Kütüphane

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara
Tarafsız Bakış Açısı Bu maddede belli bir devletin bakış açısının ağırlıkta olduğu bir tür sistemik yanlılık sorununun bulunduğu düşünülmektedir.
Maddenin evrenselleştirilmesi ve uygun hâle getirilmesi için lütfen tartışmaya katılınız.
Şablonu maddeden çıkarmadan önce şablonun yardım sayfasını lütfen inceleyiniz. (Kasım 2013)
Evrenselleştirme
Kütüphane
Vancouver halk kütüphanesi
Julio Pérez Ferrero Kütüphanesi
Çağdaş tarzda bir kütüphane
Akademik kütüphaneler genellikle bilimsel içerikli ve ilgili akademik araştırmaların branşına göre koleksiyonlarını yoğunlaştırmaktadırlar.

"Kütüphane, hizmet verilen toplulukların bilgi gereksinimlerini karşılamak amacıyla başta kitap ve benzeri diğer bilgi kaynakları olmak üzere sağlandığı, düzenlendiği ve bunlardan maksimum düzeyde yararın sağlanabilmesi için hizmetlerin verildiği toplumsal kuruluşlardır."[1] Kütüphaneler, bilgi kaynaklarının toplanmasıyla koleksiyonlarının oluşturulduğu, toplumların faydalanmalarını sağlamak ve ödünç verme gibi işlemleri sağlamak amacıyla kurulmuş toplumsal kurumlardır.[2] Kütüphaneler dijital veya basılı kaynaklar başta olmak üzere dijital ortamlarda ya da özel odalarda saklanan kaynaklarla hizmet sunarlar. Koleksiyonları kitap, süreli yayınlar, gazete, el yazması, filmler, haritalar, mikroformlar, dvdler, kasetler, e-kitaplar ve veritabanı gibi çok çeşitli kaynakları içermektedir.[3] Kütüphane ismi, Arapçada kitaplar anlamına gelen kütüb ve Farsçada ev anlamındaki hane kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.

Resimler[değiştir | kaynağı değiştir]

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

İlk Kütüphaneler[değiştir | kaynağı değiştir]

İlk kütüphaneleri MÖ 2600 civarında Sümerlere ait tapınaklarda keşfedilen çivi yazısıyla oluşturulan eski formlardaki tabletlerin bulunduğu arşivler oluşturmaktadır.[4][5][6] Bu arşivler tarihin başlangıcı ve tarih öncesi dönemlerin son zamanarını işaret etmekte ve ticari faliyetlere ilişkin tutulmuş kayıtlarla ticari stoklara ilişkin bilgileri barındırmaktaydı.[7][8] Ayrıca bu benzeri içeriklere, hükümet belgelerinde ve tapınaklardaki Eski Mısırlılarca icat edilen papirüslerin üzerindeki kayıtlarda da rastlanmaktadır. İlk keşfedilen özel arşivler yazışma ve stok kayıtlarının yanı sıra yeni katiplerin eğitimi için efsanelerle ilgili metinlerin standartlaştırılmasını sağlamak amacıyla Ugarit'de tutulan kayıtlardan oluşmaktadır. MÖ 700'lerde Nineve'de ve MÖ 1900 civarında Nippur'daki kütüphanelerin yapısı, günümüzde de kullanılan sınıflama sistemlerinin tarihin ilk dönemlerinde de kullanıldığınız bir kanıtını oluşturmaktadır. [9].Filozof Laozi, Zhou Hanedanlığına ait imparatorluğun sahip olduğu kütüphaneye ait kitapların koruyucusudur.[10] Ayrıca kütüphanelerin varlığına kanıt olarak olarak gösterilen eski tarihi eser kalıntılarında kataloglama sisteminin varlığına ilişkin kayıtlarda bulunmuştur.[10] Mısır ve Mezapotamyadaki kil tabletler, MÖ 3500-2500 yıllarında Mezapotamyada çivi ve Mısırda hiyeroglif yazıları, piktografik yazının gelişmesiyle beraber biçimlenmiş, gelişmiş ve yazılı belgelerin gittikçe artmasına neden olmuştur. Zamanla artan kültürel ve ekonomik ilişkiler sonucunda sayıları fazlalaşan içeriği devletler arası anlaşmalar, kanun ve buyrultular, yönetmelikler, yabancılara ilişkin kayıtlar, rahipler ve hukukla ilgili listeler olan bu yazılı belgeleri bulunduran arşivler ilk kütüphanelere örnek gösterilmiştir.

