İçeriğe atla

Hedge fon

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Hedge fon, serbest yatırım fonu[1] veya risk fonu; göreli olarak likit olan mal varlıkları üzerinden al-sat yapılan ve açığa satış, kaldıraç ve türevler gibi daha karmaşık finansal işlem, portföy-yapımı ve risk yönetimi tekniklerinin çok sık kullanıldığı bir yatırım fonu türüdür.[2] Bu karmaşık tekniklerin kullanımı yüzünden, finansal düzenleyiciler (financial regulator) genel olarak hedge fonlarının, kurumsal yatırımcıların, yüksek net değerli bireylerin ve nitelikli yatırımcılar gibi bu konuda yeteri kadar sofistike olabilen yatırımcılar dışında hiç kimseye pazarlamansına ya da erişime açılmasına izin vermezler.[3]

Hedge fonlar, alternatif yatırım aracı olarak kabul edilirler. Bu fonların kaldıraç ve daha karmaşık teknikleri çok yoğun bir biçimde kullanması sebebiyle, perakende pazarında mümkün olan ve denetlenen yatırım fonları gibi fonlardan ayrılmaktadır. Bu tür fonlar ayrıca özel sermaye fonları (private equity fund) ve diğer benzer kapalı-uçlu fonlardan (closed-end fund) ayrılırlar; çünkü hedge fonları likit varlıklara yatırım yaparlar ve çoğunlukla açık-uçludurlar. Buna bağlı olarak hedge fonları; yatırımcılara, yatırım varlığının net değerine göre, periyodik olarak sermayeyi yatırıma yönlendirme ve yatırımdan çekme olanağı sağlarken özel sermaye fonları genel olarak likit olmayan varlıklara yatırım yapmaya yönlendirir ve sermayeyi de birkaç yıl sonra geri verebilir.[4][5] Ancak, bir fonun düzenlenme/denetlenme durumu (regulatory status) dışında fon türlerine dair resmi ya da sabit bir tanım bulunmamaktadır, bu yüzden de "hedge fonu"nun ne olduğuna dair değişik görüşler bulunabilmektedir.

Hedge fonları, düzenlenen/denetlenen fonlara uygulanan kısıtlamaların çoğuna tabi tutulmasa da, ABD ve Avrupa'da 2007-2008 finansal krizini takiben, hükümet gözetimini artırmak ve bazı denetimsel boşluklardan kurtulmak amacıyla, bazı denetimsel yasalar kabul edilmiştir.[6]

Pek çok modern hedge fonu geniş bir yelpazedeki finansal araçları ve risk yönetim tekniklerini kullanabilirken,[7] bu hedge fonları birbirlerinden strateji, alınan riskler, değişime yatkınlık/tahmin edilemezlik (volatility) ve beklenen dönüş profili açısından çok farklı olabilirler. Hedge fonu yatırım stratejilerinin, piyasaların çıkışta ya da düşüşte olmasından bağımsız olarak, pozitif bir yatırım getirisi hedeflemeleri (return on investment) yaygın olarak gözlenir ("Mutlak getiri"). Hedge fonları aşırı riskli yatırımlar olarak düşünülebilir ancak bazı hedge fonu stratejilerinin beklenen getirileri hedge fonu tekniklerinin kullanımı sebebiyle, borsaya yüksek oranda bağlı olan bazı perakende fonlarına göre daha az değişim (volatility) göstermektedir.

Tipik olarak bir hedge fonunda yatırım yöneticisine yatırım yönetim ücreti (örneğin yıllık olarak net değerin 2%si kadar) ve performans ücreti (örneğin net değerdeki yıllık artışın 20%si kadar) ödeme yapılır.[2]

Hedge fonları geçtiğimiz birkaç on yıldır kullanılıyorlar ve gitikçe artan bir popülerlik kazandılar. Günümüzde artık varlık yönetimi (asset management) endüstrisinin önemli bir payını oluşturmaktadırlar,[8] toplamda hedge fonlarındaki varlıkların toplamının (2018 (2018) itibarıyla) yaklaşık 3.2 trilyon $ civarında olduğu tahmin edilmektedir.[9] Bazı hedge fonu yöneticilerinin denetiminde milyarlarca dolar değerinde yatırım varlığı bulunmaktadır (assets under management-AUM).

İlk başlardaki hedge fonları bazı özel yatırımları, açığa satış yaparak genel piyasalardaki dalgalanmalardan korumayı hedeflemişlerdir. Bu terimin İngilizce karşılığında bulunan 'hedge' kelimesinin anlamı ise çit ile çevrelemek/korumak anlamında olduğundan, 'hedge fund' terimine anlam olarak kaynaklık etmiştir[10]:4. Ancak günümüzde, kullanılan pek çok farklı yatırım tekniği artık "risk"leri, kelimenin orijinal anlamındaki gibi korumamaktadır[10]:16–34.[11]

ABD'de 1920'lerdeki spekülatör borsası/yükselen piyasa (ing: Bull Market) bünyesinde, varlıklı yatırımcıların kullanımına özel olan yatırım fonları bulunmaktaydı. O döneme ait olan ve günümüzde en iyi bilineni Graham-Newman ortaklığıdır (ing:Graham-Newman Partnership). Bu ortaklık Benjamin Graham ve uzun süredir iş ortağı olan Jerry Newman tarafından kurulmuştur.[12] Warren Buffett bu ortaklığa, Amerikan Finans Müzesine (ing: Museum of American Finance) yazdığı bir mektupta, hedge fonunun erken örneklerinden biri olarak atıfta bulunmuştur;[13] Janet Tavakoli ise Warrent Buffet'ın diğer yorumlarına da dayanarak Graham'ın yatırım şirketini ilk hedge fonu olarak kabul etmiştir.[14]

Sosyolog Alfred W. Jones, hedge fonunun ingilizcedeki karşılığı olan "hedged fund" teriminin isim babası olarak kabul edilir (hedge: çit/sınır, hedged: çevrili/sınırlandırılmış fund:fon hedged fund: riski sınırlandırılmış fon)[15][16] ve 1949 yılında ilk hedge fonu yapısını oluşturduğu kabul edilir.[17] Jones yönettiği fonları "hedged" (sınırlı) olarak tanımlamıştır, bu terim o sıralarda Wall Street bünyesinde, Finansal piyasalardaki değişimlerden kaynaklı olan yatırım riskinin yönetimini tanımlamak için kullanılmaktaydı.[18]

1970'lerde hedge fonları, fon yöneticilerinin çoğunun 'Uzun/Kısa Sermaye' (ing: long/short equity) modelini takip etmesi sebebiyle, tek bir strateji üzerine özelleşmişti. 1969-1970 durgunluğu sırasında (ing: recession of 1969–70) ve 1973-1974 borsa çöküşü (ing: 1973–1974 stock market crash) yüzünden; pek çok hedge fonu, değer olarak ağır kayıplar verince, kapanmıştır. 1980'lerin sonunda tekrar keşfedilmeye başladılar.[16]

