Josephus'un eserinde İsa

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Birinci yüzyılda yaşamış Yahudi tarihçi Flavius Josephus’un MS 93-94 tarihlerinde yazdığı Yahudilerin Eski Eserleri eserinin günümüzde mevcut nüshalarında İsa’dan iki yerde, Yahya’dan ise bir yerde bahsedilmektedir.[1][2]

Yahudilerin Eski Eserleri’nde İsa’dan ilk defa ve net bir şekilde bahsedildiği 18. Kitap'ta İsa'nın Mesih ve bilge bir öğretmen olduğu ve Pontius Pilatus tarafından çarmıha gerildiği dile getirilir. Eserin İsa'dan bahseden bu kısmına kısaca Testimonium Flavianum (Flavius'un Tanıklığı) denilmektedir.[1][3][4] Hemen hemen bütün uzmanlar Testimonium Flavianum’un bugünkü bilinen hâliyle, Josephus tarafından kaleme alınmadığını, sahte olduğunu kabul etmektedirler. Bununla birlikte birçok uzman Testimonium Flavianum’un aslen sahte olmayan, Josephus tarafından kaleme alınmış bir çekirdek metne dayandığı ve bu çekirdek metinde İsa’nın yaşadığından (tarihsel bir kişi olduğundan) ve Pilatus tarafından infaz edildiğinden bahsedildiği ve bu sahte olmayan metne daha sonra Hristiyan kâtipler tarafından ilâvede bulunulduğu kanaatine sahiptir.[3][4][5][6][7][8][9][10] Bununla birlikte, Hristiyan kâtiplerin metni ne kadar değiştirdiği günümüzde bilinmemektedir.[11][12]

Uzmanların çoğu Yahudilerin Eski Eserleri’nde İsa’nın ikinci kez zikredildiği metnin sahte olmadığı konusunda hemfikirdir. Bu ikinci referansta İsa, (20. Kitap, 9. Bölüm) "adı Yakup olan ve Mesih de denilen İsa’nın kardeşi" şeklinde geçmektedir.[13] Bu parça, Testimonium’dan daha sahih kabul edilmektedir.[1][14][15][16][17][18]

Günümüz uzmanlarının çoğu, 18. Kitap’ta 5. Bölüm’de bahsi geçen, Vaftizci Yahya’nın hapsedilişi ve ölümü kısmının da Josephus tarafından kaleme alındığı ve Hristiyanlar tarafından kaleme alınmış bir ilâve olmadığı konusunda aynı görüştedirler.[19][20][21] Josephus’un anlattığı Yahya’nın ölümü ile Yeni Ahit’te Yahya’nın ölümüne dair yazanlar arasında birkaç fark bulunmaktadır.[19][22] Uzmanların görüşü genellikle bu farklılıkların, Yahya ile ilgili yazanların Hristiyanlar tarafından yapılmış bir ek olmayıp, Josephus’a ait metin olduğu yönündedir, zira eğer metin Hristiyan katipler tarafından yapılmış bir ek olsaydı, Yeni Ahit’te Yahya hakkında anlatılanlarla birebir uyumlu yapmaya çalışmış olacaklarına, halbuki iki metin arasında farklılık olduğuna dikkat çekilmektedir.[19][22][23] Kimi uzmanlar, İsa’nın ve Yahya’nın, Josephus’un geç dönem eserlerinde yer almasının sebeplerini gerekçelendirmişlerdir.[24]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Özel
 1. ^ a b c Feldman & Hata 1987, s. 54-57
 2. ^ Flavius Josephus & Maier 1995, s. 12
 3. ^ a b Maier 2007, s. 336-337
 4. ^ a b Schreckenberg & Schubert 1992a, s. 38–41
 5. ^ Dunn 2003, s. 141
 6. ^ Köstenberger, Kellum & Quarles 2009, s. 104-108
 7. ^ Evans 2001, s. 316
 8. ^ Wansbrough 2004, s. 185
 9. ^ Van Voorst 2003, s. 509-511
 10. ^ Ehrman, Bart D. (10 Mart 2019). "Do Any Ancient Jewish Sources Mention Jesus?". The Bart Ehrman Blog. 28 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Şubat 2022. Birçok uzmanın düşündüğü gibi, eğer bu Josephus'un yazdığı bir metinse, bu metin İsa'nın bilge bir kişi ve öğretmen olduğunu ve insanları şaşkına çeviren işler yapıp hem Yahudiler hem de Yunanlar arasında takipçiler edindiği anlamına gelmektedir; bu metin ayrıca İsa'nın Yahudi liderler tarafından Pilatus huzurunda suçlanıp çarmıha gerilerek infaz edildiğini ve bu olaydan sonra da yine kendilerini ona adamış takipçilerinin var olmaya devam ettiğini göstermektedir (bkz. Yahudilerin Eski Eserleri 18.3.3) 
 11. ^ Cohen, Shaye J. D. (2011). "Josephus". Levine, Amy-Jill; Brettler, Marc Zvi (Ed.). The Jewish Annotated New Testament. s. 576. ISBN 9780195297706. Günümüz uzmanlarının birçoğu Josephus'un bu metni, elimizde olan, günümüzdeki hâliyle yazmadığında hemfikirdir... Uzmanlar, kitabın bu parçasının orijinalinin nasıl yeniden inşa edileceği konusunda birbirinden farklı fikirler sunmuşlardır. 
 12. ^ Schneemelcher & Wilson 2003, s. 490
 13. ^ Feldman & Hata 1987, s. 55-57 Louis H. Feldman, Josephus'un eserinde Yakup hakkındaki kısmın hemen hemen bütün uzmanlar tarafından sahih olarak kabul edildiğini dile getirmektedir.
 14. ^ Van Voorst 2000, s. 83
 15. ^ Flavius Josephus & Maier 1995, s. 284-285
 16. ^ Bauckham 1999, s. 199-203
 17. ^ Painter 2005, s. 134-141
 18. ^ Johnson 2005, s. 98
 19. ^ a b c Evans 2006, s. 55-58
 20. ^ Bromiley 1982, s. 694-695
 21. ^ White 2010, s. 48
 22. ^ a b Painter 2005, s. 143-145
 23. ^ Eddy & Boyd 2007, s. 128-130
 24. ^ Feldman 1984, s. 826
Genel