Eski Mısırda bulunan ilk belgeler papirüs üzerine yazılan tapınak kayıtlarını içeriyordu. Sosyal hayatı içine alan, din ve dinle ilgili törenleri, felsefe, tıp, kimya gibi bilimler ve siyasal nitelikli devlet yazışmalarının bulunduğu kaynaklar “tablet evi” ve “mühür evi” gibi isimlerle adlandırılan yerlerde tutulmaktaydı.
[11]
Asur döneminde Asurbanipal tarafından kurulan ve bilinen ilk kütüphaneye MÖ. 7. yüzyılda rastlanılır. Austen Layard ve Rassam'ın yapmış olduğu kazılar sonucunda Ninive şehrinde ortaya çıkarılan tablet deposu Hükümdar Asurbanipal'in kütüphanesi olarak kabul edilir. 30000 civarı tableti barındıran bu kütüphane az sayıda resmi ve özel yazışmalar, makbuz senetleri, toplama listeleri gibi resmi belgelerin yanında daha çok bilimsel, tıp, astronomi, büyücülük, edebiyat gibi konulardaki içeriklerde yer alıyordu.Ninivede ki kraliyet kütüphanesinden başka Nippur, Kuta, Borisippa ve Uruk şehirlerindede kütüphaneler bulunur. Bunlar haricinde Asurlularda ki en önemli kütüphaneler ise Assur, Kalach, Arbela ve Ninive dekilerdir.
[12] Eski Yunana ait ilk kütüphaneler M.Ö. 4. yüzyılda tapınaklarda ve felsefe okullarında oluşturulan kitap depolarıydı.[13] Büyük kütüphanelerin kurulmasınında göstermiş olduğu gibi kitap dağıtımı Helenistik dönemde gelişim göstermiştir. Antik dönemin en büyük ve en önemli kütüphanesine Yunan sömürgesi altında olan İskenderiyede rastlanır.[14] Uygarlığın ilk dönemlerinde kendinden söz ettiren İskenderiye Kütüphanesi baba ve oğul Ptolemaioslar tarafından M.Ö 3. yüzyılda Atinalı Demetritos Phalereus'un verdiği destekle kuruldu. Bu kütüphane Atinadaki Aristotelesçi okulu model almış Yunan Kültür Merkezi ve büyük bir eğitim ve araştırma merkezinin parçası olarak gelişmiştir. II. Ptolemus'un girişimleri sonucu şehirdeki tüm kaynaklar kütüphanede toplatılnış ve diğer ülkelere gönderilen ulaklar sayesinde yeni kitaplara ulaşılmıştır. İskenderiye Limanına gelen gemilerde bulunan kitaplara el koyularak çoğaltıldıktan sonra geri iadesi sağlanarak farklı kitapların kopyası kazandırılmıştır. Bu şekilde bu kütüphaneler metinlerin aktarımında temel bir rol oynamakla birlikte burada hem kendi ihtiyaçları hem de ticari dağıtım için atölyeler tutmakta, çoğaltılan kopyaların Akdeniz dünyasına yayılmasında da alan oluşturmaktadır.[15] Bu çalışmalar sonucu sağlanan farklı kolleksiyonlarla birlikte M.Ö 1. yüzyılda İskenderiyedeki papirüs tomarlarının sayısı yarım milyona ulaştı. Diğer bir önemli kütüphane olan Serapeion Tapınağına ek olarak yapılmış 43 bin ruloyu barındıran kütüphanenin M.Ö 47 yılında İskenderiyenin zaptı sırasında imha edilmesinden ötürü yok olmuştur. Roma İmparatoru Sezar'ın bu istilasından sonra yanan kütüphane yerine Antonious tarafından Kleopatraya 200.000 rulo hediye edilmiştir ve İskenderiyede ki kolleksiyon 900.000 tomarı bulmuştur.Eski ehemmiyetini kaybeden kütüphane hıristiyanların Serapamum mabedini yaktıları M.S. 391 de tamamen harap olmuştur.[16] Başka önemli kütüphane olan Bergama Kütüphanesi ve İskenderiye Kütüphanesi arasındaki rekabet sonucu Mısırdan papirüs ihracının yasaklanmasıyla üretilmesine olanak sağlanan parşömenlerle kütüphane içeriğini oluşturan nadide eserler meydana geldi.Fakat kütüphanenin Romalılar tarafından işgali sonucu ehemmiyetinin yitirilmesiyle İskenderiyeye taşındı.[17]

