Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Eritrosit (kırmızı hücre) aplazisi (yokluk, gelişmeme) anemi ve kemik iliğinde eritroid seride azalma ile karakterize bir hastalıktır. Kemik iliğindeki eritrosit öncüllerine karşı gelişen otoantikorlar birçok hastada aplaziden sorumlu tutulmuştur. Lökosit ve trombosit sayıları normal sınırlardadır. Otoimmunite haricinde parvovirus b19 enfeksiyonu, büyük granüllü lenfositik lösemi, kronik lenfositer lösemi, timoma nedenli saf kırmızı hücre aplazisi görülebilir. Ayrıca, ilaçlar etiyolojide önemli rol oynar (izoniazid, fenitoin, kloramfenikol, eritropoetin). Tedavide İVİG kullanılabilir, immunsupresif tedavi ve kan transfüzyonu yapılabilir. Hematopoetik kök hücre nakli küratiftir.