Gelir tablosu

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Gelir tablosu, işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile bu gelirlerin elde edilmesi için katlandığı giderleri ve bunların sonucunda oluşan kâr veya zararı gösteren bir mâlî tablodur.

Gelir Tablosu Dipnotları[değiştir | kaynağı değiştir]

Gelir tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar yer alır:[1]

Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları
Amortisman giderleri
Normal amortisman gideri
Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri
İtfa ve tükenme payları
Dönemin karşılık giderleri
Dönemin tüm finansman giderleri
Üretim maliyetine verilenler
Sabit varlıkların maliyetine verilenler
Doğrudan gider yazılanlar
Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)
Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)
Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)
Yönetim kurulu başkanı ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde saglanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı
Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-)
Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha ve sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.)
Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri
Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları
Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not
Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve kâr payı oranları

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "Gelir Tablosu Dip Notları". Muhasebe Forum. 6 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Haziran 2022.