Hükûmet

Vikipedi, özgür ansiklopedi
10.57, 14 Ağustos 2016 tarihinde Hakan Uzunlar (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 17476630 numaralı sürüm (Sözlük karşılıkları eklendi. Grup yerine küme sözü eklendi. Yazının daha geliştirilmesi gerekiyor.)

Hükûmet, Bakanlar Kurulu, Devlet Yönetimi[1], Yürütme ya da Yürütüm[2]; bir devletin yönetimi ve yönetimden sorumlu küme. Hükûmet, politik bir aygıt içindeki görevliler tarafından politika ve kararların uygulanması sürecidir. Aynı zamanda bağlayıcı politik kararların alınmasından sorumlu görevlilerden oluşmuş kümeye de hükûmet denir.

Tarihteki hükûmetlerin neredeyse hepsinin başında monarklar ya da imparatorlar bulunurdu. Çağdaş toplumların çoğunda, hükûmetlerin başında, iktidarı kalıtım yoluyla edinmeyen, uzmanlık ve niteliklerine dayanarak seçilen ya da atanan görevliler bulunmaktadır. Bazı monarşilerde hükümdara ilaveten atanmış veya seçilmiş bir hükûmet de bulunabilir.

Hükûmet biçimleri

Kavram Tanım
Sosyalizm Bütün üretim araçlarının devletin elinde olduğu, genellikle tek parti ile yönetilen ülkelerdir.
Komünizm Yönetici sınıfların olmadığı, sınıfsız ve sınırsız bir siyasal yaşam formu
Teokrasi Dinî bir elit tarafından yönetim.[3]
Totalitarizm Neredeyse her yönden kamusal ve bireysel yaşamı düzenleyen totaliter bir hükûmet tarafından yönetim.
Faşizm Faşizm, radikal otoriteryen milliyetçi bir siyasî ideolojidir. Millet üzerinde dejenerasyona sebep olduğu düşünülen veya milli kültüre uyum sağlamayan yabancı tesirleri defetmeyi hedefler.
Aristokrasi Aristokrasi ya da soylu erki, iktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükümet şeklidir. Ekonomik, toplumsal ve siyasi gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihi yönetim biçimidir. Sözcük "soylular sınıfı" anlamında da kullanılmaktadır.

Kaynakça

  1. ^ Türk Dil kurumu, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.57af2716c9adb7.91441335, Erişim Tarihi: 14.08.2016
  2. ^ Dil Derneği, Erişim Tarihi:14.08.2016
  3. ^ American 1793