Germiyanoğlu Mehmed Bey

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Çahşadan Mehmed Bey bin Yakub, Germiyanoğulları Beyliği'nin ikinci hükümdarı. Lakabı Çahşadan'dır.[1] Çahşamak, bir şeyi parçalamak, ufak parçalara ayırmak anlamına gelir. Mehmed Bey'e Çahşadan denmesi, onun bu denli kuvveti elinde bulundurmasındandır.

Babası I. Yakub Bey'in 1341'de hayatta olduğu bilindiği için bu tarihten sonra hükümdar olmuştur. Kula ve SimavKatalanlar'dan geri almıştır.[2][3] Kula bu tarihten sonra Germiyanoğulları'nın son zamanına kadar onların elinde bulunmuştur. Buna rağmen Germiyanoğulları, I. Yakub Bey'in zamanındaki kuvvet ve kudretini kaybetmiştir. Nitekim Aydınoğlulları'nın artık Germiyanoğlu Mehmed Bey'e tâbi olmadığı görülmektedir.[4]

Mehmed Bey'in vefat tarihi belli değildir. Oğlu Süleyman Şah'ın Denizli'de 1368 tarih kitabeli bir camisi bulunduğu için kendisi bu tarihten önce öldü.[5]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Şeyhoğlu Mustafa, Hurşidnâme, Hamidiye Kütüphanesi, No, 550
  2. ^ Evliya Çelebi, Simavı Germiyan oğlu veziri (Babuk Bey)in zaptettiğini yazar. Babuk Bey camiinden ve isminden kuyudatı şer'iyede de bahsedilir
  3. ^ II. Yakub Bey'in Taş Vakfiyesi'nde Simav ve Kula'nın geri alındığı yazar
  4. ^ Yıldız, Hakkı Dursun, Atatürk'ün Doğumu'nun 100. Yılına Armağan Kütahya, İstanbul, 1981, 1982, s, 41
  5. ^ Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 46
Resmî unvanlar
Önce gelen:
I. Yakub Bey
Germiyanoğulları Beyi
1340-1361
Sonra gelen:
Germiyanoğlu Süleyman Şah