İçeriğe atla

Hiung-nu şanyuları listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Hiung-nu tanhular listesi sayfasından yönlendirildi)

Büyük Hun İmparatorluğu, Doğu Hun Devleti, Ak Hun İmparatorluğu, Batı Hun Devleti, Kuzey Hun Devleti, Avrupa Hun İmparatorluğu ve Güney Hun Devleti liderleri listesi:

Bütün Hun Yöneticileri

[değiştir | kaynağı değiştir]

Hiung-nu (Büyük Hun İmparatorluğu)

[değiştir | kaynağı değiştir]

1. Toman veya Türkçesiyle Tuman (Teoman) Tanhu 頭曼單于 tóumàn dānyú (MÖ 220 - MÖ 209)

2. Mao-tun veya Türkçesiyle Bagatur (Mete) Tanhu 冒頓單于 mào dùn dānyú (MÖ 209 - MÖ 174)

3. Lao Şang veya Türkçesiyle Gök (Ki-ok) Tanhu 老上單于 lǎoshàng dānyú (MÖ 174 - MÖ 161)

4. Çun-çen (Kün) Tanhu 軍臣單于 jūnchén dānyú (MÖ 161 - MÖ 126)

5. İçihise (İ-çi-hsien) Tanhu 伊稚斜單于 yīzhìxié dānyú (MÖ 126 - MÖ 114)

6. Uvey Şanyü 烏維單于 wūwéi dānyú (MÖ 114 - MÖ 105)

7. Er Şanyü 烏師廬兒單于 wūshīlúér dānyú (MÖ 105 - MÖ 102)

8. Suylihu Şanyü 呴犁湖單于 xǔlíhú dānyú (MÖ 102 - MÖ 101)

9. Çüdihu Şanyü 且鞮侯單于 qiědīhóu dānyú (MÖ 101 - MÖ 96)

10. Hu-lu-gu Tanhu 狐鹿姑單于 húlùgū dānyú (MÖ 96 - MÖ 85)

11. Khuandi Tanhu 壺衍鞮單于 húyǎndī dānyú (MÖ 85 - MÖ 68)

12. Khuyluy Tanhu 虛閭權渠單于 xūlǘquánqú dānyú (MÖ 68 - MÖ 60)

13. Uven-güydi Tanhu 握衍朐提單于 wòyǎnqúdī dānyú (MÖ 60 - MÖ 58)

Beiting Hiung-nu (MÖ 58 - MÖ 36)

[değiştir | kaynağı değiştir]

1. Khukhasie Tanhu 屠耆單于 túqí dānyú (MÖ 58 - MÖ 56)

2. 呼揭單于 hūjiē dānyú (MÖ 57)

3. 車犁單于 chēlí dānyú (MÖ 57 - MÖ 56)

4. 烏籍單于 wūjí dānyú (MÖ 56)

5. 閏振單于 rùnzhèn dānyú (MÖ 56 - MÖ 54)

- 伊利目单于 yīlìmù dānyú (MÖ 49)

6. Çi-çi Tanhu 郅支骨都侯单于 zhìzhī gǔdōuhóu dānyú (MÖ 56 - MÖ 36)

Batı Hiung-nu (MÖ 56 - MÖ 36)

[değiştir | kaynağı değiştir]

Çi-çi Tanhu 郅支單于 (MÖ 56 - MÖ 36)

Doğu Hiung-nu (MÖ 56 - MS 48)

[değiştir | kaynağı değiştir]

Büyük Hun İmparatorluğu'nun devamıdır;

14. Ho-han-ye Tanhu 呼韓邪單于 hūhánxié dānyú (MÖ 56 - MÖ 31)

15. Joti Tanhu 復株累若鞮單于 fùzhūléi ruòdī dānyú (MÖ 31 - MÖ 20)

16. Seuse-joti Tanhu 搜諧若鞮單于 sōuxié ruòdī dānyú (MÖ 20 - MÖ 12)

17. Çeya-joti Tanhu 車牙若鞮單于 chēyá ruòdī dānyú (MÖ 12 - MÖ 8)

18. Üçjolu-joti Tanhu 烏珠留若鞮單于 wūzhūliú ruòdī dānyú (MÖ 8 - MS 13)

