Fenomenizm

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Fenomenizm ya da Olaycılık, fenomenlerden, yani zaman veya mekân içinde ortaya çıkan ve deney konusu olabilecek olay ve olgulardan başka hiç bir şeyin var olmadığını ileri süren felsefe doktrinidir.

Deneyin araçsız konusu, her zaman bir tasavvur olduğu için, fenomenizmin tarihi, birçok noktada, idealizminkiyle karışır. Mesela Berkeley, maddi bir cevher kabul etmez. Berkeley’e göre, gerçek olan, sadece sonlu zihinler ile sonsuz zihin, yani Tanrı’dır. David Hume, sadece cisimlerin değil, zihinlerin de cevher olarak varlığını kabul etmez.