İçeriğe atla

Hacı Naşit Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi
1880'lerde bir efe (kaynak: Dr. Sabri Yetkin - 9 Eylül Üniversitesi

Hacı Naşit Paşa, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde üst düzey bürokraside çeşitli görevlerde bulunmuş bir Osmanlı devlet adamıdır.

7 Haziran 1874 - 25 Eylül 1875 tarihleri arasında Kastamonu, 1883-1885 yılları arasında İzmir (Aydın) valiliği yapmıştır. İzmir'de ilk resmi baloyu düzenleyen kişi olarak tarihe geçmiştir.

Tarihe geçmesine vesile olan bir başka unsur da Ege Bölgesi'nde dağları mesken edinmiş efelere karşı mücadelede başvurduğu yöntemlerdir. Hükûmetten aldığı emir gereği, gizli bir komplo ile efeleri imha etmeyi planlamıştır. Plana göre, Mehmet Kamil Paşa valiliğinde kır serdarı örgütlenmesi içine sokularak, bir tür korucu sistemi içinde Rum çetelere karşı kullanılan efeler, Rum eşkiyalar konusunu görüşmek üzere zaptiye müfreze komutanlıklarınca toplantıya çağrılmışlar, toplantı kisvesi altında kurulan tuzaklarla yerli (Türk) çetelerin (efelerin) büyük kısmı ortadan kaldırılmıştır. Hükûmetin bu emrinin yerine getirilmesi, Ege Bölgesi'nin Osmanlı egemenliğindeki hayat tarzını etkileyecek bir dönüm noktası olmuştur. Hükûmet sözünü tutmamış, halk deyişiyle Osmanlılığını yapmış, haksızlığını ve adaletsizliğini sergilemişti. Nitekim çetelerden sağ kalabilenler ya da ölen zeybeklerin çocukları -ki, bunların başında Çakırcalıoğlu Ahmet Efe’nin oğlu Çakırcalı Mehmet Efe gelmektedir- 1900'lerin başından itibaren efelik geleneğini tekrar diriltmişler, Cumhuriyet dönemine kadar bölgede asi konumlarını sürdürmüşlerdir.