INTP

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Logician (INTP)

MBTI (Myers-Briggs Tip Göstergesi ) tarafından tanımlanan 16 kişilik tipinden biridir. MBTI tipleri arasında en nadir 4. kişilik tipi olarak kabul edilir. (En nadir olan kişilik tipleri sırasıyla INFJ, INTJ, INFP ve INTP şeklindedir.) Bu tip, toplumun sadece %3'ünü oluşturur. MBTI teorisi tarafından ortaya konulan Dört temel psikolojik işleve göre içedönük (I), sezgisel (N), düşünsel (T) ve algılayıcı (P) özelliklere sahiptirler. Genellikle filozof, düşünür veya hayalperest bir profesör olarak bilinen Mantıkçılar, tarih boyunca birçok bilimsel keşfin arkasındaki isimler olmuşlardır. Erkeklerde kadınlara göre daha yaygındır ( Erkeklerde %5, Kadınlarda %2). Bazı kaynaklarda INTP'lerin genelde empati bakımından diğer kişilik tiplerine göre zayıf olduğu göz önüne alındığında; erkeklerin beyninde empati lobunun daha küçük olması buna neden olarak gösterilir. INTP'ler havalı bir dış görünüş sunar ancak akıl, analiz ve yenilik konusunda özel olarak tutkuludur. Çevrelerinde gözlemledikleri ilkeleri birleştirmek için karmaşık anlayış sistemleri yaratmaya çalışırlar. Zihinleri karmaşık ve aktiftir ve ilginç sorunlara ustaca çözümler bulmaya çalışırken büyük zihinsel uzunluklara gideceklerdir.

INTP tipik olarak geleneksel değildir ve kalabalığı takip etmektense, işleri kendi bireysel yollarından çıkarması daha olasıdır. INTP varsayımlardan ve geleneklerden şüphelidir ve başkalarının verili kabul ettiği fikirleri parçalamaya isteklidir. INTP'ler kavramları ve inançları analiz ederken acımasızdır ve çok az kutsaldır. Genellikle mantıklı olmayan ideolojiye sadık kalan diğer insanlar tarafından şaşkına dönerler.[1]

Güçlü & Zayıf Yönleri[2][değiştir | kaynağı değiştir]

Güçlü Yönler[değiştir | kaynağı değiştir]

Her türlü obje, olgu, fikir, düşünce ya da olay hakkında derin analizler yapabilecek kadar çok düşünürler. Analitik düşünme konusunda oldukça yeteneklidirler. Bunun onlara, diğer kişilik tiplerinin gözden kaçırabileceği beklenmedik kalıpları ve bağlantıları tespit etme becerisi verdiği görülür. INTP kişilik tipinin oldukça gelişmiş hayal gücü sayesinde orijinal ve yaratıcı fikirler ürettiğine rastlanır fakat ürettikleri bazı fikirlerin uygulanması çok zor veya imkansız olabilir. Öteki taraftan gerçeğe değer verirler, ideolojilere şüphe ile yaklaşırlar. Bir şeyin yüzeyine değil yüzeyin altında neler olup bittiğine odaklanırlar. Öteki taraftan genelde büyük resme odaklanırlar. Kolay olmasa bile önyargı ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele edeceklerdir ve karşılığında da diğer insanların kendilerine karşı dürüst olmasını beklerler. Her zaman yeni arayışlar, hobiler ve araştırma alanları için çalışırlar. Bir hafta jeofiziğe takıntılıyken ertesi hafta, gitar yapımıyla ilgili videolarda kendilerini kaybedebilirler. İlham geldiğinde, mantıkçılar yeni buldukları ilgi alanlarına girerek ellerinden gelen her şeyi öğrenirler. Öğrenme becerileri çok gelişmiştir, hızlı ve kalıcı öğrenirler. Fakat bir bilgiyi dışarıda başka biri tarafından alırken aynı etki de öğrenemezler. Bunun sebebi bağımsız ve içe dönük kişilikleridir. Dolayısıyla çoğu INTP okul çağında güçlükler çeker. Okula göre daha önden, daha arkadan veya okulda dayatıldığına inandıkları konularından başka şeyler öğrenmek isteyebilirler. Yeni fikirlere (fikirler mantık çerçevesinde olduğu sürece) her zaman açıktırlar.