İslami Alanda Kütüphaneler[değiştir | kaynağı değiştir]

8. yüzyıldan itibaren ilk olarak İranlılar ve Araplar Çinlilerden kağıt yapımını öğrenmeye başlamışlar ve 794 de Bağdat’ta kurulan kağıt fabrikası ile kağıt üretimine başlamışlardır. 9. Yüzyıldan itibaren pek çok islam şehrinde “Bilim Salonu” olarak tabir edilen halk kütüphaneleri faaliyet göstermeye başlamışlardır. Laik bilginin yayılmasını teşfik etmek amacıyla islam mezheplerinin ilkelerinin temsil edilmesi için kütüphanelere kitap bağışlarında bulunulmuştur.

Düzenlemenin 7 ve 14. yüzyılları kapsayan altın çağda İslam Kütüphanelerinde büyük önemi vardı.Bu dönemde kitaplar konularına göre sınıflandı. Kütüphanelere dahil edilmesinin ardından düzenlenen materyallerin konu başlıkları, yazarın soyadı ya da kitabın adına göre yapılmadı. Ayrıca İslami kütüphanelerin bir özelliği ise kendi kataloğuna sahip ilk kütüphaneler olabilmesidir. Raflara ilişkin bilgiler ise her rafın sonunda iliştirilen kağıtta yazılmıştır. Bu kütüphaneler halkın erişimine en uygun kütüphane özelliği de taşımaktadır. Bu halka açık nitelikteki kütüphaneler Akademik, özel ve cami kütüphaneleri ile beraber oldukça rağbet görmüştür. Bilgi halife ve prensler gibi toplum yapısındaki en elit kesimin yanı sıra sıradan insanlar içinde sunulan bir niteliğe sahip olmaktadır. Bazı kütüphanelerin kayıtlarına göre 200'e kadar kitabın ödünç verilmesine izin verilebiliyor ve bu durum neticesinde bilgi ihtiyacı olan araştırmacılar ve okuyucular için daha rahat araştırma yapma imkanı sağlıyordu. Bazı odalarda daha rahat okuma ortamı oluşturulması açısından halıların serili olduğu söylenmektedir. [18]

İslam Kütüphanelerin içeriğini oluşturan materyaller, kısmen İspanya ve Sicilya'da ki Müslüman ve Hristiyan bölgelerinde, Hristiyan keşişler tarafından kopyalanarak sağlanmaktaydı. Kopyalanan kaynaklar arasında hem batıdaki Hristiyanların yapmış oldukları Bizans ile ilgili çalışmalar hemde Roma ve Yunan kökenine dayanan keşişlerin saklamış oldukları çalışma kayakları yer almaktaydı. Sonuç olarak oluşturulan bu kütüphaneler bugünkü modern kütüphanelerin temelini oluşturmaktadır. Budist Yazıtlar, eğitim alanındaki materyaller ve tarihi bilgiler Güney Asya'da modern dönem öncesindeki kütüphanelerde depolanmaktadır.Burmada Pitaka Taik isimli kraliyet kütüphanesi Kral Anawrahta [19] tarafından destansı bir biçimde kuruldu. 18. yy da İngiliz Elçisi Michael Symes, kütüphaneyi ziyareti sırasında, "Tuna nehri kıyılarından Çin sınırına kadar herhangi bir hükümdar Birman Majestesi kadar fazla kütüphaneye sahip olması mümkün değil" diye not düşmüştü. Tayland'da ise ho trai adı taşıyan kütüphaneler böceklerin kitapları yemesini önlemeyi sağlamak amacıyla genellikle kıyı şeritleri boyunca su birikintileri üzerinde kurulmuştur.

