Karagöz Ahmed Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Karagöz Ahmed Paşa Türbesi

Karagöz Ahmed Paşa devşirmelerden olup ocaktan yetişmiştir. 1500 senesinde ocak ağası, iki sene sonra Kastamonu valisi ve 1505'te II. Bayezid döneminde Hasan Paşa'nın yerine Sultan Anadolu Beylerbeyi olmuştur.

Sultan II. Bayezid zamanında Şah İsmail Safevî taraftarlığı ile maydana çıkarak başına bir hayli kuvvet toplayan ve Şahkulu namiyle baş kaldıran Teke ahalisinden Karabıyıkoğlu Hasan Halife isminde biri, Teke civarından geçerken Elmalı taraflarında Şehzade Korkut'un eşyasını gasp ettiğinden üzerine asker sevk edildi. II. Bayezid, Şahkulu'nun yola getirilmesi için Anadolu Valisi Karagöz Ahmed Paşa'yı görevlendirdi. Şahkulu geçtiği yerleri yağmalayarak Kütahya'yı zapt etmek üzere hareket etti. Karagöz Paşa bu hadiseyi o kadar önemsemeyerek Şahkulu'na karşı bir grup asker gönderdi. Bu kuvvet eşkıyaya dayanamayarak mahvoldu ve Şahkulu Kütahya Ovası'na dayandı. Karagöz Paşa durumun ehemmiyetini anlayarak bin kadar kuvvetle bizzat şehir dışına çıkarak cesurane harp etti ise de mağlup ve esir düşerek idam edildi (1511).[1][2][3][4]

Karagöz Ahmet Paşa'nın kendi adıyla anılan imareti Karagöz Ahmet Paşa Camii ölümünden sonra hanımı tarafından yaptırılmış olup cami günümüzde halen kullanılmaktadır. Medrese ve diğer imaretler günümüze gelememiştir. Karagöz Ahmet Paşa'nın türbesi Kütahya'da Ressam Ahmet Yakupoğlu Parkı karşısında bulunan Ahırardı Mezarlığı'ndadır.[5]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Haberi Sahih, c, 4, s, 142
  2. ^ Tacüttevarih, c, 2, s, 164-165
  3. ^ Hayrullah Efendi Tarihi ve Künhü'l anbar esir edilip kazığa vurularak idam edildiğini beyan eder
  4. ^ Netayicü'l vukuat ve Ravzatü'l ebrar (Kara Çelebi-zade Abdülaziz Efendi) Kütahya Kalesi burcuna asıldığını ve Neşri Tarihi de esir edilerek Kütahya Kalesi mukabelesinde kazığa vurulduğunu beyan eder
  5. ^ Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 118-119