İçeriğe atla

Kalkaşendî

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kalkaşendî (1355 - 1418), Arap devlet adamı, din ve tarih bilgini.

1355 yılında Kahire yakınlarındaki Kalkaşend köyünde doğdu. Eğitim için İskenderiye şehrine gitti. Buradaki temel ilimlerin yanında Şafii fıkhı üzerine eğitim aldı. 1376'da icazet alarak ders vermeye başladı. Şafii fıkhı konusunda uzman olduğu için kadılık görevinde bulundu.

1398'de bağlı olduğu Memluk Devleti hükümdarı Berkuk zamanında devletin yazışmalarını yapan kurumun yöneticiliğini yaptı. Bu görevde ölümüne kadar kaldı.

  • Subhu'l-A'şa
  • Nihayetü'l-Ereb - Arapların soyları, tarih ve kültürleri hakkındadır.
  • Kalaidu'l-Cuman -Yukarıdaki eserin devamı niteliğindedir.
  • Kavakibü'd-Durriye
  • Hilyetu'l-Fadl
  • Şerhu Camii'l-Muhtasarat
  • Davu's-Subh
  • Ramazan Kazan, El-Kalkaşendî'nin Subhu'l-A'şa Adlı Eseri ve Edebi Özellikleri, 2003