Hüsameddin bin Alişir

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Hüsameddin bin Ali Şîr (tam adı: Hüsam’ed-Dîn bin Kerîm’ûd-Dîn[1][2] bin Muzaffer’ûd-Dîn-i Ali Şîr), Selçuklu askeri.

Kimliği[değiştir | kaynağı değiştir]

Muzaffereddin bin Alişîr'in torunu, Kerimüddin Alişîr'in oğlu, Germiyanoğulları Beyliği'nin kurucusu Emir Şehabeddin Gazi bin Alişîr ve I. Yakub Bey'in ağabeyi.

Cimri olayı[değiştir | kaynağı değiştir]

III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 1277'de Meliki Zahir Baybars, Moğolları ve Selçukluları Elbistan'da mağlup edip Kayseri'yi işgal etmişti. Baybars'ın Moğolları yendiğini haber alan Karamanoğlu Mehmed Bey, Kırım’da bulunan eski Anadolu Selçuklu Hükümdarı II. İzzeddin Keykâvus’un oğullarından Alâeddin Siyavuş’u da (Cimri) yanına alarak harekete geçti.[3] Karamanoğlu Şemseddin Mehmet Bey Konya'yı da zapt edip Alâeddin Siyavuş’u tahta geçirdi ve halkı ona itaat ettirdi.[4] Yine aynı sene sonunda Karamanoğulları ve Cimri, Akşehir tarafında Selçuk ordusunu mağlup ederek Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali'nın oğulları Taceddin Hüseyin ve Nâsıreddin Hasan'ı katlettiler ve Selçuklulara yardım eden Germiyan askeri de gerisin geri giderek firar ettiler.[5] Fakat Moğollar'ın müdahalesi neticesinde Karamanoğlu Mehmed Bey ortadan kaldırılınca tek başına kalan Alâeddin Siyavuş (Cimri), Anadolu'daki Türkmenler'i etrafında toplayarak müstakil bir hükümdar gibi hareket etmeye başlamıştı.[6] 1277'de III. Gıyaseddin Keyhüsrev tekrar asker toplayarak Cimri üzerine gönderdi.[7] III. Gıyaseddin Keyhüsrev'in askerleriyle Cimri arasında geçen son savaş gece karanlığına ve şiddetli bir yağmura tesadüf etmişti. O esnada Germiyanlı olan Hüsameddin bin Alişîr, Cimri'yi ayağına giydiği kırmızı çizmeden tanımış ve yakalamıştır.[8][9]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Sübhul'aşa
  2. ^ Ahmed Eflakî, Menakibü'l arifin, cilt, 7, sayfa, 281
  3. ^ Nuri Özcan, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, cilt, 28, sayfa, 445
  4. ^ Çün sahibi muazzam Fahreddin oğlanları Hüseyin ve Hasan Rahimehümalar işittikleri Cimri Konyayı aldı. Mikâil ve Bahaeddin Mehmet şehadet derecesine iriştiler, pes kendulere tealluk çerilerini Karahisar ve Kütahya nevahisinde cemettiler ve Germiyan Türklerine dahi 50,000 akçe alufe ulaştırdılar ve kendulere çeri ve yoldaş ettiler (Alinin Selçuknâmesi)
  5. ^ Karaman oğlu Mehmet beyle mübareze ederken (Sahip oğlu Hasan) ın atı tekerlendi andan suya düştü. Türkmenler anın nazenin başını kesip teninden cüda kildılar...beraberinde bulunan çeri anın bu haline karşı hiçbir şey yapamadılar ve Germiyan Türkleriki Hemişe sureti bimanadürürler hiçbir zamanda bir maslahat riayeti içün gerek olmuş değillerdir; yüz döndürdüler ve kalan çeriler dahi anları görüp bindiler ve münhezim olup dağıldılar (Alinin Selçuknamesi)
  6. ^ Yıldız, Hakkı Dursun, Atatürk'ün Doğumu'nun 100. Yılına Armağan Kütahya, İstanbuli 1981-1982, s, 39
  7. ^ Hüsameddin veledi Alişir Germiyani ve merhum pervanenin birkaç nefer nöker kolları ki (Tokoağa) ve (tedavün nuyin) marekesinden kaçup uçlarda yürürlerdi. (Lebbeyk ve Sadeyk) deyüp saltanat hazreti hizmetine eriştiler. (Alinin Selçuknâmesi)
  8. ^ Eğer gice karanlığı ve yağmur olmasaydı havarıçten bir ahat kurtulmazdı. Ol gice Germiyanlı alişir oğlu Hüsamettin nökerleri Türkler eline girdi. Anı kızıl edügünden bildiler ki sultanlar adeti kızıl edük kimekdir ve anun halin geru kalan yarlarından saklayuo ve baglayup ol siyah kilimün üzerine kilim örttüler, irteyedegin nevbetle çevresinde bazıları uyanuk olup beklediler... (Alinin Selçuknâmesi), Revan Kütüphanesi 1390
  9. ^ İbn Bîbî|İbni Bîbî Hüsameddin ismini yazmayarak yalnızca Cimri'nin Veledi Alişîri Germiyanî kuvvetleri tarafından yakalandığını yazmaktadır.