Hacı Fatma Hanım

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Hâce (Hacı) Fatma Hanım (d. Kütahya - ö. 1710, Kütahya), Mevlevî.

Kütahya Mevlevîhânesi'nde şeyhlik yapmış olan Hüseyin Çelebi'nin kız kardeşi, Mesnevîhân Kâmile Hanım'ın kızıdır.[1] Kendisi mevlevîhânede büyük hizmetlerde bulunmuştur.

Osman Paşazâde Ahmed Paşa'nın kardeşi Mahmud Bey ile evlenmiştir. Dervişlerle birlikte hacca gitmiştir. Hac dönüşü Mevlânâ'nın kabrini ziyaret etmiş, ziyâret sırasında şiirler yazmıştır. Bu şiirlerine Sâkıb Mustafa Dede kendi eserinde yer vermiştir.[2]

Bütün hayatını tedrisata adayan Fatma Hanım, kısa süren evliliğini müteakip evlenmemiş, yaşadığı dönem içinde çevresinin meseleleriyle hem-dem olmuştur. Bu arada Mesnevî'nin maneviyatı üzerine yoğunlaşmıştır. Eli açıklığından dolayı kendisi "ümmü'l-fukara" olarak anılmıştır. Fatma Hanım'ın Sâkıb Mustafa Dede'nin Kütahya'da kalmasına ve hizmetini bu müesseseye yoğunlaştırmasında büyük katkısı olmuştur. Mustafa Dede, Fatma Hanım'ın kendisine göstermiş olduğu hürmetten dolayı ona hayranlığını belirtmiştir. Sultan Dîvânî, hal-i yakazada[3] Sâkıb Mustafa Dede'nin Kütahya'ya geleceğini bildirmiştir. Fatma Hanım, Mustafa Sâkıb Dede Kütahya'ya teşrif edince müşahedesinde kendisine gösterilen gencin o olduğunu anlamıştır. Böylece Mustafa Sâkıb Dede'yi, terbiyesi altında bulunan kardeşinin kızı Havva Hanım ile evlendirmiştir. Kütahya Ergûniyye Mevlevîhânesi için bir dönüm noktası olan bu evlilik Sâkıb Mustafa Dede'nin Kütahya'ya tamamen bağlanmasına ve tekkenin en önemli dönemlerinden birini yaşamasına vesile olmuştur. 1710 yılında vefat etmiş[4] ve mevlevîhâne içerisindeki türbeye defnedilmiştir.[5]

Fatma Hanım'ın kaynaklarda bir "Dîvan"'ı olduğu yazılıdır fakat bugüne kadar rastlanılamamıştır.[6]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Konya Mevlânâ Müzesi Arşivi, No:51/29
  2. ^ Sâkıb Mustafa Dede, Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân, s, 360
  3. ^ Yakaza hali, uykuyla uyanıklık arasında bir hâldir
  4. ^ Arı,Ahmed, M. Sâkıb Dede ve Dîvanı, s, 541
  5. ^ Doğan, Abdurrahman, Kütahya Erguniyye Mevlevîhânesi, Kütahya Belediyesi Yayınları ve Sır Yayıncılık, 2006, s, 89-92
  6. ^ Mustafa Nûri Dede, Hacce Fatıma Hanım'ın divançesi merhûm ve mağfurun leh Said Hemdem Çelebi kuddise sirruhu Hazretlerinin Derseâdet'den teşriflerinde birer sûretlerine yazdırup yine göndermek üzere emanet suretiyle götürülüp iade edilmeyerek Konya'da kaldığı...