Hedge fonu ve diğer risk varlıklarının birikimli geri dönüş değerleri (1997–2012)

1990'larda hedge fonlarının sayısı dikkate değer miktarda artmıştır.[15] Bu durumun muhtemel sebepleri arasında 1990'lardaki borsanın yükselişi, 'hizalanmış faiz tazminat yapısı' (ing: 'aligned-interest compensation structure') ve yüksek değerlerde geri dönüş vaatleri sayılabilir.[19] Sonraki on yıl boyunca, hedge fonu stratejileri arasına girenler şunlardır: kredi arbitrajı, sıkıntılı borç (ring: distressed debt), sabit gelir (ring:fixed income), Nicel analiz (ing: quantitative analysis) ve çoklu-strateji.[16] ABD'deki, emeklilik ve bağış fon yöneticileri gibi kurumsal yatırımcılar, portföylerinin daha büyük kısımlarını hedge fonlarına ayırmaya başlamışlardı.[20][21]

21. yüzyılın ilk on yılında hedge fonları dünya çapında popülariteye ulaştı ve 2008 yılına gelindiğinde dünya çapındaki hedge fonu endüstrisinin yönettiği varlıkların (ing: assets under management-AUM) değeri 1.93 trilyon $ değerine ulaşmıştır.[22][23] Ancak 2007–2008 finansal krizi, hedge fonlarında yatırımcıların varlıklarını geri çekmelerine kısıtlamalar getirilmesine neden olmuş, sonuç olarak popülerliklerinin azalmasına ve yönetilen varlıkların toplam değerinin azalmasına yol açmıştır.[24] Yönetilen varlıkların toplam değeri daha sonra tekrar yükselmiştir ve 2011 Nisan ayında 2 trilyon $ değerine ulaşmıştır.[25][26] 2001 Şubat ayı itibarıyla, dünya çapındaki hedge fonu yatırımlarının %61'i kurumsal kaynaklardan gelmekteydi.[27]

2011 Haziran tarihinde, en çok miktarda yönetilen varlık miktarına sahip olan hedge fonu yönetimi firmaları şunlardı: Bridgewater Associates (58.9 Milyar $), Man Group (39.2 Milyar $), Paulson & Co. (35.1 Milyar $), Brevan Howard (31 Milyar $), and Och-Ziff (29.4 Milyar $).[28] Bridgewater Associates şirketi 2012 Mart ayı itibarıyla 70 Milyar $ değerinde varlık yönetmekteydi.[29][30] O yılın sonunda, ABD'deki en büyük 241 hedge fonu yönetimi şirketinin elindeki varlıklarının toplamı 1.335 Trilyon $ değerindeydi.[31] 2012 Nisan ayında hedge fonu endüstrisi, yönetilen varlıkların değerinin 2.13 Trilyon $'a ulaşmasıyla rekor kırmıştır.[32] 2010'ların ortalarına doğru, hedge fonu endüstrisi "eski okul" fon yöneticilerinde genel bir düşü yaşadı. Merkez Bankalarının daha önce görülmemiş şekilde kolaylık sağlaması yüzünden klasik uzun/kısa stratejisinin revaçtan düşmesi sebebiyle; Dan Loeb bu durumu "hedge fonu ölüm tarlası" olarak adlandırmıştır. O dönemde ABD hisse senedi piyasası bağımlılığı/korelasyonu açığa satış yapanlar için sürdürülemez hale gelmişti.[33] Günümüz hedge fonu endüstrisi; Citadel, Elliot, Milennium, Bridgewater gibi daha büyük ve kendini ispatlamış şirketler etrafında yoğunlaşan bir olgunluk durumuna erişmiştir. Yeni fon şirketlerinin kurulma oranı kapanan fonların oranını geçmiştir.[34]

2017 Temmuz tarihinde, hedge fonlarında yönetilen varlıkların değeri, 8 adet art arda aylık raporlanan geri dönüş değerlerine bakıldığında, 3.1 trilyon $'a yükselerek rekor kırmıştır.[35]

Ünlü hedge fonu yöneticileri

[değiştir | kaynağı değiştir]

2015 yılında, Forbes dergisi tarafından aşağıdaki liste yayımlanmıştır:

Tom Steyer, NextGen America hedge fonu yöneticisi
George Soros, Quantum Group of Funds hedge fonu yöneticisi
Ray Dalio, Bridgewater Associates hedge fonu yöneticisi
ABD'den Goldman Sachs'a ait bir prospektüs/izahname örneği

Hedge fonu stratejileri genel olarak dört ana kategoriye ayrılmış durumdadır: genel makro (ing: global macro), yönlü (ing: directional), olay-güdümlü (ing: event-driven investing) ve göreli değer (ing: relative value) (arbitraj).[63] Bu kategorilerdeki stratejiler, karakteristik birer risk ve geri dönüş(kazanım) profili içermektedirler. Bir fonda; esneklik, risk yönetimi veya çeşitlilik sağlamak amacıyla bir ya da daha fazla strateji kullanılabilmektedir.[64] Hedge fonu için hazırlanan ve arz notu (ing: offering memorandum) olarak da bilinen prospektüs (izahname) (ing:prospectus) belgesi, potansiyel yatırımcılara hedge fonunun önemli unsurları (kilit noktaları) hakkında açıklama (izah) sunar (arz eder). Bu açıklamanın içinde fonun yatırım stratejisi, yatırım türü ve kaldıraç (ing: leverage) üst sınırı gibi bilgiler bulunmaktadır.[65]

Hedge fonunun stratejisini oluşturan bileşenler arasında hedge fonunun ilgili pazara yaklaşım tarzı, belirli araçların kullanımı, hedge fonun özelleştiği pazar sektörü (ing:market sector) (örn., sağlık sektörü), yatırımları seçme yöntemi ve fon bünyesindeki çeşitlilik miktarı bulunmaktadır. Farklı varlık sınıfları (ing:asset class) için çeşitli pazar yaklaşımları bulunmaktadır. Bunlar arasında Hisse Senedi (ing:Stock), sabit gelir (ing:fixed income), emtia ve döviz sayılabilir. Kullanılan araçlar arasında öz-sermaye, sabit gelir, vadeli işlemler (ing:futures contract), opsiyonlar ve takaslar (ing:swap) bulunmaktadır. Stratejiler genel olarak ikiye ayrılabilirler: yöneticiler tarafından seçilebilen "isteğe bağlı/nitel" (ing:discretionary/qualitative) olarak tanımlanabilenler ya da yatırımların bilgisayarlı bir sistem tarafından otomatik seçilebildiği "sistematik/nicel" (ing:systematic/quantitative) olarak tanımlanabilenler.[66] Fonların içerdikleri çeşitlilik miktarları fondan fona değişebilir; fonlar çoklu-stratejili, çoklu-fonlu, çoklu-pazarlı, çoklu-yöneticili ya da bunların kombinasyonu olabilmektedir.

