İçeriğe atla

GHS tehlike piktogramları

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(GHS zararlılık piktogramları sayfasından yönlendirildi)

Tehlike piktogramları, Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesine İlişkin Uluslararası Küresel Uyumlaştırılmış Sistem'in (GHS) bir parçasını oluşturur. GHS'ye iki set piktogram dahil edilmiştir: Biri konteynerlerin etiketlenmesi ve işyeri tehlike uyarıları için, ikincisi ise tehlikeli malların nakliyesi sırasında kullanım içindir. Hedef kitleye göre biri ya da diğeri seçilir. İkisi bir arada kullanılmaz.[1] İki piktogram seti, aynı tehlikeler için aynı sembolleri kullanır, ancak nakliye piktogramları için belirli semboller gerekli değildir. Nakliye piktogramları daha geniş bir renk yelpazesine sahiptir ve alt kategori numarası gibi ek bilgiler içerebilir.

Tehlike piktogramları, aşağıdakilerle birlikte GHS kapsamında kapların etiketlenmesi için temel unsurlardan biridir:[2]

 • ürünün kimliği;
 • bir uyarı sözcüğü - Tehlike veya Uyarı - gerektiğinde
 • ürünün neden olduğu risklerin niteliğini ve derecesini gösteren tehlike ifadeleri
 • önlem ifadeleri, ürünün kullanıcıya (ayrıca diğer insanlara ve genel çevreye) yönelik riskleri en aza indirmek için nasıl kullanılması gerektiğini gösterir.
 • tedarikçinin kimliği (üretici veya ithalatçı olabilir)

GHS kimyasal tehlike piktogramlarının amacı, ulusal tehlike piktogram sistemlerine temel oluşturmak veya bunların yerini almaktır. 2009 yılında Avrupa Birliği (CLP yönetmeliği) tarafından uygulanmaya devam etmektedir.

GHS taşıma piktogramları, ABD Federal Tehlikeli Madde Taşıma Yasası (49 USC 5101–5128) ve 49 CFR 100–185'teki DOT düzenlemeleri gibi ulusal düzenlemelerde yaygın olarak uygulanan Tehlikeli Malların Taşınmasına İlişkin BM Tavsiyeleri'nde önerilenlerle aynıdır.

Fiziksel tehlike piktogramları[değiştir | kaynağı değiştir]

Piktogram Kullanımı
 • Kararsız patlayıcılar
 • Patlayıcılar, bölüm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
 • Kendi kendine tepkimeye giren maddeler ve karışımlar, tip A, B
 • Organik peroksitler, tip A, B Örneğin azidoazid azid, TNT, kromil klorür, nitrogliserin
GHS01: Patlayıcı
 • Yanıcı gazlar, kategori 1
 • Alevlenebilieir aerosoller, kategori 1, 2
 • Alevlenebilir sıvılar, kategori 1, 2, 3, 4
 • Alevlenebilir katılar, kategori 1, 2
 • Kendi kendine tepkimeye giren maddeler ve karışımlar, tip B, C, D, E, F
 • Piroforik sıvılar, kategori 1
 • Piroforik katılar, kategori 1
 • Yanıcı katılar, kategori 3
 • Yanıcı sıvılar, kategori 3
 • Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar, kategoriler 1, 2
 • Su ile temas halinde yanıcı gazlar yayan maddeler ve karışımlar, kategoriler 1, 2, 3
 • Organik peroksitler, tip B, C, D, E, F Örneğin aseton, metanol, genellikle çoğu çözücüler.
GHS02: Yanıcı
 • Oksitleyici gazlar, kategori 1
 • Oksitleyici sıvılar, kategoriler 1, 2, 3
 • Oksitleyici katılar, kategoriler 1, 2, 3 Örneğin kükürt dioksit, halojenlerin çoğu, potasyum permanganat, nitrik asit
GHS03: Oksitleyici

Örneğin sıvı nitrojen, sıvı oksijen, sıvı helyum

GHS04: Sıkıştırılmış Gaz
 • Metaller için aşındırıcı, kategori 1 Güçlü asitler/bazlar (nitrik asit, sodyum hidroksit), kalsiyum oksit, susuz çinko klorür aşındırıcı olabilir
GHS05: Aşındırıcı
 • Patlayıcılar, bölümler 1.5, 1.6
 • Yanıcı gazlar, kategori 2
 • Kendi kendine tepkimeye giren maddeler ve karışımlar, tip G (bkz. HAZMAT Sınıf 4 Alevlenir katılar)
 • Organik peroksitler, tip G
piktogram gerekmez