Orta çağ Kütüphaneleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Yunan ve Roma uygarlıklarının yıkılmasıyla kütüphanelerdeki papirüs ve parşömenler büyük zarar gördü ve sadece belirli bir kısmı orta çağı karakterize eden manastır ve katedral kütüphanelerine taşınabildi. Bu dönemde kitaplar, Armarius denen deneyimli bir keşişle Scriptorium adında kitapların yazıldığı, süslendiği ve ciltlendiği atölyeler de kiliseye bağlı din adamlarınca oluşturuluyodu.[20] Belli başlı kütüphaneler manastırlarda yer alıyordu bununla birlikte kralın ya da önemli kişilerin derlediği birkaç laik kütüphane de bulunuyordu.Özel kolleksiyonların kalıcı olmamasından dolayı sadece Kilise ve Manastır Kütüphaneleri ayakta duruyordu. Bu kütüphaneler dinsel, cemaatin pratik ihtiyaçlarına uygun olarak litürji, teoloji ve kutsal yazının egemen olduğu kaynakları barındırıyordu ve bunların çoğu Latince geri kalanları Yunanca ve İbranice'den oluşuyordu.[21] En zengin Manastır Kütüphaneleri yüzlerce ciltten oluşuyordu. Mali açıdan daha güçlü olan Katedral Kütüphaneleri, Manastır Kütüphanelerinden daha gelişmiş durumdaydı. Bu dönemde dini kitapların yanında Katedral Kütüphanelerine hukuk, edebiyat ve şiir kitapları da eklenmiştir. Kolleksiyonların artışıyla birlikte kitaplar çekmecelerden raflara dizilmiş ve çalınmalarını engellemek amacıyla değerli ve önemli olanlara zincirler bağlanmıştır.Kullanıcılarının çoğunluğunu kilise mensuplarının oluşturduğu Katedral Kütüphanelerinin kaynakları türüne göre sınıflanmış ve kütüphane işlerine ilişkin yönetmelikler hazırlanmıştır.[22]

Rönesans ve Reform Dönemlerinde Kütüphaneler[değiştir | kaynağı değiştir]

British Museum okuma salonu, Londra.

Rönesansla birlikte başlayan bazı toplumsal değişmeler sonucunda, kütüphanelerin büyüklük ve işlevlerinde önemli ölçüde değişiklikler meydana geldi. Merkantalizmin güçlenmesi ve burjuva sınıfının gelişmeye başlamasıyla birlikte, Antik Çağda yazılan metinlerin yeniden keşfedilmeye başlanması, bilime karşı ilginin artması, matbaanın icadı ve okuryazarlığın yaygınlaşması bu gelişmelerden bazılarını oluşturdu. Kitapların korunmasından ziyade okunması gerektiği fikrinin ağırlık kazanmasıyla Rönesans döneminde, el yazısı kitapların hızla artan nüfusa oranla yetersiz kalması yıllardır üzerinde çalışılan matbaanın gelişmesine ortam hazırlanmış ve matbaanın varlığı sonucunda kütüphanelerin çoğalması ve kolleksiyonlarında ciddi artışların yaşanmasını sağlamıştır. Kütüphaneler kitap okuma merkezlerinin yanında bilgiye dayalı toplumsallaşmanın ve bilgi alışverişi yapmanın merkezi haline geldiler. Kitap artışıyla gittikçe fazlalaşan kolleksiyonların düzenlenmesiyle ilgili olarak ciddi sorunlar yaşanmış ve bununla ilgili rehber kitaplar hazırlanmıştır.[23]

Öte yandan din savaşları, siyaset hatta düşünce alanında yapılan devrimler zaman zaman kütüphanelerin gelişmesini engelledi.VIII. Henry'nin çıkarmış olduğu ortaçağa özgü bilgilenme biçimiyle ilgili bir ferman manastırdaki kütüphanelerin dağıtılmasına ve birçok eserin yok edilmesine yol açtı.[24]

16. yüzyıla gelindiğinde kültürsel açıdan gelişen Avrupa'da dinde radikal değişiklik yapılması gerekliği anlayışıyla başalayan reform hareketlerinin neticesinde kilise, katolik ve protestan diye ikiye bölündü. Protestanlığın gelişiminde rol üstlenen Martin Luther, halkın eğitilmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkarak zengin kolleksiyonlara sahip kütüphanelerin kurulması için çalışmalar yaptı. Tüm Almanyadaki belediye başkanlarına gönderdiği genelgeyle sonuca ulaşan Luther, kısa süre sonra Almanyanın birçok yerinde kütüphanelerin kurulmasını sağladı.1500 lerden 1800 lere kadar Avrupa'nın birçok yerinde hem okuryazar hem de kütüphane sayılarında ciddi artışlar meydana geldi. Venedik, Roma, Paris, Amsterdam, Londra gibi şehirlerde kütüphane sayısı artarken bugünkü Milli Kütüphanelerin öncüleri olan Kraliyet Kütüphaneleri kurulmuş oldu. [25]

