Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Türkiye) sayfasından yönlendirildi)
Jump to navigation Jump to search
Türkiye Cumhuriyeti
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
GTB
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı.png
Gümrükveticaret.jpg
Bakanlık Binası, Ankara
Genel bilgiler
Kuruluş Tarihi 29 Haziran 2011
Önceki kurum
 • Gümrük Müsteşarlığı
Türü Bakanlık
Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık
Adres Hükümet Meydanı
06100 Ulus, Ankara
Yıllık Bütçe ₺1.131.320.000 (2017)[1]
Yönetici(ler)
Websitesi gtb.gov.tr

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2011'de kurulan bakanlıktır. Önceki hükûmetlerde bulunan Gümrükten Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı ile mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iç ticaret ile ilgili 4 Genel Müdürlüğün (İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü) birleştirilmesi sonucu kurulmuştur. Şu anki Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'dir.

Gümrük ve Ticaret bakanları[değiştir | kaynağı değiştir]

Görevleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Gümrük politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulamak; gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenmiş standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek,
 • İç ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, belirlenen ticaret politikasını uygulamak, gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Diğer kurum ve kuruluşların iç ticaret politikasını etkileyen faaliyet, temas ve düzenlemelerinin, genel ticaret politikasına uygunluğunu sağlamak; ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği halinde söz konusu faaliyet, temas ve düzenlemelerin koordinasyonunu ve yürütülmesini temin etmek,
 • Gümrük Kanunu, gümrük işlemleriyle ilgili diğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak; gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek; gümrük kontrolüne tabi kişi, eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak,
 • Gümrük tarifesini hazırlamak; gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken vergi, fon ve diğer malî yüklerin tahakkuk, tahsil, takip ve kontrolünü yapmak; ertelenmiş kontrol ve sonradan kontrol hizmetlerini yürütmek; ihtilaflı durumlarda uzlaşmaya ilişkin işlemleri düzenlemek ve yürütmek; gümrük işleriyle ilgili istatistikî bilgileri üretmek, toplamak, değerlendirmek ve açıklamak,
 • Geçici depolama yerleri, antrepolar, ambarlar, tasfıyelik eşya depoları, mağazalar ve satış reyonları açılması ve işletilmesine izin vermek, işletmek, işlettirmek ve denetlemek; gümrük mevzuatına göre tasfıyelik hale gelen eşyanın tasfiye işlemlerini yürütmek,
 • Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi'nde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak,
 • Kara ve demiryolu kapıları ile gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında, serbest bölgeler, antrepolar ile gümrüklü yer ve sahalarda ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gümrük muhafaza görevlerini yerine getirmek,
 • Gümrüklü yer ve sahalarda koordinasyonu sağlamak ve kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak,
 • Bakanlık hizmetlerine ilişkin olarak uluslararası kuruluşların ve Avrupa Birliğinin çalışmalarını takip etmek, Avrupa Birliğine uyum çalışmalarını yürütmek ve bu konularda görüş oluşturmak,
 • Ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olmasını sağlamak; bu amaçla başka kurumların görevi dışındaki alanlarda piyasa gözetim ve denetimi yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşlarına ait hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla iş birliği suretiyle yürütmek,
 • Evrensel kabul görmüş tüketici haklarının sağlanması ve korunmasına yönelik hukukî ve idarî tedbirleri almak, tüketicinin korunmasını sağlayıcı inceleme, araştırma ve düzenlemeler yapmak,
 • Esnaf ve sanatkârlar ile kooperatifçiliğe ilişkin politikaları, ilke ve hedefleri ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak belirlemek, stratejiler geliştirmek, sonuçları izlemek ve değerlendirmek,
 • Şirketler, kooperatifler ve ticaret sicili memurlukları ile esnaf ve sanatkâr sicil kayıtlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları denetlemek,
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda laboratuvarlar kurmak ve çalışmalarını yürütmek,
 • Gümrük müşaviri ve yardımcılarıyla yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak ve denetlemek,
 • Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

Bağlı Birimler[değiştir | kaynağı değiştir]

Merkez Teşkilatı[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 • Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı
 • Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü
 • Gümrükler Genel Müdürlüğü
 • Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
 • Hukuk Müşavirliği
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı
 • İç Ticaret Genel Müdürlüğü
 • Kooperatifcilik Genel Müdürlüğü
 • Müsteşarlık
 • Bakanlık Müşavirliği
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Personel Dairesi Başkanlığı
 • Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
 • Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yurtdışı Teşkilatı[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Yurtdışı Teşkilatı
 • Daimi Temsilcilikler

Taşra Teşkilatı[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı". bumko.gov.tr. 14 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.webcitation.org/6mkivfRUB. Erişim tarihi: 14 Aralık 2016.