İçeriğe atla

Konargöçerlik

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kültürün maddesel ögelerinden olan kıyafetler, yaşam biçiminin de göstergesidir. Yörük kültürünün hakim olduğu Balıkesir yöresi yerel kıyafetleri de büyük oranda konargöçer yaşam biçiminden şekillenmiştir. Halı, kilim gibi ögeler sürekli hareket halindeki yaşamın; yorgan, yastık gibi ögelerin bir odada toplanması da soybağımlı kalabalık aile yapısının göstergesidir. Aynı zamanda halkoyunlarında da kullanılan kıyafetler, gündelik yaşamın izlerini taşımaktadır.

Konargöçer, toplum bilimi anlamında konargöçerlik olgusunun eyleyeni olan insanın yaşam biçimine dair adlandırmadır. Konargöçer yaşam biçimi; tam ve yarı göçer yaşamın özelliklerinin toplamını ifade eder. Göçebe hayvancılık/göçebe çoban olarak bu pastoral yaşam biçimi Batı dillerinde 'transhümans' olarak ifade edilmektedir.[1] Sürekli hareket halini ve belirsiz zaman diliminin varlığını ifade eden göçebelik ile yılın belli zamanlarında kendilerine ait yaylak ve kışlaklarda yaşayan, Nisan-Mayıs başında yaylalara, Ekim - Kasım başında kışlaklara göç eden topluluklara ait yarı göçer yaşamı birlikte ifade eder. Örneğin Yörükler'in yaşam tarzı konargöçer bir karakter taşır.

  1. ^ M. Muhtar Kutlu, Anadolu Göçer Kültürü, Ankara Üniversitesi Açık Erişim Ders Sunusu, Dış bağlantı