Türklerde Kütüphaneler[değiştir | kaynağı değiştir]

Türklere ait ilk kütüphane Orta Asya'da Uygurlar döneminde kuruldu.Karahoça ve Turfan kazılarının sonucunda 30 bin adet yazma orta çıkarıldı. Türklerin islamiyeti kabul ettikten sonra kurdukları ilk devlet olan Gaznelilere ait Gazneli Mahmutun Büyük Saray Kütüphanesi ise önemli bir diğer kütüphane olmuştur. Büyük Selçuklu Devleti döneminde bunun devamı olarak başkent Merv'de cami içinde bulunan Aziziye ve Kemaliye kütüphaneleri ve Medrese-i Amidiye içindeki Medrese ve Hatuniye kütüphaneleri gibi 10 tane daha kütüphane kuruldu. Nizamülmülk'ün Bağdat ve Nişapur'da kurduğu Nizamiye medreselerindeki kütüphanelere ait yazma eserler günümüze kadar korundu. Anadolu Selçuklularında ise kütüphaneler daha çok Konya'da toplanmıştır ve birçok İslam bilginin faydalandığı Sedreddin Konevi Kütüphanesi'nden 61 kadar yazma günümüze ulaşmıştır. Osmanlılar döneminde kütüphaneler genellikle medrese bünyelerinde yer alan Medrese Kütüphaneleridir. İlki Osman Bey döneminde İznik'te ikincisi ise Lala Şahin Bey döneminde Bursa'da kurulmuştur. İstanbulun alınmasından sonra da kurulan medreselerin içerisinde kütüphaneler yer aldı. Osmanlı Devleti'nde ki bir diğer kütüphane türü olan Camii Kütüphaneleri yazma eserlerden oluşmaktaydı. Bir köşede duran dolapta kaynakların saklandığı bu kütüphanelerde elyazması'nın yanı sıra; hadis, akaid, fıkıh ile ilgili eserler ve kur'an bulunmaktadır ve bu koleksiyonlar herkesin kullanımına sunulmuştur.İstanbulda Fatih, Şehzade, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Beyazıt başta olmak üzere birçok camide; Anadoluda da Bursa, Van, Kütahya, Sivas gibi kentlerde de Camii Kütüphaneleri kurulmuştur.[26]

Kütüphane Türleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Referans Kütüphaneleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Referans kütüphaneleri herhangi bir materyali ödünç vermek için değil bunun yerine kaynakların kütüphane içinde kullanılması şeklinde hizmet sunarlar.En tipik örneği bir üniversitede araştırma amacıyla kullanılmak için oluşturulmuştur.Herkesin ortak kullanımına ihtiyacı olabilecek Ansiklopedi, Sözlük vb. danışma kaynaklarını bünyesinde barındırırlar ve bu kaynakların dışarıya çıkarılması ve ödünç verilmesi durumu söz konusu değildir.[27] Ayrıca süreli yayınlar ve gazeteler gibi kaynaklarda dahil edilebilir.[28]

Araştırma Kütüphaneleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Milli Kütüphane, Üniversite Kütüphaneleri ve Özel Kütüphaneler bu sınıfta yer almaktadır.

Milli Kütüphane[değiştir | kaynağı değiştir]

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Milli Kütüphane, Türkiye de basılı her türlü kaynağı derleyen 6 kütüphaneden birisidir.Derleme hizmetlerinin yanı sıra 1955 yılında çıkarılan yasayla birlikte kurulan Milli Kütüphane Bibliyografya Enstitüsüyle 1952 den günümüze Türkiye Makale Bibliyografyasını ve 1955 den günümüz ise Türkiye Bibliyografyasını yayınlamaktadır.

Milli Kütüphane kuruluş çalışmaları, 15 Nisan 1946'da Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Müdürlüğü'nde küçük bir büroda başlatıldı ve kısa bir sürede 8000 eseri içeren bir koleksiyon oluşturulmuştur. 1 Nisan 1947'de geçici olarak başka bir binaya taşınılmış ve bu dönem içinde koleksiyon adedi 60.000'e ulaşmıştır.Bu koleksiyonları hizmete sunabilmek için Ankara Kumrular sokakta yer alan ve günümüzde Ankara İl Halk Kütüphanesi'ne ev sahipliği yapan bina sağlanmış ve Milli Kütüphane, 16 Ağustos 1948'de kullanıma açılmıştır.

