Gelişmekte olan ülke

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
  Gelişmekte olan ülkeler
  Veri olmayan ülkeler

Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik ve coğrafi bir terim olarak gelişmiş ülkelerden bir kademe geride yer alan ve dünyanın çoğu ülkesinin değerlendirildiği kategoridir.

Gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre daha düşük bir yaşam standardı, tam olarak gelişmemiş bir sanayi alt yapısı ve görece daha düşük insani gelişim endeksi mevcuttur. İthalat ve ihracat bakımından daha güçlü bir yapıya doğru ilerlemektedirler.

Ekonomik ve coğrafi bir terim olarak gelişmiş ülkelerden bir kademe geride yer alan ve dünyanın çoğu ülkesinin değerlendirildiği kategoridir. Bu ülkelerde sanayileşme adına yoğunluk mevcuttur. Ve sanayisinden dolayı köyden kente göç oranı büyük bir kısmı fazlası ile artış göstermektedir. Eğitim sisteminde yapılan yenilikler ve sağlık alanında gelişmeler söz konusunda olabilir gelmişte olan ülkeler için Siyaset ve hukuk alanında da gelişmeler yaşanabilir. Şehirlerde hastane, okul, adliye gibi kamu kuruluşları gibi daha gelişmiş bir şekilde hizmet vermektedirler. İnşaat sektörlerinde hızlı adımlar ile ilerlemeler daha çok söz konusu ola bilir. Bu ülkelerde doğum oranında azalma ve ortalama yaşam süresinde artış olmaktadır. Hızlı bir kentleşme ve ulaşım alanında gelişmelerde yoğun bir şekilde olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre daha düşük bir yaşam standardı, tam olarak gelişmemiş bir sanayi alt yapısı ve görece daha düşük insani gelişim endeksi mevcuttur. İthalat ve ihracat bakımından daha güçlü bir yapıya doğru ilerlemektedirler. Gelişmekte olan ülkelere G20'de denilebilir. Aslında söylemek gerekirse gelişmekte olan ülkelerin ekonomi ve diğer açılardan bakmamız gerekir Örneğin:Ülkenin sağlık durumu, eğitim durumu, teknolojik gelişimi, ulaşımı, hukuku gibi birçok faktörü olmaktadır. En önemli etken kişi başına düşen yıllık gelir miktarıdır. Bu miktarlar ülkede yaşayan vatandaşların ortalama gelir seviyesi düzeyini de belirlemektedir.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre ithalat ve ihraçat edilen ürünleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Gelişmekte olan ülkeler ürettikleri teknoloji sayesinde değerli ürünleri alıp satmaya bakarlar. Örneğin : Uçak, uydu, tıbbı cihazlar, ilaçlar gibi katma değeri çok yüksek düzeyde olan ürünleri alıp satırlar. Tarımsal verilerine bakıldığında genel olarak ve çoğunlukla yüksektir. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomisi tarıma dayalı olduğundan dolayı yurt dışına çoğunlukla tarım ürünlerini ve hammaddeyi alıp satmaya bakarlar. Çünkü ülkeyi biraz daha geliştirmek ve ekonomik açıdan yüksek tutulması gerekir.

Ülkelerin insani gelişme yönleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Gelişmekte olan ülke yönleri aslında buna İnsani Gelişme Endeksi’de denile bilir. Şöyle bakmamız gerekir ise Ekomik Gelir düzeyinin yanında sağlık ve bilgi de temel ilke olarak da görüle bilir. Bir ülkenin gelişmişliğini en önemli özelliklerinden birisi de aslında insani gelişme endeksidir.

Ülkelerin sıralaması[değiştir | kaynağı değiştir]

G20 ülkeleri şu şekildedir; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturmaktadırlar.

Ülkelerin teşvik edilmesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Uluslararası ticarette az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere çeşitli kolaylıklar sağlanması yoluyla bu ülkelerin kalkınmasının teşvik edilmesi önemli bir durumdur.Bunun için uluslararası anlaşmalarda gelişmekte olan ülkelere yönelik özel ve lehte çeşitli ayrıcalıklı muamele yolu görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, ekonomik büyümelerinin teşvik edilmesi, bu ülkelerin özel ihtiyaçlarının dikkate alınması ve desteklenmesi modern uluslararası hukukun önemli prensipleri arasında olmuştur. DTÖ Anlaşması’nın giriş kısmı da gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarının dikkate alınmasının altını çizmemiz gerekir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarının daha fazla gözetilmesi, uluslararası ticarette ve yatırımlarda adaletin daha fazla sağlanması, bu ülkelerin kendi kaynaklarının idaresinde özgür olmaları, “yeni uluslararası ekonomik düzenin” itici güçleri arasında olmuştur. Bu amaçla, bu ülkelere yönelik doğrudan yardımlara ilave olarak uluslararası ticarette;

 • Gümrük tarifelerinde tercihli muameleri
 • Doğal kaynaklar için yeterli fiyatın sağlanması
 • Belli bazı anlaşma yükümlülüklerinden geçici veya sürekli istisnalar
 • Teknoloji transferi ve Özellikle en az gelişmiş ülkelerin borçlarının silinmesi gibi ülke ihtiyaçlarına göre özel muameleler yapılmaktadır.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler karşılaştırılması[değiştir | kaynağı değiştir]

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçok yönden ve dolaylı yollardan birbirlerinden ayrılmaktadır. Görünürde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak görülse de ikili bir ayrımdan bakmamız gerekir ve bu ülkerin bir biri ile olan ilişkilerinde birinci kısım, ikinci kısım ve üçüncü kısım toplumlar birbirlerinden ayrılır ve farklılıklar görülmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kendi iç kısımlarında içlerinde birbirlerinden farklılıklar göstere bilir. Farklılıklar gösterdiği gibi aynı ülke içinde de hem gelişmiş olarak hem de gelişmekte olan kısım kısım bölgeler bulunmaktadırlar.