19. Uluy joti Tanhu 烏累若鞮單于 wūléi ruòdī dānyú (MS 13 - MS 18)

20. Şikao-joti Tanhu 呼都而屍道皋若鞮單于 hūdōu érshì dàogāo ruòdī dānyú (MS 18 - MS 46)

21. Vutatiho Tanhu 烏達鞮侯單于 wūdádīhóu dānyú (MS 46)

Kuzey Hiung-nu (MS 46 - MS 156)

[değiştir | kaynağı değiştir]

1. Panu Tanhu 蒲奴單于 púnú dānyú (M.S. 48 - ?)

2. 優留单于 yōuliú dānyú (? - M.S. 87)

3. (Adı bilinmiyor) (M.S. 88 - M.S. 91)

4. 於除犍单于 yūchúqián dānyú (M.S. 91 - M.S. 93)

5. 逢侯单于 fénghóu dānyú (M.S. 94 - M.S. 118)

Güney Hiung-nu (MS 48 - MS 216)

[değiştir | kaynağı değiştir]

1. Pi 醢落屍逐鞮單于 hǎiluò shìzhúdī dānyú (46 - 56)

2. 丘浮尤鞮單于 qiūfúyóudī dānyú (56 - 57)

3. 伊伐於慮鞮單于 yīfáyūlǜdī dānyú (57 - 59)

4. Sanmuldutzu Tanhu 醢童屍逐侯鞮單于 hǎitóng shìzhú hóudī dānyú (59 - 63)

5. 丘除車林鞮單于 qiūchúchē líndī dānyú (63)

6. 湖斜屍逐侯鞮單于 húxiéshìzhú hóudī dānyú (63 - 85)

7. Yuliu Tanhu 伊屠於閭鞮單于 yītú yūlǘdī dānyú (85 - 88)

8. 休蘭屍逐侯鞮單于 xiūlán shìzhú hóudī dānyú (88 - 93) ve Yuçukien Tanhu 於除犍單于 yū chú qián dānyú (88 - 93)

9. Ankuo Tanhu 安國單于 ānguó dānyú (93 - 94)

10. Tingtoşi - suyheuti Tanhu 亭獨屍逐侯鞮單于 tíngdú shìzhú hóudī dānyú (94 - 98)

11. Vanşiçi - suyti Tanhu 萬氏屍逐侯鞮單于 wànshì shìzhú hòudī dānyú (98 - 124)

12. Vuçihu - şihço Tannhu 烏稽侯屍逐鞮單于 wūjīhóu shìzhú hòudī dānyú (124 - 128)

13. Tejoşi - Suytsieu Tanhu 去特若屍逐就單于 qùtè ruòshì zhújiù dānyú (128 - 140)

(Tahta boş 140 - 143)

14. Hulanjoşi Suytsieu Tahta 呼蘭若屍逐就單于 hūlán ruò shìzhú jiùdānyú (143 - 147)

15. İlingşi - Suytsieu Tahta 伊陵屍逐就單于 yīlíng shìzhújiù dānyú (147 - 172)

16. Totejoşi - Suytsieu Tanhu 屠特若屍逐就單于 tútèruò shìzhú jiù dānyú (172 - 177)

17. Huçing Tanhu 呼征單于 hūzhēng dānyú (177 - 179)

18. Kiangkiu Tanhu 羌渠單于 qiāngqú dānyú (179 - 188)

19. Teçişi Tanhu 持至屍逐就單于 chízhì shìzhú jiù dānyú (188 - 195)

20. 須卜骨都侯單于 xūbǔgǔ dōuhóu dānyú (188 - 189)

21. Huçutsiuen Tanhu 呼廚泉單于 hūchúquán dānyú (195 - 216)

Ak Hun İmparatorluğu (420-562)

[değiştir | kaynağı değiştir]

1. Akşunvar - (440–470)

(Bilinmiyor) - (470 - 496)

2. Toraman - (496–502)

3. Mihirakula - (502–530)

4. Lakhana (530-562)

Avrupa Hun İmparatorluğu (434-469)

[değiştir | kaynağı değiştir]

Ayrıca bakınız

[değiştir | kaynağı değiştir]