine ilişkin esasları belirleyerek uygulanması için gerekli tedbirleri almak,
 • Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilerin kredi, burs ve barınma işlemlerini yürütmek,
 • Öğrencilerin desteklenmelerine ilişkin politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
 • Öğrencilere verilecek öğrenim kredisi ve burslar ile kredi borcunun tespiti, takibatı ve tahsilâtı ile kredi teminatına ilişkin usul ve esasları belirlemek, kredi ve burs başvurularının alınması ve değerlendirilmesi ve ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Öğrencilere verilmek üzere yapılacak bağış ve hibelere ilişkin usul ve esasları belirlemek, burs veren kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
 • İhtiyaç sahibi öğrencilere barınma ve beslenme yardımı yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Kanunda Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim şeması

[değiştir | kaynağı değiştir]

Kurumun organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.

Genel Kurul; Kurumun üst karar organıdır. Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan, Genel Kurulun tabii başkanıdır. Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı icra, Genel Müdürlüğe karşı karar, Genel Müdürlük ise Kurumun yürütme organıdır.[3]

Teşkilat yapısı

[değiştir | kaynağı değiştir]

Kurum, merkez teşkilatı ile 20 bölge müdürlüğü ve bu bölge müdürlüklerine bağlı yurt müdürlüklerinden oluşmaktadır.

Kurum; özel bütçeli olup, hesap ve işlemleri 31.12.2005 tarihine kadar Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenmekte iken, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince 01.01.2006 tarihinden itibaren Sayıştayın denetimine tabidir.

Kurum hizmetleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur, aynı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi personel tarafından yürütülmektedir. Ayrıca personel yetersizliği sebebiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesi ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili hükümlerine istinaden hizmetli, kaloriferci ve koruma güvenlik görevlerinde hizmet alımı yoluna gidilmektedir.[3]

Ayrıca bakınız

[değiştir | kaynağı değiştir]
 1. ^ a b "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 25 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Mart 2020. 
 2. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 2 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 25 Eylül 2021. 
 3. ^ a b c d "Arşivlenmiş kopya". 20 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2016. 
 4. ^ KYK Hangi Bakanlığa Bağlı[ölü/kırık bağlantı]
 5. ^ "Arşivlenmiş kopya". 20 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Eylül 2020.