Bazen hedge fonları "mutlak getiri" (ing:absolute return) olarak bilinmekle birlikte; ya "pazar tarafsız/nötr" (ing:market neutral) ya da "yönlü" (ing:directional) olarak sınıflandırılırlar. Pazar tarafsız/nötr fonlar genel olarak, pazar dalgalanmalarının nötrleştirici etkisi altındaki pazarın genel performansıyla daha az korelasyona/bağlantıya sahiplerken; yönlü fonlar pazardaki tutumları/trendleri ve tutarsızlıkları kullandıkları için pazardaki dalgalanmalardan ve kararsızlıklardan daha çok etkilenmektedirler.[64][67]

Global makro adlı yatırım stratejisini kullanan hedge fonları, riski-ayarlı getiri üretebilmek için, küresel makroekonomik olayların beklentisiyle hisse, tahvil ya da döviz pazarlarında oldukça yüksek miktarda pozisyonlar alırlar.[67] Global makro fon yöneticileri, beklenen/tahmin edilen fiyat hareketlerinden kar elde edebilecek yatırım fırsatlarını belirleyebilmek için, küresel pazar olaylarına/hareketlerine dayalı olan, "büyük resim" olarak da adlandırılan (ing:"big picture") makroekonomik analiz yönetmini kullanırlar. Global makro stratejileri, birden çok pazarda çeşitlendirilmiş yatırımlar üzerinde büyük pozisyonlar alabilme yetenekleri sayesinde büyük oranda esnekliğe sahipken, çekici ve risk-ayarlı getiriler üretebilmek için stratejinin uygulanma zamanlanması önem arz etmektedir.[68] Global makro sıklıkla yönlü yatırım stratejisi (ing:directional investment strategy) olarak sınıfladırılır.[67]

Global makro stratejileri ihtiyari/isteğe bağlı (ing:discretionary) ve sistematik yaklaşımlar olarak iki kategoriye ayrılabilirler. İsteğe bağlı ticaret, yatırımları belirleyip seçen yatırım yöneticileri tarafından gerçekleştirilir. Diğer yandan sistematik ticaret (ing:systematic trading) matematiksel modellere dayalıdır ve bir yazılım tarafından gerçekleştirilir. Bu süreçte ilgili yazılımının kodlanması ve güncellenmesi dışında çok kısıtlı miktarda insan etkileşimi gerçekleşir. Bu tratejiler ayrıca, fonun pazar eğilimi'nden (ing:market trend) (uzun ya da kısa vadeli) kar elde etmeye çalışmasına ya da pazardaki eğilimlerin tersine dönmesi durumlarını tahmin ederek bu durumlardan kar elde etmeye çalışmasına bağlı olarak, eğilim (ing:Trend following) ve karşı-eğilim yaklaşımları olarak ayrılabilirler.[66]

Global makro stratejileri kendi içinde daha alt kategorilere ayrılabilirler. Bunlar arasında, fonun çeşitlendirilmiş piyasalarda ticari olarak işlem gördüğü "sistematik çeşitlendirilmiş" kategorisi (ing: systematic diversified) veya "sistematik doviz" (ing: systematic currency) gibi, fonun uluslararası döviz piyasalarında veya sektör uzmanlıklarında ticari işlem gördüğü, sektor uzmanlık kategorileri sayılabilir [69]:348. Diğer alt kategoriler arasında emtia ticareti danışmanlarının (ing: commodity trading advisor, CTA) kullandığı ve fonun emtia piyasalarında veya takas işlemleri bünyesinde, vadeli sözleşmeler (veya opsiyonlar) üzerinden ticari işlem gördüğü kategoriler de yer alır.[70] Bu ayrıca "Vade Yönetimli Fon" (ing: managed future fund') olarak da bilinir.[67] Emtia ticareti danışmanları (CTA), emtialar (örn. altın) ve stok endeksleri de dahil finansal araçlar üzerinden ticari işlem gerçekleştirirler. Bu danışmanlar ayrıca hem uzun hem de kısa pozisyonları aldıkları için piyasaların yükselişinde de düşüşünden de kar elde edebilirler.[71] Global Makro yöneticilerinin çoğunluğu düzenleyici bir bakış açısından bir emtia ticaret danışmanı (CTA) olma eğilimi gösterir ve genel olarak sistematik ve ihtiyari stratejiler bağlamında ikiye bölünürler. CTA/Makro Stratejileri için sınıflandırma çerçevesi takip eden referanstan incelenebilir.[72]

Açığa satışın 2 adımda şematik olarak gösterimi. Açığa satıcı hisse ödünç alır (ing:securities lending) ve hemen bu hisseleri satar. Açığa satıcı fiyatların düşmesini bekler, böylece satılan hisseleri daha ucuza alarak kar elde eder ve sonrasında hisseleri sahibine/ödünç verene iade eder.

Yönlü yatırım stratejileri piyasa hareketlerini, eğilimleri (ing:trend) veya çeşitli piyasalar arasında hisse seçimi sırasında oluşan tutarsızlıkları kullanır. Bunun için bilgisayar modelleri kullanılabileceği gibi, fon yöneticileri de yatırımı belirleyip seçebilirler. Bu tür stratejiler, pazar tarafsız/nötr stratejilere göre, piyasadaki genel dalgalanmalara daha çok maruz kalırlar.[64][67] Yönlü fon stratejileri arasında ABD ve Uluslararası Uzun/Kısa pozisyonlu (ing:long/short equity) hedge fonları bulunmaktadır. Bu tür bir stratejide uzun (pozitifteki) sermaye pozisyonlarının riskleri (ing:long position), başka hisse ve menkul kıymetler veya endeks opsiyonları üzerinde açığa satışlar gerçekleştirerek azaltır. Buradaki hedef, bir yandan uzun pozisyonlu hisselerden kar elde ederken diğer yandan açığa satışlarla kısa pozisyondaki hisselerin değer kaybından da kazanç elde ederek piyasa dalgalanmalarından etkilenme miktarını minimuma çekmektir.

