Gizlilik sözleşmesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
SRC ve UM temsilcileri arasında sözleşme imzalanması

NDA İngilizce non-disclosure agreement kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş, Türkçeye kabaca "Gizlilik anlaşması" olarak çevrilebilecek hukuki bir terimdir.

Bir gizlilik anlaşması, en az iki taraf arasında akdedilir. Bu tür anlaşmalar, bir ilişki sebebi ile taraflardan birinin ticari ya da mesleki sırlarının diğerine verilmesi gerektiğinde yapılır. Örneğin bir yazılım firmasının bir müşterisine yapacağı yazılım sebebi ile öğreneceği "kamuya açık olmayan bilgileri" başkaları ile paylaşmamasını sağlar. NDA'lar özel ya da tüzel kişiler arasında akdedilebilir. Kimi özel durumlarda bu anlaşmanın ihlali, yani firmaya özel bilgilerin üçüncü partilerle paylaşılması durumunda uygulanacak cezai yaptırımlar bulunmaktadır.

Diğer bir kullanımı da, bir üreticinin patentle korunmakla birlikte kullanıcıya vereceği ve ürünün kullanılabilmesi için gerekli bazı yayımlanmamış bilgileri vermeden önce imzalanan türüdür. Bu tür anlaşmalar çok zaman bir ücret karşılığı imzalanır.