İlk binanın gereksinimleri ilerde karşılamayacak olacağı düşünüldüğünden 1965-73 yılları arasında süren uzun planlama süreci sonrası bina yapımına başlanmış ve 1982 yılında ise bina tamalanmıştır. Aynı zamanda bugünkü kullanılmakta olan Milli kütüphane binası 5 Ağustos 1983 de açılarak hizmete sunulmuş ve hala da kullanımına devam edilmektedir.

Modüler bir yapı tarzında inşa edilen ve üç bloktan oluşan Milli Kütüphane binası yönetim büroları, genel ve özel amaçlı okuma salonları, grup çalışma odaları, personel büroları, güzel sanatlarla ilgili çalışma odaları, havalandırma ve alarm donanımlı depolardan oluşmaktadır. Ayrıca, bir sergi salonu ile birlikte çok amaçlı kullanılabilecek iki toplantı salonu da bulunmaktadır.[29] [30]

Üniversite Kütüphaneleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Akademik personelin, öğrencilerin ve diğer elemanların eğitim öğretim ve araştırmalarında ihtiyaç duydukları çeşitli bilgi kaynaklarını sağlamak amacıyla kurulmuş kütüphanelerdir. Kullanıcılarına ödünç verme, müracaat, enformasyon gibi çeşitli hizmetlerle oluşturular. Koleksiyonlarını satın alma, bağış veya değişim yollarıyla sağlarlar. Öğrencilerin ve akademik personelin aradıkları bilgilere eksiksiz erişmelerine olanak sağlayacak kaynakları barındırır ve bu amaca uygun personelle hizmetler verirler. Türkiye'deki en eski üniversite kütüphanelerinden birisi İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesidir. Bundan başka eski ve zengin koleksiyona sahip Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi gelmektedir. Bugün hemen hemen her üniversitede var olan ve zengin kaynaklarıyla kullanıcılara hizmet veren üniversite kütüphaneleri bulunmaktadır.[31]

Özel Kütüphaneler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu Kütüphaneler özel konulara yönelik kitap ve dökümanların bir araya getirilerek hizmetlerin sunulduğu kütüphanelerdir. Genellikle bu kütüphanelerin sağlamış olduğu hizmetlerden belirli meslek sahiplerinden kişiler ya da endüstriyel düzeydeki kuruluşlar faydalanmaktadır. Ayrıca bireylerin kendi evlerinde oluşturdukları kütüphanelerde özel kütüphaneler olarak değerlendirilir. [32]


Halk Kütüphaneleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Halk Kütüphaneleri; din, dil, yaş, ırk, cinsiyet, milliyet,eğitim, kültür, sosyo-ekonomik düzey ve politik görüş farkı gözetmeden kısacası yediden yetmişe her kesime, her tür kütüphaneye ait materyali ve çeşitli iletişim yollarını kullanarak kültür ürünlerini ve bilgiyi insanlığın hizmetine ücretsiz sunarak, onlara ömür boyu eğitim ve boş zamanları değerlendirme olanağı veren eğitimsel etkinlikte önemli rol oynayan toplumsal kuruluşlardır. Günümüzde Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bu hizmetleri sağlayan 1141 Halk Kütüphanesi mevcuttur.[33]Halk kütüphaneleri kendi içinde Gezici Kütüphaneler ve Çocuk Kütüphaneleri olarak iki başlığa ayrılırlar.

Gezici Kütüphaneler[değiştir | kaynağı değiştir]

Kütüphane kurulması için elverişli olmayan küçük kırsal ve kentsel yerleşim yerlerine kütüphane hizmeti götürmek için oluşturulan kütüphane türleridir. Bu kütüphanelerin ilk örneğine 19. yüzyılda İngiltere'de içine kitap rafları yerleştirilen ve atlı arabalardan oluşan bu kütüphaneler hem köy merkezlerine hem de evlere kütüphane hizmetinin verilmesini sağladılar.İkinci Dünya Savaşından sonra ise bu hizmeti vermek için özel olarak tasarlanmış motorlu araçlar geliştirildi.[34]Günümüzde ise bu kütüphane türüne örnek olarak yüzen kütüphaneler bulunmaktadır.[35] [36]