Sağlık tehlikeleri piktogramları[değiştir | kaynağı değiştir]

Piktogram Kullanımı
 • Akut toksisite (oral, dermal, inhalasyon), kategoriler 1, 2, 3

Örneğin Manganez heptoksit (sağlık tehlikesi olan ateş elması derecesi 4'tür)

GHS06: Zehirli
 • Akut toksisite (oral, dermal, inhalasyon), kategori 4
 • Cilt tahrişi, kategori 2, 3
 • Göz tahrişi, kategori 2A
 • Cilt hassasiyeti, kategori 1
 • Tek maruz kalmayı takiben belirli hedef organ toksisitesi, kategori 3
  • Solunum yolu tahrişi
  • Narkotik etkiler

Kullanılmıyor[3]

 • "Kafatası ve çapraz kemikler" piktogramı ile
 • Cilt veya göz tahrişi için:
  • "korozyon" piktogramı da görünür
  • "sağlık tehlikesi" piktogramı, solunum hassaslaşmasını belirtmek için kullanılır
GHS07: Zararlı
 • Solunum hassaslaşması, kategori 1
 • Eşey hücre mutajenitesi, kategori 1A, 1B, 2
 • Kanserojenlik, kategori 1A, 1B, 2
 • Üreme toksisitesi, kategori 1A, 1B, 2
 • Tek maruz kalmayı takiben belirli hedef organ toksisitesi, kategori 1, 2
 • Tekrarlanan maruz kalmanın ardından belirli hedef organ toksisitesi, kategori 1, 2
 • Aspirasyon tehlikesi, kategori 1, 2

Örneğin Krom

GHS08: Sağlık tehlikesi
 • Akut toksisite (oral, dermal, inhalasyon), kategori 5
 • Göz tahrişi, kategori 2B
 • Üreme toksisitesi - emzirme üzerindeki veya laktasyon yoluyla etkiler
piktogram gerekmez

Fiziksel ve sağlık tehlikesi piktogramları[değiştir | kaynağı değiştir]

Piktogram Kullanımı
 
 • Patlayıcılar, bölüm 1.5, 1.6
 • Yanıcı gazlar, kategori 2
 • Kendi kendine tepkimeye giren maddeler ve karışımlar, tip G (bkz. HAZMAT Sınıf 4 Alevlenir katılar)
 • Organik peroksitler, tip G
 • Cilt aşınması, kategori 1A, 1B, 1C
 • Ciddi göz hasarı, kategori 1
GHS05: Aşındırıcı

Çevresel tehlike piktogramları[değiştir | kaynağı değiştir]

Piktogram Kullanımı
 • Su ortamına yönelik akut tehlikeler, kategori 1
 • Su ortamına yönelik kronik tehlikeler, kategori 1, 2
 • Çevresel toksisite, kategori 1, 2
GHS09: Çevresel tehlike
 • Su ortamına yönelik akut tehlikeler, kategori 2, 3
 • Su ortamına yönelik kronik tehlikeler, kategori 3, 4
piktogram gerekmez

Nakliye piktogramları[değiştir | kaynağı değiştir]

Sınıf 1: Patlayıcılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Piktogram Kullanımı
Patlayıcılar
Bölüm 1.1: Kütle halinde patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler
Bölüm 1.2: Fırlatma tehlikesi olan ancak kütlesel patlama tehlikesi olmayan maddeler ve nesneler
Bölüm 1.3: Yangın tehlikesi, küçük bir patlama tehlikesi veya küçük bir fırlama tehlikesi veya her ikisi birden olan, ancak kitlesel bir patlama tehlikesi olmayan maddeler ve nesneler

Not: Yıldız işaretleri, sınıf numarası ve uyumluluk kodu ile değiştirilmiştir.

Bölüm 1.1–1.3
Patlayıcılar - Patlayıcı olarak sınıflandırılan ancak önemli bir tehlike oluşturmayan maddeler ve nesneler

Not : Yıldız işareti, uyumluluk kodu ile değiştirilmiştir.

Bölüm 1.4
Patlayıcılar – Kütle halinde patlama tehlikesi olan çok duyarsız maddeler

Not: Yıldız işareti, uyumluluk kodu ile değiştirilmiştir.

Bölüm 1.5
Patlayıcılar - Tehlike bildirimi yok

Not: Yıldız işareti, uyumluluk kodu ile değiştirilmiştir.

