Formalin

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Formalin, formaldehit gazının sudaki %37'lik derişimli çözeltisine verilen addır. Formaldehitin gaz hâlde taşınmasının güvenli olmadığından dolayı sulu çözelti hâlinde taşınır ve depolanır. Formalinin içinde formaldehit kısa paraformaldehit polimer zincirleri oluşturabildiğinden içine bir miktar metanol katılır. Formalinde çok az miktarda formaldehit monomeri bulunur. Formaldehit suyla tepkimeye girdiğinden formaldehit çözeltisinin büyük bir kısmı metandiol hâlindedir.

Formaldehitin su içinde metandiol oluşturması

Formalinden, düşük basınç altında su buharlaşıp, ayrıldığı zaman, paraformaldehit meydana gelir. Bu bir polimer olup, formülü HO (CH2O)xH olan beyaz katı bir maddedir (x yaklaşık 30’dur). Bu polimer ısıtıldığı zaman, gaz formaldehite dönüşür. Bundan dolayı, gaz formaldehit elde etmek için, uygun bir kaynaktır.

Formaldehit çözeltisi