Çocuk Kütüphaneleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Çocukların hem boş zamanlarını değerlendirip hem de kendi gelişimlerini sağlamaları açısından kurulan, içinde çeşitli yaş gruplarındaki çocukların ilgilerini çekecek ve gereksinimlerini karşılayacak türlü yapıtları bulunduran kütüphanelerdir.[37]Çocukların ders dışında kültür ve beğenilerini geliştirebilecekleri ortamlar yaratmayı amaçlarlar. Bu kapsamda yaklaşık olarak 60 kütüphane bulunmaktadır.[38]Ankara'da açılan Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi bu türe ait ilk modern çocuk kütüphanesi örneğini oluşturmaktadır.[39]

Okul Kütüphaneleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Okulda çalışmakta olan öğretmenlerin ve öğrenim gören öğrencilerin her türlü gereksinimlerini karşılamaları için kurulan ve bu kapsamda hizmetlerini yürüten kütüphanelerdir. Bu kütüphanede çalışan personeller, yönetmelik kapsamında bilgi ve belge yönetimi mezunu bir kişi ya da kütüphanecilik kursunu tamamlamış olan kişilerdir. Bu kütüphaneler eğitimin temel ilke ve amaçları doğrultusunda hareket ederek ayrıca okullarında özel olarak yönelmiş oldukları amaçları da gerçekleştirmek için katkıda bulunmayı amaçlarlar.[40]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Çakın, İrfan (2011). Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş. Hacettepe Üniversitesi. 
 2. ^ "Library - Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary". merriam-webster.com. http://www.merriam-webster.com/dictionary/library. 
 3. ^ "Library ... collection of books, public or private; room or building where these are kept; similar collection of films, records, computer routines, etc. or place where they are kept; series of books issued in similar bindings as set."--Allen, R. E., ed. (1984) The Pocket Oxford Dictionary of Current English. Oxford: Clarendon Press; p. 421
 4. ^ Casson, Lionel (11 August 2002). Libraries in the Ancient World. Yale University Press. s. 3. http://books.google.co.uk/books?id=ECBkVPQkNSsC&pg=PA3#v=onepage&q&f=false. Erişim tarihi: 7 March 2012. 
 5. ^ Krasner-Khait, Barbara (2010). "History Magazine". history-magazine.com. http://www.history-magazine.com/libraries.html. Erişim tarihi: 5 March 2012. 
 6. ^ Maclay, Kathleen (6 May 2003). "Clay cuneiform tablets from ancient Mesopotamia to be placed online". http://berkeley.edu/news/media/releases/2003/05/06_tablet.shtml. Erişim tarihi: 5 March 2012. 
 7. ^ Renfrew, Colin. Prehistory The Making Of The Human Mind, New York: Modern Library, 2008.
 8. ^ Roberts, John Morris (17 July 1997). A short history of the world. Oxford University Press. s. 35. http://books.google.co.uk/books?id=3QZXvUhGwhAC&pg=PA35#v=onepage&q&f=false. Erişim tarihi: 7 March 2012. 
 9. ^ The American International Encyclopedia, New York: J. J. Little & Ives, 1954; Volume IX
 10. ^ a b Mukherjee, A. K. Librarianship: Its Philosophy and History. Asia Publishing House (1966) p. 86
 11. ^ Yıldız, Nurhan (1985). Eskiçağ Kütüphaneleri. İstanbul: Can Matbaa. 
 12. ^ Şenalp, Leman. "Eski çağlarda Kütüphaneler". http://eprints.rclis.org/11041/1/eskicaglardakutuphaneler.PDF. Erişim tarihi: 15 Kasım 2013. 
 13. ^ Anabritanica Genel Kültür Ansiklopedisi(1986). cilt 14,s. 194.İstanbul
 14. ^ Şenalp, Leman. "Eski çağlarda Kütüphaneler". ss. 42. http://eprints.rclis.org/11041/1/eskicaglardakutuphaneler.PDF. Erişim tarihi: 15 Kasım 2013. 
 15. ^ Labarre, Albert (2012). Kitabın Tarihi. Ankara: Kültür Kitaplığı. s. 20. 