Yönlü stratejiler içerisinde, çeşitli alt stratejiler bulunmaktadır. "Gelişen pazarlar" (ing:Emerging markets) fonu Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan piyasalara odaklanırken,[69]:351 "sektör fonları" stratejisi; teknoloji, sağlık, biyoteknoloji, ilaç endüstrisi, enerji ve temel malzemeler gibi alanlarda özelleşmiştir. "Temel büyüme" (ing:fundamental growth) stratejisi kullanan fonlar, genel olarak hisse senedi piyasasına ya da ilgili sektöre göre daha fazla net kar (ing:earnings) büyümesi gösteren şirketlere yatırım yaparken; "İçsel değer" (ing:fundamental value) stratejisi kullanan fonlar ise değeri düşük (hisse değeri öz sermayesinden ya da net kar potansiyelinden düşük olan) şirketlere yatırım yapmaktadır.[69]:344 Hisse senedi alım satımı için nicel ve finansal sinyal işleme (ing:financial signal processing) teknikleri kullanan fonların bu stratejileri genel olarak "nicel yönlü" strateji olarak tanımlanmaktadır.[69]:345 "Açığa satış önyargısı" (ing:short bias) stratejisi kullanan fonlar, düşen hisse senedi fiyatlarından kısa pozisyonları kullanarak faydalanırlar.[73]

Olay-Güdümlü

[değiştir | kaynağı değiştir]

Olay-güdümlü stratejiler, riskin ve altta yatan fırsatın bir olay ile ilgili olduğu durumlarla ilgilenir.[74] Olay-güdümlü yatırım stratejisinden; konsolidasyonlar, şirket birleşmesi(ing:acquisition), yeniden sermayelendirme (ing:recapitalization), iflas ve likidasyon (ing:liquidation) gibi şirketlerle ile işlemler üzerinden yatırım fırsatları bulmakta faydalanılır. Bu tür bir stratejiyi kullanan yöneteciler, market içinde bu tür olaylar öncesi ve sonrasındaki değer biçme (ing: valuation) tutarsızlıkları üzerinden yatırım yaparlar ve ilgili menkul kıymetin ya da kıymetlerin tahmin edilen hareketine göre pozisyon alır. Hedge fonları gibi büyük kurumsal yatırımcılar (ing:institutional investor), genel olarak geleneksel hisse/pay yatırımcılarından ziyade olay-güdümlü strajilerini takip etmeye çalışırlar çünkü ellerinde yatırım fırsatları için, kurumsal işlem olaylarını analiz edecek kaynakları ve tecrübeleri vardır.[68][75][76]

Kurumsal işlem olayları genel olarak üç kategoride değerlendirilirler: haciz riskli menkul kıymet (ing:distressed securities), risk arbitrajı ve özel durumlar.[68] Haciz riskli menkul kıymetler arasında yeniden yapılandırmalar (ing:restructurings), yeniden sermayelendirmeler (ing:recapitalization) ve iflaslar[68] bulunmaktadır. Haciz riskli menkul kıymet üzerinden yapılan bir yatırım stratejisi; iflas riski ile karşı karşıya olan ya da ağır finansal sıkıntılar yaşayan bir şikete ait tahvilleri ya da borçları, normal değerlerine göre indirimli/düşük fiyattan işlem görmeleri (ing:Discounts and allowances) sebebiyle satın almayı içerir. Sıkıntılı borç yatırım stratejisini (ing:distressed debt investment strategy) uygulayan Hedge fonu yöneticileri, düşük tahvil fiyatları üzerinden kazanç sağlamayı hedeflerler. Hedge fonlarının sıkıntılın borcu satın alması ilgili şirketlerin iflas etmesini engelleyebilir çünkü böyle bir satın alma işlemi, bankanın icra (ing:foreclosure) başlatmasına karşı caydırıcı bir unsur teşkil etmektedir.[67] Olay-güdümlü yatırımlar, genellikle spekülatör borsası/yükselen piyasa (ing:bull market) bünyesinde oldukça işe yararken; diğer yandan sıkıntılı/borçlu yatırımı satretejsi (ing: distressed investing) en iyi kötümser borsa/düşen piyasa (ing:bear market) bünyesinde kazandırır.[76]

Risk arbitrajı örnekleri arasında şirket birleşmesi, satın alınması, tasfiyesi (borç/alacak belirlenip varlıkların paraya dönüştürülüp kalan borçların kapatılması) ve agresif/düşmanca devralma (ing:hostile takeover) yeralmaktadır.[68] Risk arbitrajı, birleşen iki veya daha fazla sayıdaki şirketin hisselerini, satın alma/edinme (birleşme sonrası) fiyatı ile günce hisse fiyatı arasında oluşacak farktan yararlanmak için, alıp/satma işlemlerini içermektedir. Buradaki risk ise şirketlerin birleşmesi işleminin planladığı gibi gerçekleşmemesi olasılığından doğmaktadır; hedge fon yöneticileri, bu risk yüzünden birleşme olayının olup olmayacağını kesterilebilmek için araştırma ve analiz çalışmaları yürütürler.[76][77]

Özel durumlar ise şirketin hisselerinin değerini etkileyen olayladır. Bunlar arasında bir şirketin yeniden yapılandırılması (ing:restructuring) ve kısmi yapılandırma (ing:Corporate spin-off) gibi diğer kurumsal işlemler, hisse geri satın alımı (ing:Share repurchase), menkul kıymet ihracı/geri satın alımı, mal varlık satışları ve diğer katalist-tetiklemeli durumlar (hisse fiyatını çarpıcı şekilde etkileyen olaylar) örnek olarak verilebilir. Özel durumlardan faydalanabilmek için, hedge fon yöneticisi şirketin hisselerinin ve bağlı yatırım araçlarının değerlerini yükseltecek ya da düşürecek, yaklaşmakta olan bir olayı tespit etmelidir.[78]

Diğer olay-güdümlü starejiler şunlardır: sabit getirili (ing:fixed income) kurumsal menkul kıymetler üzerine yoğunlaşan kredi arbitrajı stratejileri (ing: Credit Arbitrage); şirketlerin hisselerinde büyük pozisyonlar (satın) alma ve ele geçirilen (hisse çoğunluğuna dayalı) şirket (eş-)sahipliğini kullanarak, yönetime katılma üzerine kurulan aktivist stratejisi; piyasaya çıkması beklenen bir ilaca sağlık kurulu tarafından verilecek nihai onayı tahmin etme üzerine kurulan stratejiler; ve büyük davalara taraf olan şirketler üzerine özelleşen stratejiler.