Zayıf Yönler[değiştir | kaynağı değiştir]

Genellikle hayatta aşırı düşünmelerinden & iletişim kurmak istememelerinden dolayı zorlanırlar. Duyguları arka planda bırakmaya yatkındırlar ama duygusuz değillerdir. Sadece bunları rasyonalize ederek ifade etmeye çalışırlar ve genelde bunu başaramazlar. Kalıp düşünce & etik değerlere şüpheci yaklaşırlar ve çoğu mantıkçı bunları aşırı dürüst bir şekilde ifade ettiğinden dolayı insan ilişkilerinde zorluk çeker. Duygu, merhamet, görgü kuralları ve gelenek gibi mantıksız değerlerin önemini küçümseyebilirler. Sonuç olarak, niyetleri genellikle iyi olsa da, istemeden duyarsız veya kaba görünebilirler. Aynı şekilde duygularını da aşırı dürüst bir şekilde ifade ederek karşısındaki kişiyi rahatsız edebilirler. Bağımsız çalışma ortamlarını tercih ederler ve genelde rahatlıkla halledebilecekleri işler onlara dayatılınca bunu yapmaktan kaçınırlar. Öyle ki 12648 katılımcının verileri ile değerlendirilen Kronotip araştırması ile INTP kişilik tipine mensup öğrencilerin, sabah derslere en zor odaklanan öğrenciler olduğu görülmüştür.[2] Hızlı öğrenmelerine karşın genelde kendi kendine öğrenmeyi tercih ederler (ki bunda daha iyilerdir) fakat bu fark etmeden saygısız olmalarına neden olabilir. Meraklarına ve bağımsız olarak öğrenme zevklerine yenik düşerek okuldan bağımsız olarak kendi çizdikleri haritadan öğrenme eğilimindedirler. Ayrıca sürekli yeni fikir üretmelerine rağmen genelde bu fikirleri uygulamaya üşenirler ve daha o fikrini uygulamadan yeni bir fikir üretirler. Sohbet partneri takip etmezse veya yeterince ilgili görünmüyorsa, Mantıkçılar küçümseyici bir "boşver" diyerek vazgeçebilirler. Bu kişilikler sürekli olarak çözülecek problemler, öğrenilecek konular ve olaylara yaklaşmanın yeni yollarını ararlar ve bu bir müddet iyi olsa da ileri gittiğinde etraftakilerin canını sıkabilirler. Aşırı düzenli olmasalar bile dışarıdan "takıntılı" görünebilecek kadar mükemmeliyetçi olabilirler.

Kariyer[değiştir | kaynağı değiştir]