 16. ^ Çakın, İrfan (2011). Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş. Hacettepe Üniversitesi. 
 17. ^ Şenalp, Leman. "Eski çağlarda Kütüphaneler". ss. 43. http://eprints.rclis.org/11041/1/eskicaglardakutuphaneler.PDF. Erişim tarihi: 15 Kasım 2013. 
 18. ^ Elayyan, R. (1990). The History of Arabic-Islamic Libraries: 7th to 14th Centuries. Internal Library Review 22, 119-135.
 19. ^ International dictionary of library histories, 29
 20. ^ Labarre, Albert (2012). Kitabın Tarihi. Ankara: Kültür Kitaplığı. s. 39. 
 21. ^ Labarre, Albert (2012). Kitabın Tarihi. Ankara: Kültür Kitaplığı. s. 29. 
 22. ^ Çakın, İrfan (2011). Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş. Hacettepe Üniversitesi. s. 76-77. 
 23. ^ Çakın, İrfan (2011). Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş. Hacettepe Üniversitesi. s. 79-80. 
 24. ^ Anabritanica Genel Kültür Ansiklopedisi(1986). cilt 14, s. 194.İstanbul
 25. ^ Çakın, İrfan (2011). Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş. Hacettepe Üniversitesi. s. 79-81. 
 26. ^ Anabritanica Genel Kültür Ansiklopedisi(1986). cilt 14,s. 195.İstanbul
 27. ^ George Ehrenhaft, William Howard Armstrong, M. Willard Lampe (August 2004). Barron's pocket guide to study tips. Barron's Educational Series. s. 263. http://books.google.co.uk/books?id=_lwXXb_QmLAC&pg=PA263#v=onepage&q&f=false. Erişim tarihi: 2 March 2012. 
 28. ^ Champneys, Amian L. (2007). Public Libraries. Jeremy Mills Publishing. s. 93. http://books.google.co.uk/books?id=nET95M8fc_YC&pg=PA90#v=onepage&q&f=false. Erişim tarihi: 8 March 2012. 
 29. ^ "Milli Kütüphane Tarihçe". http://www.mkutup.gov.tr/menu/9. Erişim tarihi: 7 Aralık 2013. 
 30. ^ Anabritanica Genel Kültür Ansiklopedisi(1986). cilt 15,s.97-98.İstanbul
 31. ^ "Üniversite Kütüphaneleri". http://aykanzekai.wordpress.com/kutuphane-turleri-2/kutuphane-turleri-2-2/universite-kutuphaneleri/. Erişim tarihi: 27 Aralık 2013. 
 32. ^ "Özel Kütüphaneler". http://aykanzekai.wordpress.com/kutuphane-turleri-2/kutuphane-turleri-2-2/ozel-kutuphaneler/. Erişim tarihi: 27 Aralık 2013. 
 33. ^ "Türkiye genelinde kaç halk kütüphanesi bulunmaktadır? Bunların halk, çocuk ve yazma eser kütüphanesi olarak açılımı nedir?". 6 Ocak 2011. http://www.kultur.gov.tr/TR,30949/turkiye-genelinde-kac-halk-kutuphanesi-bulunmaktadir-bu-.html. Erişim tarihi: 7 Aralık 2013. 
 34. ^ Anabritanica Genel Kültür Ansiklopedisi(1986). cilt 14,s.195.İstanbul
 35. ^ "The Oldest Seagoing Vessel". http://port.sihanoukville-cambodia.com/mainpages/mvdoulos.html. Erişim tarihi: 7 Aralık 2013. 
 36. ^ "İstanbul’da yüzer kütüphane". http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/30391.asp. Erişim tarihi: 7 Aralık 2013. 
 37. ^ "Kütüphane Nedir?". http://www.nedirnedemek.com/%C3%A7ocuk-k%C3%BCt%C3%BCphanesi-nedir-%C3%A7ocuk-k%C3%BCt%C3%BCphanesi-ne-demek. Erişim tarihi: 7 Aralık 2013. 
 38. ^ "Çocuk Kütüphaneleri". http://aykanzekai.wordpress.com/kutuphane-turleri-2/kutuphane-turleri-2-2/cocuk-kutuphaneleri/. Erişim tarihi: 27 Aralık 2013. 
 39. ^ "İlk Modern Çocuk Kütüphanesi Açıldı". http://www.on5yirmi5.com/haber/kultur-sanat/etkinlikler/29011/ilk-modern-cocuk-kutuphanesi-acildi.html. Erişim tarihi: 27 Aralık 2013. 
 40. ^ "Okul Kütüphaneleri". http://aykanzekai.wordpress.com/kutuphane-turleri-2/kutuphane-turleri-2-2/okul-kutuphaneleri/. Erişim tarihi: 27 Aralık 2013. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları :

Commons'ta Kütüphane ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

Vikisözlük'te Kütüphane ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.