Nispi değer arbitraj startejileri (ing:Relative value arbitrage strategies), menkul kıymetlerin fiyatları arasındaki nispi değer farklılıklarından faydalanmayı hedefler. Fiyat farkı bir menkul kıymetin; bağlı/alakalı olan diğer menkul kıymetlere, dayanak varlıklara ya da piyasanın tamanına göre yanlış fiyatlandırılmasından kaynaklanabilir. Hedge fonu yöneticileri menkul kıymetlerdeki fiyat farklını tespit edebilmek için çeşitli analiz türleri kullanırlar. Bunlar arasında matematiksel, Teknik veya temel (ing:Fundamental analysis) analiz yöntemleri sayılabilir.[79] Nispi değer genelde Nötr piyasa stratejisi (ing:Market neutral strategy) eş anlamda kullanılır çünkü bu kategorideki stratejileri ya çok piyasa riski (ing: Market Exposure) taşır ya da hiç piyasa riski taşımazlar.[80] Nispi değer alt kategorileri arasında şunlar yer alır:

 • Sabit getirili arbitraj (ing:Fixed income arbitrage): bağlı sabit getirili menkul kıymetlerin arasındaki fiyatlandırma verimsizliğinden faydalanır.
 • Nötra Piyasa: Aynı sektördeki, endüstrideli ya da ülkedeki hisselerde hem uzun hem de kısa pozisyonlar almak yoluyla fiyat farklarından faydalanır, bu şekilde ayrıca daha geniş erimli piyasa faktörlerine karşı risk koruması (hedge) sağlamış olur.
 • Dönüştürülebilir arbitrajı (ing:Convertible arbitrage): Dönüştürülebilir menkul kıymetler ve karşılık gelen stokların arasındaki fiyatlandırma verimsizliğinden faydalanır.
 • Varlığa dayalı menkul kıymet (ing:Asset-backed securities): Sabit getirili arbitraj stratejisinin Varlığa dayalı menkul kıymetleri kullanan versiyonu.
 • Uzun/kısa pozisyonlu Kredi : Uzun long/short pozisyonlu mal varlığı stratejisinin kredit piyasasındaki verisyonu.
 • İstatistiksel arbitraj (ing:Statistical arbitrage): matematiksel modelleme teknikleri ile menkul kıymetler arasındaki fiyatlandırma verimsizliklerini tespit etmek üzerine odaklanır
 • Dalgalanma arbitrajı (ing:Volatility arbitrage): Fiyat değişikleri yerine Dalgalanmadaki değişimlerden faydalanır.
 • Kazanç alternatifleri (ing:Yield alternatives): Fiyat yerine Kazanca dayalı stratejiler.
 • Düzenleme-farkı arbitrajı (ing:Regulatory arbitrage): Birden fazla piyasa arasındaki düzenleme farklılıklarından faydalanır.
 • Risk arbitrajı: Satın alma (ing:acquisition) fiyatı ve güncel stok fiyatı arasındanki farklılıklardan faydalanır.
 • Değer yatırımı (ing:Value investing): Temel analiz sonucu gerektiğinden daha az fiyatlandırılmış menkul kıymetleri satın almaya dayalı strateji.

Çeşitli stratejiler

[değiştir | kaynağı değiştir]

Dört ana kategorideki stratejiler dışında, bu kategorilere tam olarak uymayan bazı başka stratejiler de bulunmaktadır.

 • Hedge Fonları Fonu (ing:Fund of hedge funds) : Çok sayıda alt tek-yöneticili Hedge Fonlarından oluşan çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olan Hedge Fonudur
 • Çok-Yöneticili: Yatırımın, birbirinden ayrı ve alt-yöneticiler tarafından her birinin kendisine ait bir strateji üzerinden yönetildiği bi hedge fonu
 • Çok-Stratejili: Birde fazla stratejinin kombinasyonu ile yönetilen hedge fonu.
 • 130-30 fonu (ing:130-30 funds): %130 uzun ve %30 kısa pozisyon oranına sahip (net pozisyon hesaplandığında 100% olan) hedge fonu.
 • Risk paritesi: finansal kaldıraç üzerinden kazançları en yükseğe çekerken çok sayıdaki kategori için fon ayırarak riskleri eşitleyen strateji.
 • AI-driven: Makine öğrenimi modelleri ve bazen büyük veri gibi karmaşık yöntemleri kullanan strateji.

Hali hazırda yüksek miktarda hisse senedi ve tahvil sahibi olan bir yatırımcı, Hedge fonlarına yatırım yapmak suretiyle yatırımlarına çeşitlilik kazandırıp portfolyosundaki riski genel olarak düşürebilir.[81] Hedge fon yöneticileri genellikle piyasa göstergeleri ile arasında korelasyon (ing:Financial correlation) olmayan ve yatırımcının arzu ettiği risk seviyesine uygun olan getirleri elde etmeyi hedeflerler.[82][83] Finansal hedging (risk azaltmak için çoklu/çeşitli yatırım), bazı yatırımların risklerini azaltırken; operasyonel risk (ing:Operational risk) ve model riski gibi diğer riskleri genellikle artırma eğilimindedir. Bu yüzden genele yayılan risk azaltılabilirken tamamen ortadan kaldırılamamaktadır. Hennessee Group'a ait olan bir rapora göre, hedge fonları 1993 ve 2010 yılları arasında S&P 500 borsa endeksine göre 3'te 1 oranında daha az dalganlama eğiliminde olmuşlardır.[84]

Pek çok ülkede Hedge Fonu yöneticilerinin, yatırım risklerinin (ing:investment risk) farkında olan ve bu riskleri, göreli potansiyel getirlerinin farkında olduğu için kabul eden yetkin yatırıcımlar olmaları gerekmektedir. Fon yöneticileri, fonu ve yatırıcımları korumak için, çok kapsamlı ve geniş bir yelpazede risk yönetimi stratejilerini uygulayabilirler. Financial Times gazetesine göre, "büyük hedge fonları,portföy yönetimi alanında bilenen en karmaşık ve detaylı risk risk yönetimi uygulamalarına sahiptir".[82] Kısa süreliğine çok fazla sayıda yatırım pozisyonu tutan Hedge Fonu yöneticileri, genellikle çok kapsamlı bir risk yönetim sistemi kurma eğilimindedirler. Artık fonların, risk analizi ve yönetimi yapan ancak ticari işlemlere müdahil olmayan, bağımsız risk denetçilerinin olması normal karşılanmaya başlandı.[85] Riski tahmin edebilmek için Fonun getiri potensiyeline (ing: fund's leverage), likiditesine ve yatırım stratejisine göre çişitli ölçüm teknikleri ve modeller kullanılır.[83][86] Getirilerin normal-dışı olabilmesi (ing:Non-normality of returns), dalgalanma toplaşması/öbeklenmesi (ing:volatility clustering) ve trendler/eğilimler, alışılagelmiş risk ölçüm metodolojileri tarafından her zaman hesaba katılmayabilirler ve bu yüzden Riske maruz değer ve benzeri ölçüler dışında, fonlar taban zarar (ing:Drawdown) gibi entegre edilmiş ölçüler kullanabilirler.[87]