Özgür düşünen ve eksantrik olan Mantıkçılar, kendilerine gerçekten uyan işler ve kariyer yolları bulmakta zorlanabilirler. Özellikle rahatlıkla yapabilecekleri şeyleri sırf dayatıldığı için yapmamaları "sorumsuz" olarak nitelendirilmelerine sebep olabilir. Eğer dayatılan bir şeyi yaptılarsa genelde teslim tarihinden dakikalar önce yapmışlardır ki genelde yaptıkları şey mükemmel olsa da, dışarıdan "planlı hareket etsen çok daha iyisini yapardın" gibi eleştiriler alabilir ve hatta bu da "sorumsuz" diye nitelendirilmelerine sebep olabilir. İçedönük ve kendi dünyalarında yaşamalarından dolayı takım çalışmasında pek iyi değillerdir. Mantıkçılar, dünya üzerinde benzersiz bakış açılarına sahip alışılmadık kişiliklerdir ve çok az çalışma ortamı onlar düşünülerek tasarlanmıştır. Düşünce akışı yoğunluğundan ötürü görülmeyen detayları algılayıp irdeleyebilir, büyük resmi herkesten önce fark edebilirler. Sistemin işleyişine karşı doğal bir merakları vardır. Düşünme ve analiz yapma yeteneklerinden ötürü filozoflar, analistler, bilim adamları, mucitler, reformcular bu kişilik tipine mensup olabilir. Bağımsız bir kişiliğe sahip olmalarından dolayı INTP'lerin geneline bakıldığında serbest meslek sahibi oldukları görülür. Eğer üşengeçliklerini, plansız hareket etmelerini bir kenara bırakıp iletişim becerilerini geliştirirlerse çok iyi yerlere gelebilecekleri görülür. Evrenin işleyişine olan meraklarından ötürü Albert Einstein gibi bir çok "teorik fizikçi" de bu kişilik tipine mensuptur. Analitik düşünceleri sayesinde fizik, siyaset, ekonomi veya herhangi bir bilim dalında başarılı akademisyenler olabilirler fakat bunun için iletişim becerilerini geliştirip, planlı olmaya alışmak zorundadırlar ve bu onlar için tahmin edilenden çok daha zordur. Hatta okul yaşantılarına bakıldığında çok iyi notlarla karşılaşılabilir fakat biraz daha detaylı baktığınızda "sorumluluk almayan duyarsız biri" olarak karşınıza çıkabilir. Kaldı ki çoğu INTP'nin çocukluk yaşlarında DEHB ile mücadele verdiği görülür ki bu büyüyünce de devam edebilir. Bu yüzden INTP'ler için en uygun kariyer tercihleri bağımsız bir şekilde araştırma yapabilecekleri meslekler olarak kabul edilir. Sonuç olarak soyut, analitik ve yaratıcı beceri gerektiren alanlarda öne çıkarlar.

Dış Dünya & İnsanlar ile İletişim[değiştir | kaynağı değiştir]

Herkes gibi, Mantıkçılar da arkadaşlık ararlar. Ancak bu kişilik tipine sahip insanlar başka bir şeyi de ödüllendirir: entelektüel derinlik. Mantıkçıların çoğunun bir arkadaşta aradığı en önemli özellik entelektüelliktir. Böylece arkadaşıyla birlikte siyaset, kuantum mekaniği, entropi, bilim, astronomi, sanat ve felsefe gibi konular üzerinde sürekli tartışabilir. Küçük sohbetlerle uğraşma eğiliminde değiller fakat bu tür entel konuları konuşurken tutkulu hale gelebilirler. Gerçeklik genellikle mantıkçının ilgisini çeker, çünkü her şeyin arkasındaki teoriyle daha çok ilgilenirler. INTP'ler genellikle kendi düşünceleriyle derinlemesine meşgul olurlar ve genellikle başkalarına alışılmadık görünürler. INTP'nin zihni en aktif yerdir ve içe dönük yönelimleri, ev dekorasyonu veya uygun giysiler gibi yüzeysel şeyleri ihmal ettikleri anlamına gelebilir.

INTP'ler tipik olarak konuşmalarında kesindir ve karmaşık fikirleri dikkatlice seçilmiş kelimelerle iletirler. En sıradan konuşmalarda bile entelektüel titizlikte ısrar ederler ve düşünce veya akıl yürütmedeki tutarsızlıklara kolayca işaret ederler. Sosyal incelikler, mantığı analiz etmekle daha çok ilgilenen bir INTP için yol kenarına düşebilir ve değerli değerlerini ve inançlarını mantıksal incelemeye sunarak başkalarını rahatsız edebilirler. Mantıkçılar asosyal değildir, zira asosyallik ile içedönüklük farklı kavramlardır.

INTP (Mantıkçı) Olan Ünlü İsimler[3][değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "Truity | INTP / the logician". 15 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  2. ^ a b "INTP 16Personalities / Strengths & Weaknesses". 
  3. ^ "Database MBTI". 9 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  1. https://www.truity.com/personality-type/INTP
  2. https://www.16personalities.com/intp-friends
  3. https://www.16personalities.com/intp-personality
  4. https://www.16personalities.com/intp-strengths-and-weaknesses
  5. https://www.16personalities.com/intp-careers
  6. Myers–Briggs Tip Göstergesi
  7. https://www.kisilikkulubu.com/jung-tipolojisi-intp/