Bir ülkenin gelişmekte olduğunun birden çok göstergesi ola bilir o da işsizlik oranın ve kişi başına düşen milli gelirlerin çok önemli olduğunu bilmekteyiz ve kısım kısım olarak da görülmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin Birleşmiş Milletler gözünden bakmamız gerekirse ben şu şekilde tanımadım kendimce: Gelişmişlik seviyesinin belirtilmesi de genel olarak ve genellikle bakmamız gerekirse ülkelerin ekonomik özellikleri her ülkenin kendince değerlendirilir aslında. Birleşmiş Milletlerin yaptığı sıralamaya göre bakılır ise gelişmişlik seviyesine göre temel ölçüt olarak görülen kısım kişi başına düşen millî gelirleridir. Bu açıdan bakıldığında Buna göre kişi başına düşen millî gelirin 1.000 ile 10.000 dolar arasında olduğunu bilmekteyiz bu ülkeler gelişmekte olan ülkeler diye atlandırılır. 10.000 doların üzerinde olan ülkeler ise gelişmiş ülkeler olarak bilmekteyiz. Örnek vermemiz gerekirse şu şekilde örnek verelim. Aralarındaki farklar ne kadar bir birine yakın olmasına rağmen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bazı özelliklerinide sınıflandırma mümkündür. Bu farkların kültürü ve doğayı sorgulama biçimi gibi sadece sosyolojik farklar değil nesnel farklar da görülmektedir. Bu özelliklerede baktığımızda bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında kolaylıkla bilgi sahibi olabiliriz.

Gelişmiş ekonomilerden mezun ülkeler ve bölgeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Dört Asya Kaplanı ve yeni Euro Bölgesi Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere aşağıdaki ülkeler 90'lı yıllara kadar gelişmekte olan ülkeler ve bölgeler olarak kabul edildi ve günümüzde IMF tarafından gelişmiş ekonomiler (gelişmiş ülkeler ve bölgeler) olarak listelenmiştir. Parantez içindeki zaman, gelişmiş ekonomiler olarak listelendikleri zamandır.

Üç ekonomi, gelişmiş ekonomiler olarak listelenmeden önce veri eksikliğine sahiptir. Veri eksikliğinden dolayı, gelişmiş ekonomiler olarak listelenmeden önce gelişmiş ekonomiler mi yoksa gelişmekte olan ekonomiler mi olduklarını değerlendirmek zordur.

Yeni sanayileşmiş ülkeler[değiştir | kaynağı değiştir]

On ülke "yeni sanayileşmiş ülke" sınıflandırmasına dahildir. Ekonomileri henüz gelişmiş bir ülkenin statüsüne ulaşmamış, ancak makroekonomik anlamda gelişmekte olan muadillerini geride bırakmış ülkelerdir:

BRICS ülkeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Beş ülke "gelişmekte olan pazarlar" gruplarına aittir ve birlikte BRICS ülkeleri olarak adlandırılır:

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b c d e "IMF Advanced Economies List. World Economic Outlook, May 1998, p. 134" (PDF). 18 Ağustos 2000 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 15 Ocak 2014. 
 2. ^ The recognition of Taiwan is disputed; most UN-member states officially recognise the sovereignty of the People's Republic of China over Taiwan, however, some others maintain non-diplomatic relations with the Republic of China. See Foreign relations of Taiwan.
 3. ^ "World Economic Outlook, April 2001, p.157" (PDF). 13 Eylül 2001 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 15 Ocak 2014. 
 4. ^ "World Economic Outlook, April 2007, p.204" (PDF). 5 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 15 Ocak 2014. 
 5. ^ "World Economic Outlook, April 2008, p.236" (PDF). 16 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 15 Ocak 2014. 
 6. ^ a b "World Economic Outlook, April 2009, p.184" (PDF). 14 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 15 Ocak 2014. 
 7. ^ Velinger, Jan (28 Şubat 2006). "World Bank Marks Czech Republic's Graduation to 'Developed' Status". Radio Prague. 12 Ocak 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2007. 
 8. ^ "World Economic Outlook, April 2011, p.172" (PDF). 6 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 15 Ocak 2014. 
 9. ^ "World Economic Outlook, April 2014, p.160" (PDF). 8 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 21 Mayıs 2014. 
 10. ^ "World Economic Outlook, April 2015, p.48" (PDF). 13 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 11 Nisan 2015. 
 11. ^ "World Economic Outlook, October 2012, p.180" (PDF). 20 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 4 Ağustos 2016. 
 12. ^ a b "World Economic Outlook, April 2016, p.148" (PDF). 17 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 25 Haziran 2016.