Yatırımdan doğabilecek piyasa-ile-ilgili riskleri analiz etmenin yanısıra, yatırımcılar genellikle operayonel inceleme ve kontrol (ing:operational due diligence) sürecini işleterek, bir hedge fonunun hata ya da dolandırıcılık sebebiyle yatırımcıyı zarara uğratabilme riskini analize ederek incelerler. Bu kapsamda hedge fon yönetiminin operasyonlarının organizasyonu ve yönetimi, yatırım stratejisinin devam ettirilebilir olup olmadığı ve fonun bir şirkete evrilebilme kapasitesi gibi konular ele alınır.[88]

Şeffaflık ve düzenleyici hususlar

[değiştir | kaynağı değiştir]

Hedge fonları özel kuruluşlardır ve çok az sayıda kamusal açıklama (prospektüs) kriterine sahiptirler. Bazen bu durum şeffaflık eksikliği olarak algılanır[89]. Hedge fonları hakkındaki bir diğer genel algı ise hedge fon yöneticilerinin, diğer finansal yatırım yöneticilerine kıyasla, pek fazla düzenleyici gözetime ve/veya tescil gereksinimlerine tabii tutulmadığı ve yöneticinin şahsına has (yatırım türü farklılaşması, hatalı işlem veya hile gibi) risklere eğilimli olduğu yönündedir[90]. 2010 yılında ABD ve AB bünyesinde devreye giren yeni düzenlemeler, hedge fon yöneticilerinin daha fazla bilgi raporlamasını gerektirmiş ve böylece daha yüksek seviyede bir şeffaflığın önünü açmıştır[91]. Buna ek olarak yatırıcımlar, özellikle kurumsal yatırımcılar, hedge fonu risk yönetimi bünyesinde,hem iç pratiklerde hem de dış düzenleyici gereksinimlerde, daha fazla iyileştirme talep ediyorlar[82]. Kurumsal yatırımcıların artan nüfuzu daha çok şeffaflığa yol açmıştır: hedge fonları sürekli artacak şekilde yatırımcılara, değerlendirme metodolojileri, pozisyonlar ve kaldıraç açığa çıkması, gibi konularda bilgi aktarmaktadır[92].

Diğer yatırım türleriyle ortak olan riskler

[değiştir | kaynağı değiştir]

Hedge fonları, diğer yatırım sınıflarında da olan risklerin çoğununa sahiptir. Bunların arasında Likidite riski ve yönetici riski bulunmaktadır[90]. Likidite, bir yatırım varlığının ne derecede alınıp,satılıp ya da paraya çevrilebileceğine işaret eder; özel sermaye fonlarına benzer şekilde, hedge fonları yatırımcının para hareketini engelleyen bir bloke dönemi (lock-up period) uygular.[67][93]. Yönetici riski terimi, fonların yönetiminden kaynaklı ortaya çıkan riskler için kullanılmaktadır. Örnek olarak alan değişikliği (style drift),değerleme riski, kapasite riski, konsantrasyon riski ve kaldıraç riski sayılabilir[89]. Değerleme riski, yatırımların net değerlemelerinin (NAV,net asset value) yanlış olabileceğine işaret eder[94], kapasite riski tek bir stratejiye çok fazla para yatırılmasıyla ortaya çıkabilir ve fon performans azalmasına yol açabilir[95],konsantrasyon riski ise bir fon belirli bir yatırıma, sektöre , yatırım strajesine, bağıntılı fonlara çok falza maruz kaldığında ortaya çıkmaktadır[96]. Bu riskler, Çıkar çatışmasına dayalı kontroller tanımlanarak,[94] fonların tahisi üzerinde kısıtlamalar zorlanarak[95] ve strajeilere maruz kalma limitleri tanımlanarak yönetilebilirler[96]