Bölüm 1.6

Sınıf 2: Gazlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Piktogram Kullanımı
Yanıcı gazlar - 20 °C'de ve 101,3 kPa standart basınçta olan gazlar:
 • Hava ile hacimce yüzde 13 veya daha az karışım halindeyken tutuşabilir; veya
 • alevlenebilirlik alt sınırına bakılmaksızın hava ile en az yüzde 12 alevlenebilirlik aralığına sahip olmalıdır.

Alternatif işaret

Bölüm 2.1
Yanıcı olmayan non-toksik gazlar - Aşağıdaki özelliklere sahip gazlar:
 • Boğucu - atmosferde normal olarak oksijeni seyrelten veya onun yerine geçen gazlar; veya
 • Oksitleyici - genellikle oksijen sağlayarak diğer malzemelerin yanmasına havadan daha fazla neden olan veya katkıda bulunan gazlar

Alternatif işaret

Bölüm 2.2
Zehirli gazlar
 • İnsanlar için sağlığa tehlike oluşturacak kadar zehirli veya aşındırıcı oldukları bilinmektedir; veya
 • LC50 değeri 5000 ml/m3 (ppm)'e eşit veya daha düşük olduğu için insanlara toksik veya aşındırıcı oldukları varsayılmaktadır.

Örneğin hidrojen siyanür

Bölüm 2.3

Sınıf 3 ve 4: Alevlenebilir sıvılar ve katılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Piktogram kullanım
Yanıcı sıvılar - Parlama noktası 60 °C''tan az olan ve yanmayı sürdürebilen sıvılar

Alternatif işaret

3. Sınıf
Yanıcı katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar - Taşıma sırasında karşılaşılan koşullar altında kolayca tutuşabilen veya sürtünme yoluyla yangına neden olabilen veya katkıda bulunabilen katılar; güçlü bir ekzotermik reaksiyona girme eğiliminde olan, kendi kendine tepkimeye giren maddeler ve yeterince seyreltilmediği takdirde patlayabilen, duyarsızlaştırılmış katı patlayıcılar
Bölüm 4.1
Kendiliğinden yanmaya eğilimli maddeler - Taşıma sırasında karşılaşılan normal koşullar altında, kendiliğinden ısınmaya veya hava ile temas ettiğinde ısınmaya ve ardından tutuşmaya yatkın olan maddeler

Örneğin manganez heptoksit

Bölüm 4.2
Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar çıkaran maddeler - Su ile etkileşime girerek kendiliğinden tutuşabilir hale gelen veya tehlikeli miktarlarda yanıcı gazlar çıkaran maddeler

Alternatif işaret

Bölüm 4.3

Diğer GHS nakliye sınıfları[değiştir | kaynağı değiştir]

Piktogram Kullanımı
Oksitleyici maddeler - Kendi başlarına yanıcı olması gerekmese de, genellikle oksijen vererek diğer malzemelerin yanmasına neden olan veya buna katkıda bulunan maddeler.
Bölüm 5.1
Organik peroksitler - İki değerlikli –O–O– yapısını içeren ve hidrojen peroksit türevleri olarak kabul edilebilecek organik maddeler. Burada hidrojen atomlarından birinin veya her ikisinin yerini organik radikaller almıştır.

</img> Alternatif işaret

Bölüm 5.2
Zehirli maddeler – LD50 değeri 300 ile 1000 mg/kg (oral) olan maddeler veya 1000 mg/kg'dan az (ciltsel) veya LC50 değeri 4000 ml/m3 'den az (tozların veya buğuların solunması)

Örneğin siyanür grupları içeren hemen hemen her şey

Bölüm 6.1
Aşındırıcı maddeler :
 • 4 saatten kısa maruz kalma süresinde, sağlam cilt dokusunun tam kalınlıkta tahribatına neden olur; veya
 • Çelik veya alüminyum yüzeylerde 55 °C'de yılda 6,25 mm'den daha yüksek bir korozyon oranı sergilemek
8. Sınıf

GHS olmayan nakliye piktogramları[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıdaki piktogramlar BM Model Yönetmelikleri'ne dahil edilmiştir ancak tehlikelerin doğası gereği GHS'ye dahil edilmemiştir.

Sınıf 6.2 Sınıf 7 Sınıf 9
Bulaşıcı maddeler Radyoaktif materyal Çeşitli tehlikeli maddeler ve nesneler

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Part 1, section 1.4.10.5.1, GHS Rev.2
 2. ^ Part 1, section 1.4.10.5.2, GHS Rev.2
 3. ^ Part 1, section 1.4.10.5.3.1, GHS Rev.2

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]