 1. ^ "Serbest Yatırım Fonu (Hedge Fon) Nedir?". Uzmanpara.com. 23 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ocak 2023. 
 2. ^ a b Gerald T. Lins, Thomas P. Lemke, Kathryn L. Hoenig & Patricia Schoor Rube, Hedge Funds and Other Private Funds: Regulation and Compliance § 5:23 (2013 - 2014 ed.).
 3. ^ Ross, Sean. "Can you invest in hedge funds?". Investopedia (İngilizce). 1 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Temmuz 2020. 
 4. ^ "Alternative Funds Are Not Your Typical Mutual Funds". finra.org. Financial Industry Regulatory Authority. 11 June 2013. 14 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 April 2014. 
 5. ^ Stowell, David (2012). Investment Banks, Hedge Funds, and Private Equity. Academic Press. s. 237. ISBN 9780124046320. 9 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 April 2014. 
 6. ^ Ismail, Netty (21 Şubat 2011). "Institutions Damp Hedge Fund 'Startup Spirit,' Citi's Roe Says". Bloomberg Businessweek. 25 Şubat 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2015. 
 7. ^ The President's Working Group on Financial Markets (Nisan 1999). "Hedge Funds, Leverage, and the Lessons of Long-Term Capital Management" (PDF). U.S. Department of the Treasury. 7 October 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Eylül 2013. 
 8. ^ Lemke, Lins, Hoenig & Rube, Hedge Funds and Other Private Funds: Regulation and Compliance (Thomson West, 2014 ed.)
 9. ^ "HEDGE FUND ASSETS ECLIPSE RECORD LEVEL FOR EIGHTH CONSECUTIVE QUARTER DESPITE MIXED CAPITAL FLOWS | Hedge Fund Research®". www.hedgefundresearch.com (İngilizce). 23 Kasım 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Kasım 2018. 
 10. ^ a b Coggan, Philip (2010). Guide to Hedge Funds. Londra: Profile Books. ISBN 9781846683824. 
 11. ^ "Hedge Fund". Investopedia. 28 July 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 July 2014. 
 12. ^ Laughner, B. (Bahar 2014). "The Graham-Newman Collection". Questia. 17 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 13. ^ Currier, Chet (29 Eylül 2006). "Buffett Says Hedge Funds Are Older Than You Think: Chet Currier". Bloomberg. 25 October 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Kasım 2011. 
 14. ^ Tavakoli, Janet (23 Ağustos 2010). Dear Mr. Buffett: What an Investor Learns 1,269 Miles from Wall Street. Wiley. ISBN 978-0470632420. 
 15. ^ a b Ubide, Angel (June 2006). "Demystifying Hedge Funds". Finance & Development. International Monetary Fund. 28 June 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 March 2011. 
 16. ^ a b c Ineichen, Alexander (2002). Absolute Returns: the risks and opportunities of hedge fund investing. John Wiley & Sons. ss. 8-21. ISBN 978-0-471-25120-0. 
 17. ^ Anson, Mark J.P. (2006). The Handbook of Alternative Assets. John Wiley & Sons. s. 36. ISBN 978-0-471-98020-9. 
 18. ^ Lhabitant, François-Serge (2007). Handbook of Hedge Funds. John Wiley & Sons. s. 10. ISBN 978-0-470-02663-2. 
 19. ^ Nicholas, Joseph G. (2004). Hedge funds of funds investing: an investor's guide. John Wiley & Sons. s. 11. ISBN 978-1-57660-124-2. 
 20. ^ "The Reason Pension Plans Stick With Hedge Funds". Bloomberg.com (İngilizce). 9 Kasım 2015. 10 April 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 April 2018. 
 21. ^ For an example, see Ontario Teachers' Pension Plan, which has more than $150 million in Pershing Square VI International, L.P., one of Bill Ackman's funds. See full list of major investments here [1] 21 Şubat 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 22. ^ Herbst-Bayliss, Svea (19 January 2011). "Hedge fund industry assets swell to US$1.92 trillion". Reuters. 3 June 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 April 2011. 
 23. ^ Kishan, Saijel (27 Kasım 2008). "Satellite Halts Hedge Fund Withdrawals, Fires 30 After Losses". Bloomberg. Erişim tarihi: 14 Ağustos 2010. 
 24. ^ Pessin, Jaime Levy (6 Aralık 2010). "Hedge-Fund Firms Woo the Little Guy". The Wall Street Journal. 
 25. ^ Corkery, Michael (22 Haziran 2011). "Bridgewater Goes Large". Wall Street Journal. 9 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Aralık 2020. 
 26. ^ Strasberg, Jenny; Eder, Steve (18 April 2011). "Hedge Funds Bounce Back". Wall Street Journal Online. 11 June 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 April 2011. 
 27. ^ "Institutional Share Growing For Hedge Funds". FINalternatives. 10 Şubat 2011. 18 March 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 March 2011. 
 28. ^ "Updated The biggest hedge funds – Pensions & Investments". Pionline.com. 19 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ağustos 2010. 
 29. ^ McCrum, Dan (30 March 2012). "Dalio Earns $3.9bn to Top Hedge Fund Pay List". The Financial Times. 27 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 June 2012. 
 30. ^ Vardi, Nathan (3 March 2012). "The 40 Highest-Earning Hedge Fund Managers". Forbes. 2 June 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 June 2012. 
 31. ^ Robleh, Amel (5 March 2012). "Billion dollar club". Absolute Return. 29 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 June 2012. 
 32. ^ Chung, Juliet (19 April 2012). "Hedge-Fund Assets Rise to Record Level". The Wall Street Journal. 11 June 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 June 2012. 
 33. ^ "Daniel Loeb warns of hedge fund 'killing field'". Financial Times. 27 April 2016. 26 April 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 April 2018. 
 34. ^ "Arşivlenmiş kopya". 16 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Aralık 2020. 
 35. ^ "Hedge funds regain lustre". Financial Times. ft.com. 20 July 2017. 21 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Eylül 2017. 
 36. ^ "How Ray Dalio Built the World's Biggest Hedge Fund". Fortune (İngilizce). 2 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 March 2018. 
 37. ^ Cassidy, John (25 Temmuz 2011). "Mastering the Machine: How Ray Dalio built the world's largest and strangest hedge fund". The New Yorker. The World of Business: 56-65. Photograph of Ray Dalio by Platon 
 38. ^ Copeland, Rob (11 March 2014). "SAC Seeks a New Start as 'Point72'". The Wall Street Journal. 15 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mayıs 2014. 
 39. ^ Fontevecchia, Agustino (13 March 2014). "Steve Cohen Personally Made $2.3B In 2013 Despite Having To Shut Down SAC Capital". Forbes. 29 July 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2017. 
 40. ^ John Paulson (30 Aralık 2015), "The World's Billionaires", Forbes, 30 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 31 Aralık 2015 
 41. ^ "Company Profile for Och-Ziff Capital Management Group LLC (OZM)". Bloomberg L.P. 2013. 12 July 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 June 2013. 
 42. ^ Griffiths, Tony (6 October 2010). "The HFMWeek 50 most influential people in hedge funds". HFMWeek. 9 October 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ağustos 2011. 
 43. ^ About Och-Ziff, 17 Mart 2011 [ölü/kırık bağlantı]
 44. ^ "The 2011 Hedge Fund 100 Ranking". Institutional Investor, Inc. 12 Mayıs 2011. 18 April 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Aralık 2015. 
 45. ^ "Forbes profile: Leon G. Cooperman 29 Temmuz 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.". Forbes.com.
 46. ^ Westbrook, Jesse (Dec 2013). "Man Who Said No to Soros Builds BlueCrest Into Empire". Bloomberg L.P. 3 Eylül 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2014. 
 47. ^ Bloomberg: "York Capital's Dinan Finds Value in Tel Aviv Funds, Tyco Duplex" By Richard Teitelbaum 24 Eylül 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 7 September 2006
 48. ^ "Hedge Fund – Lone Pine Capital". insidermonkey. 2015. 15 October 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 October 2015. 
 49. ^ Chung, Juliet (17 July 2014). "In Investor Letter, Glenview Looks Back at 2008, Looks Ahead to More Babies". Wall Street Journal. 9 July 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2017. 
 50. ^ The World's Billionaires: Glenn Dubin 29 Temmuz 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. September 2015
 51. ^ Bloomberg News: "Highbridge Duo Survives Rout After Hedge Fund Sale to JPMorgan" By Richard Teitelbaum and Jenny Strasburg 1 Ekim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 29 February 2008
 52. ^ Institutional Investor: "Inside Highbridge" 4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 24 June 2004
 53. ^ Carreyrou, John (11 Şubat 2013). "Hedge Funds Clash Over Argentina Debt". Wall Street Journal. 5 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Şubat 2014. 
 54. ^ "Elliott Management Releases ISS Presentation". Yahoo! Finance. 2 March 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 June 2013. 
 55. ^ "Hedge Fund – Elliott Management". Insider Monkey. 11 June 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 June 2015. 
 56. ^ "Paul Singer Bio, Returns, Net Worth". Insider Monkey. 16 April 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 April 2015. 
 57. ^ Moyer, Liz. "Elliott Management Takes 11% Stake in Cabela's". The New York Times. 31 October 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Kasım 2015. 
 58. ^ https://www.cqscapital.com/cmsfiles/Insights/CQS_Insights_QE_Chinese_Style.pdf[ölü/kırık bağlantı]
 59. ^ Alden, William (25 October 2012). "David Einhorn Continues His Take Down of Fed Policy". DealBook. 24 April 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 March 2013. 
 60. ^ Hugo Lindgren, "The Confidence Man" 5 Şubat 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., New York Magazine, 2008/06/15.
 61. ^ Chen, Liyan (26 June 2015). "20 Biotech and Healthcare Stocks: the Richest Hedge Fund Billionaires Are Buying And Selling Now". 16 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Aralık 2015. 
 62. ^ "Risk Fonu Araçları – Yatırım Stratejileri (ing: Hedge Fund Tools – Investment Strategies)". Capital Beacon. 29 Eylül 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 March 2011. 
 63. ^ a b c Connor, Gregory; Lasarte, Teo. "Risk Fonu Stratejisine Giriş (ing: An Introduction to Hedge Fund Strategy)" (PDF). The London School of Economics and Political Science. International Asset Management Ltd. 13 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 March 2011. 
 64. ^ Sadek, Bill. "Servetin azalması. Buradan sonra nereye gidilir? (Decimation of Fortunes: Where Do We Go From Here?)" (PDF). Fortress Strategy USA. 6 April 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 March 2011. 
 65. ^ a b Ineichen, Alexander (2002). Kesin Getiriler: Risk fonlarının riskleri ve fırsatları (ing:Absolute Returns: the risks and opportunities of hedge fund investing ). John Wiley & Sons. s. 192. ISBN 978-0-471-25120-0. 
 66. ^ a b c d e f g Coggan, Philip (2011). Risk Fonları Rehberi (ing:Guide to Hedge Funds)) (2. bas.). The Economist Newspaper Ltd. 
 67. ^ a b c d e Bartolo, Michael (September 2008). "Hedge Fund Strategies Guide" (PDF). Goizueta Business School. Emory University. 28 Kasım 2009 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 March 2011. 
 68. ^ a b c d Walker, Stephen (2010). Alternatif Yatırımlar için 'Dalga Teorisi'. McGraw-Hill Companies. ISBN 978-0-07-174286-3. 
 69. ^ Stefanini, Filippo (2006). Risk fonları için yatırım stratejileri. John Wiley & Sons. s. 223. ISBN 978-0-470-02627-4. 
 70. ^ Tran, Vinh Q. (2006). Risk fonlarının performans değerlendirmesi. John Wiley & Sons. s. 54. ISBN 978-0-471-68171-7. 
 71. ^ "CTA Sınıflandırması". 28 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 72. ^ Fry, David (2008). Create Your Own ETF Hedge Fund (tr: Kendi ETF Risk Fonunuzu Yaratın). John Wiley & Sons. s. 68. ISBN 978-0-470-13895-3. 
 73. ^ Ineichen, Alexander (2002). Absolute Returns: the risks and opportunities of hedge fund investing (tr: Mutlak Getiriler:Hedge fon yatırımının riskleri ve fırsatları). John Wiley & Sons. s. 182. ISBN 978-0-471-25120-0. 
 74. ^ "Different ways to invest money in stocks (tr: Hisse senetlerine yatırım yapmanın farklı yolları.)". Pugvestor (İngilizce). 30 March 2017. 9 January 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 April 2017. 
 75. ^ a b c "Understanding Event-Driven Investing (Olay-güdümlü yatırımı anlama)". BarclayHedge LTD. 30 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 March 2011. 
 76. ^ "Understanding Merger Arbitrage". BarclayHedge LTD. 15 March 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 March 2011. 
 77. ^ "HFR I Strategy Definitions". Hedge Fund Research Inc. 20 July 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 March 2011. 
 78. ^ "Relative Value Arbitrage definition". BarclayHedge LTD. 25 Şubat 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 March 2011. 
 79. ^ Ineichen, Alexander (2002). Absolute Returns: the risks and opportunities of hedge fund investing. John Wiley & Sons. s. 181. ISBN 978-0-471-25120-0. 
 80. ^ Davidoff, Steven M. (17 Eylül 2009). "To Reduce Hedge Fund Risk, Let Everyone In". The New York Times. 28 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 March 2011. 
 81. ^ a b c Jones, Sam (21 Mart 2011). "Hedge funds: Stringent controls on losses and investment". Financial Times. 10 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2011. 
 82. ^ a b Lo, Andrew (2001). "Risk Management for Hedge Funds: Introduction and Overview" (PDF). Financial Analysts Journal. 57 (6): 16-33. CiteSeerX 10.1.1.370.8177 $2. doi:10.2469/faj.v57.n6.2490. 27 June 2011 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 29 March 2011. 
 83. ^ "Hennessee: Protecting capital during market downturns". Hedge Fund Journal. 22 July 2010. 6 October 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 March 2011. 
 84. ^ Cassar, Gavin; Gerakos, Joseph. "How Do Hedge Funds Manage Portfolio Risk?" (PDF). EFM Symposium. European Financial Management Association. 15 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 March 2011. 
 85. ^ Jaeger, Robert. A. (2003) Mcgraw Hill, All About Hedge Funds "A hedge fund is an actively managed investment fund"
 86. ^ Lopez De Prado, Marcos; Peijan, Achim (2004), "López de Prado, M. and A. Peijan: Measuring Loss Potential of Hedge Fund Strategies", Journal of Alternative Investments, 7 (1), ss. 7-31, SSRN 641702 $2 
 87. ^ Jaffer, Sohail (2006). Hedge funds: crossing the institutional frontier. Euromoney Books. ss. 113-114. ISBN 978-1-84374-268-5. 
 88. ^ a b Ineichen, Alexander (2002). Absolute Returns: the risks and opportunities of hedge fund investing. John Wiley & Sons. ss. 441-444. ISBN 978-0-471-25120-0. 
 89. ^ a b Jaeger, Lars (28 April 2005). "Risk Management for Hedge Fund Portfolios" (PDF). Presentation at ETHZ [Eidgenössische Technische Hochschule Zürich]. Partners Group. 22 Kasım 2010 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 17 March 2011. 
 90. ^ Chay, Felda (27 Kasım 2010). "Call For Joint Effort to Protect Hedge Fund Business". The Business Times Singapore. Singapore Press Holdings. 29 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 March 2011. 
 91. ^ White, Jody (25 January 2010). "Institutional investors changing the rules of hedge fund investing". BenefitsCanada.com. 28 July 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 March 2011. 
 92. ^ "What is a Hedge Fund". BarclayHedge Ltd. 16 March 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 March 2011. 
 93. ^ a b Strachman, Daniel A.; Bookbinder, Richard S. (2009). Fund of Funds Investing: A Roadmap to Portfolio Diversification. John Wiley & Sons. ss. 120-121. ISBN 978-0-470-25876-7. 
 94. ^ a b Avellanda, Marco; Besson, Paul. "What is a Hedge Fund" (PDF). New York University. 26 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 28 March 2011. 
 95. ^ a b "Concentration Risk". Quant Risk Group. 2008. 19 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 March 2011.